Ktl-icon-tai-lieu

triac

Được đăng lên bởi Gã Shrek
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 2667 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRIAC

Cấu trúc của TRIAC

Ký hiệu TRIAC

Đặc tính Volt-Ampere của TRIAC
TRIAC (viết tắt của TRIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn
gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở thyristor theo cả hai
chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa
T1 và T2. TRIAC có thể coi tương đương với hai thyristor đấu song song
song ngược.
Đặc tính V-A
Đặc tính Volt-Ampere của TRIAC bao gồm hai đoạn đặc tính ở góc phần tư
thứ nhất và thứ ba (hệ trục Descartes), mỗi đoạn đều giống như đặc tính
thuận của một thyristor.
TRIAC có thể điều khiển cho mở dẫn dòng bằng cả xung dương (dòng đi
vào cực điều khiển) lẫn xung âm (dòng đi ra khỏi cực điều khiển). Tuy nhiên

xung dòng điều khiển âm có độ nhạy kém hơn, nghĩa là để mở được TRIAC
sẽ cần một dòng điều khiển âm lớn hơn so với dòng điều khiển dương. Vì
vậy trong thực tế để đảm bảo tính đối xứng của dòng điện qua TRIAC thì sử
dụng dòng điện âm là tốt hơn cả.
Ứng dụng
TRIAC đặc biệt hữu ích trong các ứng dụng điều chỉnh điện áp xoay chiều
và các công-tắc-tơ tĩnh.

ĐIAC
Diac là Triac không điều khiển, sự đóng ngắt của Diac hoàn toàn phụ thuộc
vào áp đặt lên 2 đầu Diac & Điện áp ngưỡng V của bản thân Diac.
Theo những gì mình biết qua môn Điện tử công suất 1: thì Triac có công
dụng tương tự như SCR đối với điện áp xoay chiều: điều khiển điện áp ra
trên tải theo ý muốn bằng xung kích vào cổng G.
Triac theo mình nghĩ sẽ "cắt xén" từng thành phần điện áp mà ta mong muốn
để cấp cho tải. Do đó điều chỉnh được dạng sóng áp xoay chiều (không sin)
=> điều khiển trị số áp ra xoay chiều => công dụng như biến áp (đương
nhiên có khác về dạng sóng).
Vậy nếu dùng Diac ta có được áp ra mong muốn (tính được dựa vào áp
nguồn và V ngưỡng), nhưng là "cứng", không thay đổi được trị số. Tuy vậy
đỡ mất công làm mạch điều khiển xung kích.
Nếu dùng Triac ta có hệ thống "mềm" điều khiển được điện áp, nhưng buộc
phải điều khiển xung kích mới hoạt động được.

Mình cũng chưa làm Triac bao giờ , mới làm mạch công suất 1 chiều với
Diode & BJT thôi.

...
TRIAC
Cấu trúc của TRIAC Ký hiệu TRIAC
Đặc tính Volt-Ampere của TRIAC
TRIAC (viết tắt của TRIode for Alternating Current) là phần tử bán dẫn
gồm năm lớp bán dẫn, tạo nên cấu trúc p-n-p-n như ở thyristor theo cả hai
chiều giữa các cực T1 và T2, do đó có thể dẫn dòng theo cả hai chiều giữa
T1 và T2. TRIAC có thể coi tương đương với hai thyristor đấu song song
song ngược.
Đặc tính V-A
Đặc tính Volt-Ampere của TRIAC bao gồm hai đoạn đặc tính ở góc phần tư
thứ nhất và thứ ba (hệ trục Descartes), mỗi đoạn đều giống như đặc tính
thuận của một thyristor.
TRIAC có thể điều khiển cho mở dẫn dòng bằng cả xung dương (dòng đi
vào cực điều khiển) lẫn xung âm (dòng đi ra khỏi cực điều khiển). Tuy nhiên
triac - Trang 2
triac - Người đăng: Gã Shrek
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
triac 9 10 752