Ktl-icon-tai-lieu

TUYỂN TẬP 210 CÂU HỎI LÝ THUYẾT HAY VÀ KHÓ môn VẬT LÝ

Được đăng lên bởi Cao Lương
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 9271 lần   |   Lượt tải: 68 lần
GSTT GROUP

TUYỂN TẬP 210 CÂU HỎI
LÝ THUYẾT HAY VÀ KHÓ
môn VẬT LÝ
Được biên soạn bởi đội ngũ thủ khoa GSTT Group 2011

Hà Nội
1/17/2013

Tuyển tập 200 câu hỏi Lý Thuyết Vật Lý ôn thi Đại học hay và khó

Câu 1: Một sóng cơ có tần số f. Phát biểu đúng
A. Tốc độ truyền sóng biến thiên với tần số f.
B. Vận tốc các phần tử biến thiên với tần số f.
C. Biên độ dao động các phần tử vật chất trong môi trường biến thiên với tần số f.
D. Năng lượng của dao động được truyền đi với vận tốc bằng vận tốc dao động nguồn sóng.
Câu 2: Gia tốc của vật dao động điều hòa có độ lớn bằng 1 nửa giá trị cực đại khi vật có:
A. Động năng cực đại.
B. Động năng bằng ba lần thế năng.
C. Thế năng bằng động năng.
D. Thế năng bằng ba lần động năng.
Câu 3: Đối với con lắc đơn và con lắc lò xo, nếu chỉ tăng khối lượng của vật mà giữ nguyên biên độ giao động thì
A. Chu kì dao động của hai con lắc đều không thay đổi.
B. Chu kì dao động của hai con lắc đều tăng.
C. Năng lượng dao động của con lắc đơn tăng, của con lắc lò xo không đổi.
D. Năng lượng dao động của hai con lắc đều tăng.
Câu 4: Hiện tượng nào sau đây là hiện tượng quang phát quang
A. Chất lỏng fluorexien khi được chiếu sáng bằng tia tử ngoại.
B. Phát quang ở màn hình vô tuyến.
C. Phát quang ở đèn LED.
D. Phát quang ở con đom đóm.
Câu 5: Cơ chế phóng xạ
GSTT GROUP
TUYN TP 210 CÂU HI
LÝ THUYT HAY VÀ K
môn VT LÝ
Đưc biên son bởi đội ngũ thủ khoa GSTT Group 2011
Hà Ni
1/17/2013
TUYỂN TẬP 210 CÂU HỎI LÝ THUYẾT HAY VÀ KHÓ môn VẬT LÝ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
TUYỂN TẬP 210 CÂU HỎI LÝ THUYẾT HAY VÀ KHÓ môn VẬT LÝ - Người đăng: Cao Lương
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
TUYỂN TẬP 210 CÂU HỎI LÝ THUYẾT HAY VÀ KHÓ môn VẬT LÝ 9 10 124