Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập Bất đẳng thức - Lê Hữu Phước

Được đăng lên bởi Nguyen Huu Quan
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 3833 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Tuyển tập bất đẳng thức
L.H.P
<beyond_infinity_299@yahoo.com>
Ngày 14, tháng 2, năm 2010

Lời nói đầu
The infinite! No other question has ever moved so profoundly the spirit of man.
David Hilbert

Bất đẳng thức là một phần quan trọng trong toán học sơ cấp, nó thường xuyên
có mặt trong toán Olympiad và đặc biệt, luôn là một chủ đề sôi nổi trên các diễn
đàn toán học trong và ngoài nước. Cùng với sự phát triển quá mạnh mẽ của bất
đẳng thức, hàng loạt phương pháp (đầy sức mạnh) mới đã ra đời, giúp ta giải
quyết nhanh gọn lớp lớp bất đẳng thức khó, nhưng đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy
ở những lời giải đó lại mang tính kĩ thuật quá nhiều (trước đây, tôi cũng đã có
một thời gian chìm đắm trong phương pháp
Tuyển tập bất đẳng thức
L.H.P
<beyond_infinity_299@yahoo.com>
Ngày 14, tháng 2, năm 2010
Tuyển tập Bất đẳng thức - Lê Hữu Phước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập Bất đẳng thức - Lê Hữu Phước - Người đăng: Nguyen Huu Quan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Tuyển tập Bất đẳng thức - Lê Hữu Phước 9 10 767