Ktl-icon-tai-lieu

Tuyển tập đề thi thử đại học 2012 môn Toán

Được đăng lên bởi heaventear95-gmail-com
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 513 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN
 - 

TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ
ĐẠI HỌC NĂM 2012
Đề thi được ra bởi Ban quản trị Boxmath và Lời giải
được đóng góp bởi các thành viên của diễn đàn

Còn tiếp…

DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2012
Môn: TOÁN
Thời gian làm bài: 180 phút

ĐỀ SỐ: 09

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm)
Câu I. (2 điểm) Cho hàm số y = x3 − 3x 2 + 2 (C )
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số (C )
2. Tìm tất cả các giá trị của k để trên đồ thị hàm số (C ) tồn tại đúng hai tiếp tuyến có cùng hệ số
góc k đồng thời đường thẳng đi qua hai tiếp điểm cắt các trục tọa độ Ox , Oy lần lượt tại A và
B sao cho AB ≥ 5
Câu II. (2 điểm)

1. Giải phương trình: 3 tan 2 x +

3 ( tan x + 1)
cos x

7π

− 4 2.sin  x −
4



 =1


2. Giải bất phương trình: 25 x 4 + 5 x 2 + 9 x( x 2 + 1) 9 x 2 − 4 − 2 ≥ 0
1

xdx
x3 + 1
0
Câu IV.(1 điểm) Cho hình chóp tam giác đều SABC có khoảng cách từ A đến mặt phẳng ( SBC ) bằng
a và góc tạo bởi AB và mặt phẳng ( SBC ) bằng 300 . Gọi M là trung điểm của BC , N là trung điểm
của SM . Tính thể tích khối chóp SABC và tính khoảng cách giữa hai đường thẳng SA, BN theo a.

Câu III. (1 điểm) Tính tích phân: I = ∫

2
2
2
 x + y − z + xy − yz − xz = 1
Câu V. (1 điểm)Cho các số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện:  2
2
 y + z + yz = 2

Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của P = x 2 + y 2 + z 2
II. PHẦN RIÊNG (3 điểm) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần
1.Theo chương trình Chuẩn
Câu VI.a (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho tam giác ABC có phương trình đường phân giác trong góc A là
AD : x + y + 2 = 0 , đường cao xuất phát từ đỉnh B là BH : 2 x − y + 1 = 0 . Cạnh AB đi qua M (1;1) . Biết
27
. Tìm tọa độ của các đỉnh tam giác ABC
diện tích của tam giác là
2
2. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz cho 2 mặt phẳng ( P) : x + mz − m = 0,
(Q) : (1 − m) x − my = 0 (m là tham số thực và m ≠ 0) . Viết phương trình đường thẳng ∆ là giao tuyến
của hai mặt phẳng ( P), (Q ) biết khoảng cách từ điểm I (2;1; −1) đến đường thẳng ∆ là lớn nhất.
Câu VII.a (1 điểm) Cho số phức z thỏa mãn điều kiện 11z10 + 10iz 9 + 10iz − 11 = 0 . Chứng minh rằng
z = 1.
2. Theo chương trình Nâng cao
Câu VI.b (2 điểm)
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng ( d ) : x − y + 1 = 0 và đường tròn
(T ) : x 2 + y 2 − 2 x + 4 y − 4 = 0 . Tìm điểm M thuộc đường thẳng (d ) sao cho qua M ta kẻ được các
tiếp tuyến MA, MB đến đường tròn (T ) ,( A, B là các tiếp điểm) đồng thời khoảng cách từ điểm
1 
N  ;1 đến đường thẳng ...
DIỄN ĐÀN BOXMATH.VN
www.boxmath.vn - www.facebook.com/pages/BoxMath
TUYỂN TẬP ĐỀ THI THỬ
ĐẠI HỌC NĂM 2012
Đề thi được ra bởi Ban quản trị Boxmath và Lời giải
được đóng góp bởi các thành viên của diễn đàn
Còn tiếp…
Tuyển tập đề thi thử đại học 2012 môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Tuyển tập đề thi thử đại học 2012 môn Toán - Người đăng: heaventear95-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
Tuyển tập đề thi thử đại học 2012 môn Toán 9 10 194