Ktl-icon-tai-lieu

Ứng dụng của đạo hàm

Được đăng lên bởi Nguyễn Văn Ngọc
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 789 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHI NÀO NGHĨ ĐẾN ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ?
TS. Lê Thống Nhất
Đạo hàm là một khái niệm rất quan trọng của Giải tích lớp 12. Trong các đề thi
tuyển sinh Đại học và Cao đẳng thường xuyên xuất hiện các bài toán được giải nhờ ứng
dụng đạo hàm. Bài viết này giúp các bạn nắm vững các loại toán sử dụng đạo hàm như là
một công cụ hữu hiệu.
1. Xét nghiệm phương trình.
Trong các bài toán về nghiệm của phương trình mà tham số độc lập với ẩn hoặc
biến đổi phương trình, đặt ẩn phụ để đạt được điều này thì các bạn hãy nghĩ đến việc sử
dụng đạo hàm.
Thí dụ 1.1. (Khối A – 2008)
Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có đúng 2 nghiệm phân biệt:
4

2x  2x  2 4 6  x  2 6  x  m

Giải:
Gọi vế trái là f(x) thì tập xác định của f(x) là x  [0 ; 6]. Ta có:
f’(x) =
=



1




4

2x

1
4

3

2 ( 2 x)



4



1 

6  x

1
24

 6  x

3



1
1

2x
6x



1
1
1
1
1 


4
4

6  x
2x
 2 2x 2 4 2x(6  x) 2 6  x


Từ đó xét dấu của f’(x) theo

4

1
1

2x 4 6  x

Do đó phương trình có đúng 2 nghiệm

ta có bảng biến thiên của f(x):

 2 6  24 6  m  3 2  6

Thí dụ 1.2. (Khối A – 2007)Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực:
4

3 x 1  m x 1  2 x2 1

Giải:

Có thể thấy phương trình có dạng đẳng cấp bậc hai. Với điều kiện x  1, chia hai vế cho
x 1 >

0 ta được phương trình tương đương:
3

Đặt

t4

x 1 4
2
 1
x 1
x 1

x 1
x 1
 m  24
x 1
x 1

, ta có 0  t < 1.

Phương trình trên trở thành:
3t2 + m = 2t  m = -3t2 + 2t (*)
Phương trình đã cho có nghiệm  phương trình (*) có nghiệm thỏa mãn 0  t < 1.
Xét f(t) = -3t2 + 2t thì f’(t) = -6t + 2.
Ta có bảng biến thiên của f(t) với t

Từ đó ta có kết quả - 1 < m



 0;1

là:

1
3

Thí dụ 1.3 ( Khối B – 2007).
Chứng minh với mọi giá trị dương của tham số m, phương trình sau có hai nghiệm thực
phân biệt:
x2 + 2x – 8 =

m(x  2)

Giải.
Điều kiện căn thức có nghĩa x  2. Khi đó bình phương hai vế ta có:
(x2 + 2x – 8)2 = m(x – 2)


(x – 2) [(x – 2) (x + 4)2 – m ] = 0
 x2

 

2
 (x  2)(x  4)  m

(*)

Xét f(x) = (x – 2) (x + 4)2 với x > 2 ta có: f’(x) = 3x2 + 12x > 0 ,  x > 2.
Lập bảng biến thiên:

Chứng tỏ với m > 0 thì (*) luôn có đúng 1 nghiệm x > 2 tức là phương trình đã cho luôn có
đúng 2 nghiệm
2. Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.
Để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số trên một miền nào đó mà có thể dùng
đạo hàm để xét chiều biến thiên của hàm số đó thì đạo hàm là một công cụ tốt. Thậm chí có
những hàm số mà sau phép biến đổi biến số đưa về hàm số đơn giản hơn cũng có thể ...
KHI NÀO NGHĨ ĐẾN ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ?
TS. Lê Thống Nhất
Đạo hàm là một khái niệm rất quan trọng của Giải tích lớp 12. Trong các đề thi
tuyển sinh Đại học và Cao đẳng thường xuyên xuất hiện các bài toán được giải nhờ ứng
dụng đạo hàm. Bài viết này giúp các bạn nắm vững các loại toán sử dụng đạo hàm như là
một công cụ hữu hiệu.
1. Xét nghiệm phương trình.
Trong các bài toán về nghiệm của phương trình mà tham số độc lập với ẩn hoặc
biến đổi phương trình, đặt ẩn phụ để đạt được điều này thì các bạn hãy nghĩ đến việc sử
dụng đạo hàm.
Thí dụ 1.1. (Khối A – 2008)
Tìm các giá trị của tham số m để phương trình sau có đúng 2 nghiệm phân biệt:
4
4
2 2 2 6 2 6 x x x x m
Giải:
Gọi vế trái là f(x) thì tập xác định của f(x) là x
[0 ; 6]. Ta có:
f’(x) =
3 3
4
4
1 1 1 1
2 6
2 2
2 6
x x
( x)
x
=
4 4 4 4
4
1 1 1 1 1 1 1
2 2x 2 2x(6 x) 2 6 x6 x 6 x
2x 2x
Từ đó xét dấu của f’(x) theo
4 4
1 1
6 x
2x
ta có bảng biến thiên của f(x):
Do đó phương trình có đúng 2 nghiệm
4
2 6 2 6 m 3 2 6
Thí dụ 1.2. (Khối A – 2007)Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực:
4
2
3 x 1 m x 1 2 x 1
Giải:
Ứng dụng của đạo hàm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Ứng dụng của đạo hàm - Người đăng: Nguyễn Văn Ngọc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Ứng dụng của đạo hàm 9 10 129