Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng của maple trong giải toán cao cấp

Được đăng lên bởi Vân Vịt
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 1516 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỦA MAPLE TRONG GIẢNG
DẠY TOÁN CAO CẤP
Huỳnh Ngọc Tuấn
Bộ môn Cơ bản
Maple là một hệ thống tính toán trên các biểu thức đại số và minh họa toán rất mạnh
mẽ được phát triển bởi các nhà nghiên cứu của Đại học Waterloo (Canada) từ năm 1980 và
được thương mại hoá bởi công ty Warterloo Maple Inc.(), phiên
bản Maple đầu tiên ra đời năm 1980, đến nay đã phát triển đến phiên bản 13 (2009) và ngày
càng hoàn thiện hơn. Maple có cách cài đặt đơn giản, chạy được trên tất cả các hệ điều hành,
cấu trúc linh hoạt dễ sử dụng, đặc biệt có trình trợ giúp Help nên tạo điều kiện cho người
dùng dể sử dụng. Từ phiên bản 7 Maple đã cung cấp các công cụ trực quan, các gói lệnh tự
học đối với toán phổ thông và đại học. Với ưu điểm đó thì Maple trở thành sự lựa chọn sử
dụng của nhiều nước trên thế giới.
Một số tính năng cơ bản của Maple như sau:
- Là một hệ thống tính toán trên các biểu thức đại số;
- Có thể thực hiện hầu hết các phép toán cơ bản trong chương trình toán học phổ thông
và đại học;
- Cung cấp các công cụ minh họa hình học thuận tiện như: Vẽ đồ thị tĩnh hoặc động của
các đường, các mặt được cho bởi các hàm tùy ý trong nhiều hệ trục tọa độ khác nhau;
- Ngôn ngữ lập trình đơn giản và mạnh mẽ có khả năng tương tác với các ngôn ngữ
khác như Latex, Word, HTML,...
- Một công cụ biên soạn giáo án và bài giảng điện tử, thích hợp với các lớp học tương
tác trực tiếp;
- Một chương trình trợ giúp hiệu quả cho giảng viên và sinh viên trong việc dạy và học.
Trong nội dung của bài viết này, chúng tôi không có tham vọng trình bày hết những ưu
việt của Maple, chỉ trình bày một số vấn đề mà chúng tôi gặp trong quá trình giảng dạy môn
Toán cao cấp tại trường Cao đẳng Thương mại.
Khi giảng dạy đến vấn đề hàm số, giới hạn của hàm số và xây dựng bài toán tích phân
Riemann. Rõ ràng sẽ chẳng có hệ thống máy nào có thể thay giảng viên trình bày để sinh
viên hiểu được bản chất của hai vấn đề này, nhưng nếu không có máy thì người giảng viên
cũng rất khó khăn trong việc trình bày các vấn đề trên một cách tới nơi, tới chốn.
1. Hàm số và giới hạn của hàm số:
a. Hàm số
Hiện tại cách giảng dạy chung của các trường phổ thông là lấy cái đích cuối cùng là vẽ
được đồ thị hàm số (rất nặng nề, thiếu đi tính thực tế vì lớp hàm số có thể khảo sát và vẽ được
đồ thị rất ít).
Do đó, khi dạy vấn đề này nên lấy hàm số khởi điểm nhẹ nhàng và dễ hiểu, minh họa
đơn giản vì hiện tại trong thực tế thì mọi hàm số đều vẽ được bằng máy.
Bây giờ chúng ta thử xét một hàm số mà đối v...
MỘT VÀI ỨNG DỤNG CỦA MAPLE TRONG GIẢNG
DẠY TOÁN CAO CẤP
Huỳnh Ngọc Tuấn
Bộ môn Cơ bản
Maple một hệ thống tính toán trên các biểu thức đại số minh họa toán rất mạnh
mẽ được phát triển bởi các nhà nghiên cứu của Đại học Waterloo (Canada) từ năm 1980
được thương mại hoá bởi công ty Warterloo Maple Inc.(http://www.maplesoft.com), phiên
bản Maple đầu tiên ra đời năm 1980, đến nay đã phát triển đến phiên bản 13 (2009) ngày
càng hoàn thiện hơn. Maple cách cài đặt đơn giản, chạy được trên tất cả các hệ điều hành,
cấu trúc linh hoạt dễ sử dụng, đặc biệt trình trợ giúp Help nên tạo điều kiện cho người
dùng dể sử dụng. Từ phiên bản 7 Maple đã cung cấp c công cụ trực quan, các gói lệnh tự
học đối với toán phổ thông đại học. Với ưu điểm đó thì Maple trở thành sự lựa chọn sử
dụng của nhiều nước trên thế giới.
Một số tính năng cơ bản của Maple như sau:
- Là một hệ thống tính toán trên các biểu thức đại số;
- thể thực hiện hầu hết các phép toán bản trong chương trình toán học phổ thông
và đại học;
- Cung cấp các công cụ minh họa hình học thuận tiện như: Vẽ đồ thị tĩnh hoặc động của
các đường, các mặt được cho bởi các hàm tùy ý trong nhiều hệ trục tọa độ khác nhau;
- Ngôn ngữ lập trình đơn giản mạnh mẽ khả năng tương tác với các ngôn ngữ
khác như Latex, Word, HTML,...
- Một công cụ biên soạn giáo án bài giảng điện tử, thích hợp với các lớp học tương
tác trực tiếp;
- Một chương trình trợ giúp hiệu quả cho giảng viên và sinh viên trong việc dạy và học.
Trong nội dung của bài viết này, chúng tôi không tham vọng trình bày hết những ưu
việt của Maple, chỉ trình bày một số vấn đề mà chúng tôi gặp trong quá trình giảng dạy môn
Toán cao cấp tại trường Cao đẳng Thương mại.
Khi giảng dạy đến vấn đề hàm số, giới hạn của hàm số xây dựng bài toán tích phân
Riemann. ràng sẽ chẳng hệ thống y nào thể thay giảng viên trình y để sinh
viên hiểu được bản chất của hai vấn đề này, nhưng nếu không máy thì người giảng viên
cũng rất khó khăn trong việc trình bày các vấn đề trên một cách tới nơi, tới chốn.
1. Hàm số và giới hạn của hàm số:
a. Hàm số
Hiện tại cách giảng dạy chung của các trường phổ thông là lấy cái đích cuối cùng là vẽ
được đồ thị hàm số (rất nặng nề, thiếu đi tính thực tế vì lớp hàm số có thể khảo sát và vẽ được
đồ thị rất ít).
Do đó, khi dạy vấn đề này nên lấy hàm số khởi điểm nhẹ nhàng dễ hiểu, minh họa
đơn giản vì hiện tại trong thực tế thì mọi hàm số đều vẽ được bằng máy.
Bây giờ chúng ta thử xét một hàm số đối với c bước “khảo sát” sẽ ngán ngẩm
khi gặp nó như:
( )
( )
( )
x
x
xf
sincos
cossin
=
.
Nhưng đối với máy tính thì việc tính toán c điểm rất đơn giản muốn bao nhiêu
điểm đều có thể được. Chẳng hạn kết quả tính toán được cho như bảng sau:
ứng dụng của maple trong giải toán cao cấp - Trang 2
ứng dụng của maple trong giải toán cao cấp - Người đăng: Vân Vịt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
ứng dụng của maple trong giải toán cao cấp 9 10 788