Ktl-icon-tai-lieu

ứng dụng của nguyên tố đất hiếm

Được đăng lên bởi Hằng Bống
Số trang: 48 trang   |   Lượt xem: 1581 lần   |   Lượt tải: 6 lần
NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM
MỤC LỤC

HV: LƯƠNG THỊ THANH

Page 1

NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM
MỞ ĐẦU
Nguyên tố đất hiếm là một loại nguyên liệu có vị trí chiến lược quan trọng trong
cách lĩnh vực khác nhau của khoa học và công nghệ, ứng dụng trong nhiều lĩnh vực công
nghệ kỹ thuật cao có mặt ở nhiều nước tiên tiến trên thế giới. Chúng thường được sử
dụng dưới dạng hợp chất khác nhau với sự có mặt đồng thời của các nguyên tố đất hiếm
hoặc dưới dạng cá nguyên tố riêng rẽ.
Đối với thị trường thế giới, đất hiếm là một loại khoáng sản đặc biệt, quặng đất
hiếm và các sản phẩm tinh chế từ quặng đất hiếm đã trở thành một thứ hàng hóa có giá trị
chiến lược đối với nhiều quốc gia.
Đất hiếm ở Việt Nam được phát hiện từ những năm 1956 và được đầu tư tìm
kiếm, đánh giá, thăm dò từ năm 1957 đến nay. Các kết quả điều tra, đánh giá đã chỉ ra
Việt Nam là nước có tiềm năng lớn về đất hiếm. Các mỏ đất hiếm ở Việt Nam có quy mô
từ trung bình đến lớn, chủ yếu là đất hiếm nhóm nhẹ (nhóm lantan - ceri), có nguồn gốc
nhiệt dịch và tập trung ở vùng Tây Bắc Việt Nam. Các kết quả nghiên cứu gần đây đã
phát hiện được các biểu hiện kiểu mỏ đất hiếm hấp thụ ion ở khu vực Lào Cai. Hiện nay
nhu cầu sử dụng đất hiếm ngày càng tăng, đặc biệt hiện nay Trung Quốc (cung cấp đất
hiếm cho thị trường thế giới khoảng 95%) bắt đầu thực hiện chính sách dự trữ tài nguyên
khoáng sản thì thị trường đất hiếm thế giới trở nên sôi động. Công tác điều tra, đánh giá
và thăm dò đất hiếm cũng như nghiên cứu chính sách đầu tư khai thác, chế biến, xuất
khẩu đất hiếm hiện nay cần được quan tâm.
Việc tìm hiểu và nghiên cứu các nguyên tố đất hiếm là vô cùng quan trọng để
đánh giá đúng đắn giá trị của chúng cũng như để khai thác hiệu quả loại khoáng sản này,
đồng thời đảm bảo an toàn môi trường, chất lượng công tác đánh giá tác động môi trường
cũng như kiểm soát ô nhiễm sau khi thăm dò và khai thác các mỏ đất hiếm.
Môn học nguyên tố đất hiếm chính là một trong những cơ sở ban đầu để tìm hiểu
và nghiên cứu về khoáng sản đặc biệt có giá trị quan trọng này. Học phần nguyên tố đất
hiếm gồm 15 nội dung cơ bản về tổng quan, tính chất, trạng thái và những ứng dụng của
các nguyên tố đất hiếm
HV: LƯƠNG THỊ THANH

Page 2

NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM

CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẤT HIẾM
VỊ TRÍ VÀ PHÂN LOẠI

1.1.

Các nguyên tố đất hiếm bao gồm 17 nguyên tố trong đó có 14 nguyên tố lantanit (viết tắt
là Ln) có số thứ tự từ 58 đến 71 và 3 nguyên tố ytri (số thứ tự 21), scanđi (số thứ tụ 39)
và lantan (số thứ tự 57).
Bảng 1.1. Các nguyên tố đất hiếm và đặc...
NGUYÊN T Đ T HI M
MỤC LỤC
HV: L NG TH THANHƯƠ Page 1
ứng dụng của nguyên tố đất hiếm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ứng dụng của nguyên tố đất hiếm - Người đăng: Hằng Bống
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
48 Vietnamese
ứng dụng của nguyên tố đất hiếm 9 10 650