Ktl-icon-tai-lieu

ỨNG DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN

Được đăng lên bởi Đổi Thay Nhân Loại
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 749 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ỨNG DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN
Tích vô hướng của hai vectơ một phần nhỏ trong chương trình Hình học 10. Tuy vậy
tích vô hướng của hai vec tơ đóng vai trò quan trọng trong Hình học nói riêng và trong
toán học nói chung.
Trong các kì thi ta thường thấy xuất hiện một số bài toán giải phương trình, bất phương
trình, hệ phương trình, hay chúng minh một số bất đẳng thức hoăc các bài toán về cực trị.
Những bài toán toán đó nếu ta gặp dạng của chúng và biết được các phương pháp giải của
từng dạng thì đó là điều khá đơn giản. Tuy vậy có những bài toán có độ khó nhất định đối
với học sinh bởi vì sự đa dạng của nó và để giải được thì chúng ta cần kết hợp nhiều kiến
thức liên quan đến chúng, trong đó tích vô hướng của hai vectơ ứng dụng quan trọng trong
một số dạng Toán như các bài toán giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình,
hay chúng minh một số đẳng thức và bất đẳng thức, hoăc các bài toán về cực trị.
Xuất phát từ tầm quan trọng của nội dung và thực trạng trên, để học sinh có thể dễ dàng
và tự tin hơn khi gặp một số bài toán giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình,
hay chúng minh một số bất đẳng thức hoặc các bài toán về cực trị, giúp các em phát huy
được khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa qua các bài tập nhỏ, cùng với sự tích lủy
kinh nghiệm của bản thân qua những năm giảng dạy, tôi đưa ra bài viết này. Hy vọng đó là
tài liệu tham khảo nhỏ của quý thầy cô và các bạn học sinh.
I. ĐỊNH NGHĨA TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ
GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN
1. Định nghĩa:r r r
Cho hai véctơ u, v  0 , tích vô hướng của hai véc tơ được định nghĩa như sau:
rr r r
r r
r r
u.v  u v .cos(u, v) (I), với (u, v) là góc giữa hai véctơ
r r
u v
r r
Suy ra: cos(u, v)  r r
u.v
Biểu thức tọa độ của tích vô hướng:
r
r
- Trong hệ tọa độ Descartes vuông góc Oxy cho u  (x1; y1); v  (x 2 ; y 2 )
rr
thì u.v  x1y1  x 2 y 2
r
r
- Trong hệ tọa độ Descartes vuông góc Oxyz cho u  (x1; y1;z1); v  (x 2 ; y 2 ;z 2 )
rr
thì u.v  x1y1  x 2 y 2  z1z 2
2. Ứng dụng tích vô hướng của hai vectơ
Từ công thức (I) ta có thể vận dụng để chứng minh hai đường thẳng hoặc là song song
hoặc là vuông góc hoặc tính góc tạo bởi hai đường thẳng. Tuy nhiên, nếu dừng ở đó thì
1

r r
chưa thấy hết được ứng dụng của nó. Chỉ cần chú ý rằng cos(u, v)  1 thì từ (I) ta có thể
suy ra các bất đẳng thức:
rr r r
u.v  u v
(II)
rr r r
u.v  u v
(III)
r
r
 Trong hệ tọa độ Descartes vuông góc Oxy cho u  (x1; y1); v  (x 2 ; y 2 ) thì biểu thức
giải ...
ỨNG DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ
ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN
Tích hướng của hai vectơ một phần nhỏ trong chương trình Hình học 10. Tuy vậy
tích hướng của hai vec đóng vai trò quan trọng trong Hình học nói riêng trong
toán học nói chung.
Trong các kì thi ta thường thấy xuất hiện một số bài toán giải phương trình, bất phương
trình, hệ phương trình, hay chúng minh một số bất đẳng thức hoăc các bài toán về cực trị.
Những bài toán toán đó nếu ta gặp dạng của chúng biết được các phương pháp giải của
từng dạng thì đó điều khá đơn giản. Tuy vậy những bài toán độ k nhất định đối
với học sinh bởi sự đa dạng của và đgiải được thì chúng ta cần kết hợp nhiều kiến
thức liên quan đến chúng, trong đó tích vô hướng của hai vectơ ứng dụng quan trọng trong
một số dạng Toán như các bài toán giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình,
hay chúng minh một số đẳng thức và bất đẳng thức, hoăc các bài toán về cực trị.
Xuất phát từ tầm quan trọng của nội dung và thực trạng trên, để học sinh có thể dễ dàng
và tự tin hơn khi gặp một số bài toán giải phương trình, bất phương trình, hệ phương trình,
hay chúng minh một số bất đẳng thức hoặc các bài toán về cực trị, giúp các em phát huy
được khả năng phân tích, tổng hợp, khái quát hóa qua các bài tập nhỏ, cùng với sự ch lủy
kinh nghiệm của bản thân qua những năm giảng dạy, tôi đưa ra bài viết này. Hy vọng đó là
tài liệu tham khảo nhỏ của quý thầy cô và các bạn học sinh.
I. ĐỊNH NGHĨA TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ VÀ ỨNG DỤNG ĐỂ
GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN
1. Định nghĩa:
Cho hai véctơ
u,v 0
r r r
, tích vô hướng của hai véc tơ được định nghĩa như sau:
u.v u v .cos(u,v)
r r r r r r
(I), với
(u,v)
r r
là góc giữa hai véctơ
Suy ra:
u v
cos(u,v)
u.v
r r
r r
r r
Biểu thức tọa độ của tích vô hướng:
- Trong hệ tọa độ Descartes vuông góc Oxy cho
1 1 2 2
u (x ;y );v (x ;y )
r r
thì
1 1 2 2
u.v x y x y
r r
- Trong hệ tọa độ Descartes vuông góc Oxyz cho
1 1 1 2 2 2
u (x ;y ;z );v (x ;y ;z )
r r
thì
1 1 2 2 1 2
u.v x y x y z z
r r
2. Ứng dụng tích vô hướng của hai vectơ
Từ công thức (I) ta thể vận dụng để chứng minh hai đường thẳng hoặc song song
hoặc vuông góc hoặc tính góc tạo bởi hai đường thẳng. Tuy nhiên, nếu dừng đó thì
1
ỨNG DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ỨNG DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN - Người đăng: Đổi Thay Nhân Loại
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
ỨNG DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ ĐỂ GIẢI MỘT SỐ DẠNG TOÁN 9 10 158