Ktl-icon-tai-lieu

Vấn đề mất dung dịch khoan trong công tác khoan Dầu khí

Được đăng lên bởi khainq01pvu
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 3741 lần   |   Lượt tải: 25 lần
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM

ĐẠI HỌC DẦU KHÍ VIỆT NAM

HỌC PHẦN: NHẬP MÔN DẦU KHÍ
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

VẤN ĐỀ MẤT DUNG DỊCH KHOAN
TRONG CÔNG TÁC KHOAN DẦU KHÍ
Khóa 1
Nhóm 8
1. Nguyễn Quang Khải
2. Nguyễn Xuân Tân Bình
3. Phạm Quốc Đô
4. Nguyễn Thành Tài
5. Lâm Khánh Tuấn
6. Vũ Xuân Văn

Giảng viên hướng dẫn
PGS.TS Lê Phước Hảo
Th.S Nguyễn Minh Tâm

Vũng Tàu, tháng 5 năm 2013

Báo cáo chuyên đề: Vấn đề mất dung dịch khoan trong công tác khoan Dầu khí

MỤC LỤC
ĐẶT VẤN ĐỀ ........................................................................................................................... - 1 I.

Dung dịch khoan .............................................................................................................. - 2 2. Phân loại ........................................................................................................................ - 2 3. Chức năng của dung dịch khoan ................................................................................. - 3 4. Hệ thống tuần hoàn dung dịch..................................................................................... - 4 -

II. Hiện tượng mất dung dịch khoan................................................................................... - 5 1. Mở đầu ........................................................................................................................... - 5 2. Nguyên nhân gây mất dung dịch khoan ..................................................................... - 5 2.1

Nguyên nhân địa chất............................................................................................ - 5 -

2.2

Nguyên nhân về quy trình kỹ thuật ..................................................................... - 7 -

3. Phân loại mức độ mất dung dịch ................................................................................. - 7 3.1

Tiêu chí phân loại .................................................................................................. - 7 -

3.2. Phân loại ................................................................................................................... - 8 4. Tác hại của hiện tượng mất dung dịch khoan............................................................ - 9 4.1

Tốn kém chi phí khắc phục................................................................................... - 9 -

4.2

Ngưng trệ quá trình khoan ................................................................................... - 9 -

4.3

Các rủi ro kèm theo. ..........
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIT NAM
ĐẠI HC DU KHÍ VIT NAM
HC PHN: NHP MÔN DU KHÍ
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
VẤN ĐỀ MT DUNG DCH KHOAN
TRONG CÔNG TÁC KHOAN DU KHÍ
Khóa 1
Nhóm 8 Giảng viên hướng dn
1. Nguyn Quang Khi
2. Nguyn Xuân Tân Bình PGS.TS Lê Phước Ho
3. Phm Quốc Đô Th.S Nguyn Minh Tâm
4. Nguyn Thành Tài
5. Lâm Khánh Tun
6. V
ũ Xuân Văn
V
ũng T
àu, tháng 5
năm 2013
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIT NAM
ĐẠI HC DU KHÍ VIT NAM
HC PHN: NHP MÔN DU KHÍ
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
VẤN ĐỀ MT DUNG DCH KHOAN
TRONG CÔNG TÁC KHOAN DU KHÍ
Khóa 1
Nhóm 8 Giảng viên hướng dn
1. Nguyn Quang Khi
2. Nguyn Xuân Tân Bình PGS.TS Lê Phước Ho
3. Phm Quốc Đô Th.S Nguyn Minh Tâm
4. Nguyn Thành Tài
5. Lâm Khánh Tun
6. V
ũ Xuân Văn
V
ũng T
àu, tháng 5
năm 2013
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIT NAM
ĐẠI HC DU KHÍ VIT NAM
HC PHN: NHP MÔN DU KHÍ
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
VẤN ĐỀ MT DUNG DCH KHOAN
TRONG CÔNG TÁC KHOAN DU KHÍ
Khóa 1
Nhóm 8 Giảng viên hướng dn
1. Nguyn Quang Khi
2. Nguyn Xuân Tân Bình PGS.TS Lê Phước Ho
3. Phm Quốc Đô Th.S Nguyn Minh Tâm
4. Nguyn Thành Tài
5. Lâm Khánh Tun
6. V
ũ Xuân Văn
V
ũng T
àu, tháng 5
năm 2013
Vấn đề mất dung dịch khoan trong công tác khoan Dầu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vấn đề mất dung dịch khoan trong công tác khoan Dầu khí - Người đăng: khainq01pvu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Vấn đề mất dung dịch khoan trong công tác khoan Dầu khí 9 10 828