Ktl-icon-tai-lieu

Vật lí đại cương

Được đăng lên bởi Tieuchunguyenchuong
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 794 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Trần Thiên Đức – ductt111.com – ductt111@gmail.com

CHƯƠNG 9: NGUYÊN LÝ THỨ HAI NHIỆT ĐỘNG HỌC
DẠNG 1: MÁY NHIỆT
1.1. Kiến thức cơ bản:
a. Máy nhiệt
- Máy nhiệt là thiết bị nhận nhiệt từ nguồn nóng,
sau đó quay tay một chu trình rồi chuyển hóa một
phần nhiệt nhận được từ nguồn nóng thành công,
còn phần còn lại thì thải ra toilet, tức là nguồn
lạnh.
- Thông thường máy nhiệt sẽ chứa chất sinh công
(không khác gì cò mồi), chất này sẽ nhận nhiệt
rồi chuyển hóa một phần nhiệt thành công, phần
còn lại truyền nốt cho nguồn lạnh. Chúng ta có
thể thấy trong động cơ hơi nước thì hơi nước
đóng vai trò là chất sinh công. Nó nhận nhiệt từ
nguồn nóng và bốc hơi, hơi này sẽ làm quay động
cơ, khi gặp nguồn lạnh nó truyền nốt phần nhiệt
còn thừa rồi trở lại trạng thái nước rồi rơi tõm
vào tay thằng nguồn nóng. Nói chung số phận hẩm hiu hết qua tay anh nguồn nóng
rồi qua tay anh nguồn lạnh  tàn một đời hoa.
- Một đặc điểm cần chú ý chính là máy nhiệt thì hoạt động theo chu trình nên cứ
sau một chu trình thì nó lại quay về trạng thái ban đầu  độ biến thiên nội năng
bằng 0  nhiệt mà hệ nhận được đã chuyển hoàn toàn thành công.
- Như vậy công mà máy nhiệt sinh ra thì bằng tổng năng lượng bị hấp thụ bởi máy
nhiệt nên ta có:
|

|

|

|

- Nếu chất sinh công là khí thì sau một chu trình kín, thì phần
diện tích bao bọc bởi đường chu trình đó chính là công sinh ra
bởi máy nhiệt. Cái này nghe thì khó hiểu vcđ, nhưng thực sự
là chúng ta đều đã biết từ hồi học cấp 3 chỉ có điều là ko biết
ứng dụng. Đó chính là phần ứng dụng tích phân để tính giới
hạn bởi hai đồ thị hàm số. Ở đây hàm thứ nhất ứng với công
lượt đi, hàm thứ hai ứng với công lượt về. Lấy công lượt đi
cộng đi công lượt về là ra công thức tính diện tích thôi.
DNK - 2014

1

2

Trần Thiên Đức – ductt111.com – ductt111@gmail.com

đ

 đúng dạng tính diện tích giới hạn bởi hai đồ thị hàm số p1(V) và p2(V) chưa?
- Tiếp đến bàn về vấn đề hiệu suất, tất nhiên ai cũng biết là chẳng có cái máy nào
hiệu suất 100%. Như cơ thể con người khi nhận năng lượng dưới dạng thức ăn thì
chỉ một phần hấp thụ và chuyển thành công, phần còn lại không hấp thụ hết thì
chuyển thành shit và H2O  tất nhiên phần này vẫn mang năng lượng và có thể tái
sử dụng trong trường hợp đói quá. Chứ bình thường thì chỉ để bón và tưới rau thoai.
Máy móc cũng vậy, con người thường ảo tưởng là có thể tạo được máy hiệu suất
100%  tất nhiên là thời xa xưa thôi, còn hiện giờ chỉ có đầu óc có vấn đề mới đi
tìm cách tạo ra máy có hiệu suất 100%. Chúng ta chỉ có th...
Trn Thiên Đức – ductt111.com – ductt111@gmail.com
DNK - 2014 1
1
CHƯƠNG 9: NGUYÊN LÝ THỨ HAI NHIỆT ĐỘNG HỌC
DẠNG 1: MÁY NHIỆT
1.1. Kiến thc cơ bn:
a. Máy nhit
- Máy nhiệt là thiết bị nhận nhiệt từ nguồn nóng,
sau đó quay tay một chu trình rồi chuyển hóa một
phần nhiệt nhận được từ nguồn nóng thành công,
còn phần còn lại thì thải ra toilet, tức nguồn
lạnh.
- Thông thường máy nhiệt sẽ chứa chất sinh công
(không khác gì mồi), chất này sẽ nhận nhiệt
rồi chuyển hóa một phần nhiệt thành công, phần
còn lại truyền nốt cho nguồn lạnh. Chúng ta
thể thấy trong động hơi nước thì hơi nước
đóng vai trò chất sinh công. nhận nhiệt từ
nguồn nóng bốc hơi, hơi này sẽ làm quay động
cơ, khi gặp nguồn lạnh nó truyền nốt phần nhiệt
còn thừa rồi trở lại trạng thái nước rồi rơi tõm
vào tay thằng nguồn nóng. Nói chung số phận hẩm hiu hết qua tay anh nguồn nóng
rồi qua tay anh nguồn lạnh tàn một đời hoa.
- Một đặc điểm cần chú ý chính là máy nhiệt thì hoạt động theo chu trình nên cứ
sau một chu trình thì nó lại quay về trạng thái ban đầu độ biến thiên nội năng
bằng 0 nhiệt mà hệ nhận được đã chuyển hoàn toàn thành công.
- Như vậy công mà máy nhiệt sinh ra thì bằng tổng năng lượng bị hấp thụ bởi máy
nhiệt nên ta có:

|
|
|
|
- Nếu chất sinh công khí thì sau một chu trình kín, thì phần
diện tích bao bọc bởi đường chu trình đó chính là công sinh ra
bởi máy nhiệt. Cái này nghe thì khó hiểu vcđ, nhưng thực sự
chúng ta đều đã biết từ hồi học cấp 3 chỉ điều là ko biết
ứng dụng. Đó chính phần ứng dụng tích phân để tính giới
hạn bởi hai đồ thị hàm số. đây hàm thứ nhất ứng với công
lượt đi, hàm thứ hai ứng với công lượt về. Lấy công lượt đi
cộng đi công lượt về là ra công thức tính diện tích thôi.
Vật lí đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật lí đại cương - Người đăng: Tieuchunguyenchuong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Vật lí đại cương 9 10 899