Ktl-icon-tai-lieu

vật liệu siêu dẫn

Được đăng lên bởi Ngo Lieu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 556 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1.1 Vài nét về lịch sử

Có thể nói việc hóa lỏng Heli là tiền đề cho sự phát triển siêu dẫn. 1908 Kamerlingh
Onnes đã hóa lỏng được khí Heli lần đầu tiên trên thế giới tại Trường Đại học Tổng hợp
Quốc gia Leiden ( Hà Lan) và cũng tại đây, ba năm sau – năm 1911, chính ông đã nghiên
cứu điện trở của Thủy ngân, lần đầu tiên trên thế giới Kamerlingh vô cùng sửng sốt khi
thấy rằng điện trở thủy ngân đông lạnh của ông hạ một cách hầu như đột ngột xuống
không ở 4,2 K .

Hình 1 : Điện trở của cột thủy ngân phụ thuộc vào nhiệt độ.
Những năm sau đó một số hiện tượng liên quan đến siêu dẫn cũng được khám phá. Năm
1914 hiện tượng dòng điện phá vỡ trạng thái siêu dẫn đã được phát hiện và cùng năm đó,
Kamerlingh Onner đã chế tạo ra nam châm siêu dẫn. Năm 1930 hợp kim siêu dẫn đã
được tìm ra. Năm 1933Meissner và Ochsenfeld đã công bố rằng : chất siêu dẫn khi làm
lạnh trong từ trường dưới nhiệt độ chuyển pha thì các đường cảm ứng từ bị đẩy ra ngoài ,
hiệu ứng này được mang tên hiệu ứng Meissner.
Năm 1957. Barden, Cooper, Schiffer đưa ra lý thuyết vi mô, được gọi là lý thuyết BCS
giải thích được tất cả tính chất cơ bản của chất siêu dẫn, và lý thuyết này đã nhận được
giải Nobel.
Trong khoảng từ 1911 và 1985 các chất siêu dẫn được tìm ra khi có nhiệt độ pha không
vượt quá 24K và chất lỏng Heli vẫn là môi trường duy nhất được dùng để nghiên cứu
hiện tượng siêu dẫn.
Năm 1986 , J.G Bednorz và K.A Muller ( Thụy Sỹ) đã tìm ra hiện tượng siêu dẫn có
trong hợp chất gốm La-Ba-Cu-O với nhiệt độ chuyển pha nằm trong vùng nhiệt độ Nitơ
lỏng. Với phat minh này J.G Bednorz và K.A Muller đã nhận được giải Nobel về vật lý

năm 1987. Từ đây ngành vật lý siêu dẫn đã bắt đầu một hướng mới - đó là siêu dẫn nhiệt
độ cao.
1.2-Vậy siêu dẫn là gì?

Hình 2: Hiện tượng ngắn ngủi của vật liệu siêu dẫn ( vật phía trên )
Siêu dẫn là trạng thái lượng tử của vật liệu, và nó chỉ xảy ra ở nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ
tới hạn.
Nhưng điều đó là một hiện tượng khá cũ được khám phá cách đây 100 năm. Tuy nhiên
mới đây với tiến bộ của công nghệ mới ta có thể định nghĩa vật liệu siêu dẫn bởi 2 đặc
tính :
+ Thứ nhất là hoàn toàn không có điện trở.
+ Thứ hai là tính nghịch từ lý tưởng bên trong vật liệu siêu dẫn
Vậy điện trở là gì ?
Hiểu theo một cách đơn giản, điện trở là khả năng cản trở dòng điện.
Hay theo hướng cụ thể hơn, dòng điện chạy trong vật dẫn mang “các điện tử dẫn”, những
điện tử này chuyển động tự do dưới dạng sóng như là thuộc tính tự nhiên của chúng. Có
thể biểu diễn quá trình truyền điện tử trong k...
1.1 Vài nét về lịch sử
thể nói việc a lỏng Heli tiền đề cho sự phát triển siêu dẫn. 1908 Kamerlingh
Onnes đã hóa lỏng được khí Heli lần đầu tiên trên thế giới tại Trường Đại học Tổng hợp
Quốc gia Leiden ( Hà Lan) và cũng tại đây, ba năm sau – năm 1911, chính ông đã nghiên
cứu điện tr của Thủy ngân, lần đầu tiên trên thế giới Kamerlingh cùng sửng sốt khi
thấy rằng điện trở thủy ngân đông lạnh của ông hạ một cách hầu như đột ngột xuống
không ở 4,2 K .
Hình 1 : Điện trở của cột thủy ngân phụ thuộc vào nhiệt độ.
Những năm sau đó một số hiện tượng liên quan đến siêu dẫn cũng được khám phá. Năm
1914 hiện tượng dòng điện phá vỡ trạng thái siêu dẫn đã được phát hiện và cùng năm đó,
Kamerlingh Onner đã chế tạo ra nam châm siêu dẫn. Năm 1930 hợp kim siêu dẫn đã
được tìm ra. Năm 1933Meissner Ochsenfeld đã công bố rằng : chất siêu dẫn khi làm
lạnh trong từ trường dưới nhiệt độ chuyển pha thì các đường cảm ứng từ bị đẩy ra ngoài ,
hiệu ứng này được mang tên hiệu ứng Meissner.
Năm 1957. Barden, Cooper, Schiffer đưa ra thuyết vi mô, được gọi thuyết BCS
giải thích được tất c nh chất bản của chất siêu dẫn, thuyết này đã nhận được
giải Nobel.
Trong khoảng từ 1911 1985 các chất siêu dẫn được tìm ra khi nhiệt độ pha không
vượt quá 24K chất lỏng Heli vẫn là môi trường duy nhất được dùng để nghiên cứu
hiện tượng siêu dẫn.
Năm 1986 , J.G Bednorz K.A Muller ( Thụy Sỹ) đã tìm ra hiện tượng siêu dẫn có
trong hợp chất gốm La-Ba-Cu-O với nhiệt độ chuyển pha nằm trong vùng nhiệt độ Nitơ
lỏng. Với phat minh này J.G Bednorz và K.A Muller đã nhận được giải Nobel về vật
vật liệu siêu dẫn - Trang 2
vật liệu siêu dẫn - Người đăng: Ngo Lieu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
vật liệu siêu dẫn 9 10 939