Ktl-icon-tai-lieu

VẬT LÝ 8

Được đăng lên bởi Hồng Thiệp
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 133 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN I: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC
DẠNG I:TÍNH VẬN TỐC,QUÃNG ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN
Bài 1.1: Đổi đơn vị đo
a) 1m/s =……………km/h
b)54km/h =……………m/s
c)1km/phút =………km/h
d)18m/s =…………….km/h
g)36km/h =…………m/s
h)0,5cm/s =………….m/h
Bài 1.2:Một ô tô chuyển động đều, đi được 200km trong 2,5h. Hỏi sau 4h ô tô đi được quãng đường dài
bao nhiêu?
Bài 1.3:Hai xe chuyển động đều. Xe thứ nhất đi được 5km trong thời gian 20 phút , xe thứ hai đi với vận
tốc 13km/h. Hỏi xe nào chuyển động nhanh hơn.
Bài 1.4:Vận tốc của một ô tô là 54km/h, của một xe đạp là 0,3km/phút, của một tầu hỏa là 18m/s. Hỏi
trong ba xe trên xe nào chuyển động nhanh nhất, xe nào chuyển động chậm nhất
Bài 1.5:Một ô tô và một xe đạp cùng xuất phát từ bến A. Ô tô xuất phát muộn hơn xe đạp 20 phút và sau
khi đi được 1 giờ thì dừng lại nghỉ 10 phút ở vị trí B, rồi lại chạy quay về A và gặp xe đạp ở chính giữa
quãng đường AB .Tính vận tốc của xe đạp biết ô tô có vận tốc không đổi là 60km/h
Bài 1.6:Hai xe máy cùng xuất phát từ A đi về B với cùng vận tốc 40km/h. Sau khi đi được ¼ quãng
đường AB xe thứ hai tăng tốc thành 60km/h nên đã đến B trước xe thứ nhất 30 phút. Tính độ dài quãng
đường AB?
Bài 1.7:Một người dự định đi bộ trên một quãng đường AB với vận tốc 5km/h. Sau khi đi được nửa
đường thì người đó đi nhờ xe đạp với vận tốc 12km/h nên đã đến sớm hơn dự định 28 phút . Hỏi người
đó đi bộ trong bao lâu và quãng AB dài bao nhiêu km?
Bài 1.8: Một xe chuyển động đều từ A về B với vận tốc 15km/h. Một xe khác xuất phát muộn hơn 12
phút với vận tốc 20km/h và hai xe đã đến B cùng một lúc . Tính độ dài quãng đường AB
Bài 1.9: Hai xe cùng đi từ bến A để về bến B. Xe thứ hai xuất phất muộn hơn xe thứ nhất 20 phút và
gặp xe thứ nhất ở 2/3 quãng đường. Hỏi xe thứ hai về đến B trước xe thứ nhất một khoảng thời gian là
bao nhiêu?
Bài 1.10: Trên quãng đường AB có hai xe chuyển động ngược chiều nhau, xe thứ nhất qua A lúc 7 giờ,
xe thứ hai qua B lúc 7 giờ 15 phút. Sau khi qua B được 30 phút thì xe thứ hai gặp xe thứ nhất ở chính
giữa quãng đường AB. Khi xe thứ hai về đến A thì xe thứ nhất còn cách B 10km. Tính vận tốc của mỗi
xe và quãng đường AB
Bài 1.11: Hai xe cùng xuất phát từ A về B. Xe tứ nhất xuất puát trước 5 phút và chạy liên tục với vận
tốc 40km/h.Xe thứ hai sau khi chạy được 15 phút thì có việc phải quay về A (với vận tốc cũ). Sau khi
dừng ở A 10 phút xe thứ hai tiếp tục chạy về B với vận tốc tăng thêm 10km/h so với lần xuất phát đầu
và đã đến B sau 1 giờ. Tính vận tốc ban đầu của xe thứ hai biết hai xe đến B cùng lúc
Bài 1....
PHẦN I: CHUYỂN ĐỘNG CƠ HỌC
DẠNG I:TÍNH VẬN TỐC,QUÃNG ĐƯỜNG VÀ THỜI GIAN
Bài 1.1: Đổi đơn vị đo
a) 1m/s =……………km/h b)54km/h =……………m/s
c)1km/phút =………km/h d)18m/s =…………….km/h
g)36km/h =…………m/s h)0,5cm/s =………….m/h
Bài 1.2:Một ô tô chuyển động đều, đi được 200km trong 2,5h. Hỏi sau 4h ô tô đi được quãng đường dài
bao nhiêu?
Bài 1.3:Hai xe chuyển động đều. Xe thứ nhất đi được 5km trong thời gian 20 phút , xe thứ hai đi với vận
tốc 13km/h. Hỏi xe nào chuyển động nhanh hơn.
Bài 1.4:Vận tốc của một ô tô là 54km/h, của một xe đạp là 0,3km/phút, của một tầu hỏa là 18m/s. Hỏi
trong ba xe trên xe nào chuyển động nhanh nhất, xe nào chuyển động chậm nhất
Bài 1.5:Một ô tô và một xe đạp cùng xuất phát từ bến A. Ô tô xuất phát muộn hơn xe đạp 20 phút và sau
khi đi được 1 giờ thì dừng lại nghỉ 10 phút ở vị trí B, rồi lại chạy quay về A và gặp xe đạp ở chính giữa
quãng đường AB .Tính vận tốc của xe đạp biết ô tô có vận tốc không đổi là 60km/h
Bài 1.6:Hai xe máy cùng xuất phát từ A đi về B với cùng vận tốc 40km/h. Sau khi đi được ¼ quãng
đường AB xe thứ hai tăng tốc thành 60km/h nên đã đến B trước xe thứ nhất 30 phút. Tính độ dài quãng
đường AB?
Bài 1.7:Một người dự định đi bộ trên một quãng đường AB với vận tốc 5km/h. Sau khi đi được nửa
đường thì người đó đi nhờ xe đạp với vận tốc 12km/h nên đã đến sớm hơn dự định 28 phút . Hỏi người
đó đi bộ trong bao lâu và quãng AB dài bao nhiêu km?
Bài 1.8: Một xe chuyển động đều từ A về B với vận tốc 15km/h. Một xe khác xuất phát muộn hơn 12
phút với vận tốc 20km/h và hai xe đã đến B cùng một lúc . Tính độ dài quãng đường AB
Bài 1.9: Hai xe cùng đi từ bến A để về bến B. Xe thứ hai xuất phất muộn hơn xe thứ nhất 20 phút và
gặp xe thứ nhất ở 2/3 quãng đường. Hỏi xe thứ hai về đến B trước xe thứ nhất một khoảng thời gian
bao nhiêu?
Bài 1.10: Trên quãng đường AB có hai xe chuyển động ngược chiều nhau, xe thứ nhất qua A lúc 7 giờ,
xe thứ hai qua B lúc 7 giờ 15 phút. Sau khi qua B được 30 phút thì xe thứ hai gặp xe thứ nhất ở chính
giữa quãng đường AB. Khi xe thứ hai về đến A thì xe thứ nhất còn cách B 10km. Tính vận tốc của mỗi
xe và quãng đường AB
Bài 1.11: Hai xe cùng xuất phát từ A về B. Xe tứ nhất xuất puát trước 5 phút và chạy liên tục với vận
tốc 40km/h.Xe thứ hai sau khi chạy được 15 phút thì có việc phải quay về A (với vận tốc cũ). Sau khi
dừng ở A 10 phút xe thứ hai tiếp tục chạy về B với vận tốc tăng thêm 10km/h so với lần xuất phát đầu
và đã đến B sau 1 giờ. Tính vận tốc ban đầu của xe thứ hai biết hai xe đến B cùng lúc
Bài 1.12: Một người đi bộ đến cơ quan . Khi đi được một đoạn thì lên xe khách nên thời gian đến cơ
quan chỉ bằng nửa thời gian đi bộ suốt quãng đường nhưng vẫn gấp ba thời gian đi xe khách từ nhà. Hỏi
người đó đi bộ được mấy phần quãng đường
Bài 1.13:Ba người muốn đi từ A để về B cách nhau 9km, vì chỉ có một xe đạp nên một người phải đi bộ
để hai người kia đèo nhau. Sau khi đèo nhau một đoạn , một người trên xe đạp xuống đi bộ để một đi xe
đạp quay lại đón người kia và cuối cùng ba người đến B cùng một lúc . Tính thời gian đi từ A đến B của
ba người biết vận tốc xe đạp là 12m/h và hai người đi bộ cùng vận tốc 5km/h
Bài 1.14: Một xe đi từ A đến B cách nhau 60km dự định trong 2h. Sau khi đi được 30ph xe dừng lại
nghỉ 15ph. Hỏi sau khi nghỉ vận tốc của xe là bao nhiêu để đến B đúng dự định nhau
Bai 1.15: Có hai xe chuyển động ngược chiêu nhau. Xe thứ nhất qua A lúc 8h ,xe thứ hai qua B lúc
8h15ph. Saukhi qua B được 30 ph thì xe thứ hai gặp xe thứ nhất ở giữa quãng đường AB .Sau khi gặp
nhau xe thứ hai dừng lại nghỉ 10ph rồi quay về B và gặp xe thứ nhất cách B 10km .Tính vận tốc mỗi xe
và quãng đường AB
Bài 1.16:Một người dự định đi xe đạp từ A đến B mất 4h .Nhưng do nửa quãng đường sau người đó
tăng vận tốc thêm 3km/h nên đến sớm hơn dự định 20 phút
a/ Tính vận tốc dự định và quãng đường AB
1
VẬT LÝ 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VẬT LÝ 8 - Người đăng: Hồng Thiệp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
VẬT LÝ 8 9 10 673