Ktl-icon-tai-lieu

Vật Lý Đại Cương

Được đăng lên bởi Tiêu Dao Lão Tử
Số trang: 104 trang   |   Lượt xem: 1844 lần   |   Lượt tải: 1 lần
HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
===== 	 =====

SÁCH HƯỚNG DẪN HỌC TẬP

VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A1)
(Dùng cho sinh viên hệ đào tạo đại học từ xa)

Lưu hành nội bộ

HÀ NỘI - 2005

Giới thiệu môn học

GIỚI THIỆU MÔN HỌC
1. GIỚI THIỆU CHUNG:
Môn Vật lý học là môn khoa học tự nhiên nghiên cứu các dạng vận động
tổng quát nhất của thế giới vật chất để nắm được các qui luật, định luật và bản
chất của các sự vận động vật chất trong thế giới tự nhiên. Con người hiểu biết
những điều này để tìm cách chinh phục thế giới tự nhiên và bắt nó phục vụ
con người.
Vật lý học nghiên cứu các dạng vận động sau:
9 Vận động cơ: là sự chuyển động và tương tác của các vật vĩ mô trong
không gian và thời gian.
9 Vận động nhiệt: là sự chuyển động và tương tác giữa các phân tử
nguyên tử.
9 Vận động điện từ: là sự chuyển động và tương tác của các hạt mang
điện và photon.
9 Vận động nguyên tử: là sự tương tác xảy ra trong nguyên tử, giữa hạt
nhân với các electron và giữa các electron với nhau.
9 Vận động hạt nhân: là sự tương tác giữa các hạt bên trong hạt nhân,
giữa các nuclêon với nhau.
Trong phần Vật lý đại cương A1 của chương trình này sẽ xét các dạng vận
động cơ, nhiệt và điện từ.
Do mục đích nghiên cứu các tính chất tổng quát nhất của thế giới vật chất,
những quy luật tổng quát về cấu tạo và vận động của vật chất, đứng về một khía
cạnh nào đó có thể coi Vật lý là cơ sở của nhiều môn khoa học tự nhiên khác
như hoá học, sinh học, cơ học lý thuyết, sức bền vật liệu, điện kỹ thuật, kỹ thuật
điện tử -viễn thông, kỹ thuật nhiệt…..
Vật lý học cũng có quan hệ mật thiết với triết học. Thực tế đã và đang
chứng tỏ rằng những phát minh mới, khái niệm, giả thuyết và định luật mới của
vật lý làm phong phú và chính xác thêm các quan điểm của triết học đồng thời
2

Giới thiệu môn học

làm phong phú hơn và chính xác hơn tri thức của con người đối với thế giới tự
nhiên vô cùng vô tận.
Vật lý học có tác dụng hết sức to lớn trong cuộc cách mạng khoa học kỹ
thuật hiện nay. Nhờ những thành tựu của Vật lý học, khoa học kỹ thuật đã tiến
những bước dài trong trong nhiều lĩnh vực như:
9 Khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng mới: năng lượng hạt nhân,
năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước…
9 Nghiên cứu và chế tạo các loại vật liệu mới: vật liệu siêu dẫn nhiệt độ
cao, vật liệu vô định hình, vật liệu nanô, các chất bán dẫn mới và các
mạch tổ hợp siêu nhỏ siêu tốc độ ….
9 Tạo cơ sở cho cuộc cách mạng về công nghệ thông tin và sự thâm nhập
của nó vào các ngành khoa học kỹ thuật và đời sống…....
HC VIN CÔNG NGH BƯU CHÍNH VIN THÔNG
===== =====
SÁCH HƯỚNG DN HC TP
VT LÝ ĐẠI CƯƠNG (A1)
(Dùng cho sinh viên h đào to đại hc t xa)
Lưu hành ni b
HÀ NI - 2005
Vật Lý Đại Cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Vật Lý Đại Cương - Người đăng: Tiêu Dao Lão Tử
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
104 Vietnamese
Vật Lý Đại Cương 9 10 605