Ktl-icon-tai-lieu

VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CÁ, TÔM, MỰC, NHUYỄN THỂ

Được đăng lên bởi 13117068
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Họ và tên: Nguyễn Bảo Huy
Khoa: Thủy sản
Lớp: DH13CT
Tiến sĩ: Nguyễn Hoàng Nam Kha

ĐỀ TÀI:
VI SINH VẬT TRONG CHẾ
BIẾN VÀ BẢO QUẢN CÁ,
TÔM, MỰC, NHUYỄN THỂ

Mục lục
I/ Lời Giới Thiệu
II/ Nội Dung Đề Tài
CHƯƠNG 1: Giới thiệu sơ lược về các loại thủy sản:
CHƯƠNG 2: Kiến thức cơ bản về VSV
CHƯƠNG 3: Những yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của
vi sinh vật
CHƯƠNG 4: Các phương pháp chế biến thủy sản bằng vi sinh
vật
CHƯƠNG 5: Các dạng hư hỏng và bệnh của thủy sản do vi
sinh vật
CHƯƠNG 6: Các phương pháp bảo quản sản phẩm thủy sản
III/ Lời cảm ơn

I/ Lời Giới Thiệu
Trong những năm qua ngành thủy sản nước ta đã khẳng định được lợi thế và vị trí của nền
kinh tế quốc dân. Với việc đòi hỏi vốn đầu tư khôn lớn, tận dụng được điều kiện tự nhiên của
đất nước, ngành thủy sản nước ta đã có sự phát triển to lớn, hàng năm đem về cho đất nước
nguồn ngoại tệ lớn phục vụ tái đầu tư thực hiện công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.
Song song với qúa trình đó, thì việc khai thác các chất dinh dưỡng từ nguồn lợi thủy sản là
một nhu cầu rất cần thiết hiện nay. Theo thống kê nguồn động vật thủy sản đang cung cấp
cho nhân loại hơn 20% tổng số protein của thực phẩm, đặc biệt ở nhiều nước thích thủy sản
thì con số này lên đến 50%. Giá trị của thịt cá cũng giống như thịt gia súc , nghĩa là protein
của thịt cá có đầy đủ các loại axit amin không thể thay thế. Thịt cá tươi có mùi thơm ngon, dễ
tiêu hóa, dễ hấp thu.
Trong động vật thủy sản còn chứa nhiều nguyên tố vi lượng rất cần thiết cho cơ thể.
Cá và động vật thủy sản được con người sử dụng để ăn tươi hoặc chế biến thành nhiều sản
phẩm khác nhằm cung cấp tức thời hoặc để dự trữ trong thời gian nhất định. Tuy nhiên,
nguyên liệu thủy sản rất dễ ương hỏng, vì vậy công việc bảo quản phải đặt lên hàng đầu của
khâu chất lượng. Một khi nguyên liệu giảm chất lượng thì không còn kỹ thuật nào nâng cao
chất lượng được.
Hiện nay, trên thị trường nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm thủy sản ngày càng cao. Vì vậy việc
nghiên cứu chế biến ra các sản phẩm mới, hoàn thiện các sản phẩm đang sản xuất để nâng
cao chất lượng sản phẩm là điều cần thiết và là nhiệm vụ quan trọng của các nhà sản xuất và
nhất là các kỹ sư ngành công nghệ chế biến thủy sản.
Qua quá trình tìm hiểu và tham khảo nhiều tài liệu khác nhau, em đã hiểu được thành phần
hóa học của các nguyên liệu thủy sản ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình chế
biến. Những biến đổi của các loại vi sinh vật cũng ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản
phẩm thủy sản từ đó chúng ta có thể rút ra đ...
Họ và tên: Nguyễn Bảo Huy
Khoa: Thủy sản
Lớp: DH13CT
Tiến sĩ: Nguyễn Hoàng Nam Kha
ĐỀ TÀI :
VI SINH VẬT TRONG CHẾ
BIẾN VÀ BẢO QUẢN CÁ,
TÔM, MỰC, NHUYỄN THỂ
VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CÁ, TÔM, MỰC, NHUYỄN THỂ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CÁ, TÔM, MỰC, NHUYỄN THỂ - Người đăng: 13117068
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
VI SINH VẬT TRONG CHẾ BIẾN VÀ BẢO QUẢN CÁ, TÔM, MỰC, NHUYỄN THỂ 9 10 69