Ktl-icon-tai-lieu

Viễn thám

Được đăng lên bởi kayouky95
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 2281 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ CỦA VIỄN THÁM
1. NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG
2. SÓNG ĐIỆN TỪ VÀ PHỔ ĐIỆN TỪ TRONG VIỄN THÁM
3. QUÁ TRÌNH VIỄN THÁM
Viễn thám - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Viễn thám - Người đăng: kayouky95
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Viễn thám 9 10 989