Ktl-icon-tai-lieu

Violympic

Được đăng lên bởi yttranngoc-hv
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 712 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Cho điểm

và đường thẳng

. Tọa độ điểm

đối xứng với

qua

là

(

) (Nhập các tọa độ theo thứ tự x trước y sau, ngăn cách nhau bởi dấu “;”).

Câu 2:
Cho tam giác ABC có đỉnh A

, hai đường cao xuất phát từ B và C lần lượt có phương trình

và
. Tọa độ của điểm B là (
cách nhau bởi dấu “;”).

) (Nhập các tọa độ theo thứ tự x trước y sau, ngăn

Câu 3:
Khoảng cách từ điểm

đến đường thẳng

là

.

Câu 4:
Giá trị của biểu thức

là

.

Câu 5:
Giá trị của biểu thức
thập phân thu gọn).

là

(Nhập kết quả dưới dạng số

Câu 6:
Cho tam giác

có các cạnh

,

,

. Tích vô hướng của

là
.
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 7:
Tam giác
có các cạnh
,
,
. Diện tích của tam giác là
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)

.

Câu 8:
Cho elíp (E) đi qua các điểm

và

. Tiêu cự của elíp (E) là

Câu 9:
Giá trị biểu thức
là
(Nhập kết quả bằng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 10:
Cho
. Giá trị biểu thức
là
.
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)

Vòng 2
Câu 1:
Đường tròn đi qua ba điểm
có bán kính là
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 2:

.

Rút gọn biểu thức
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

ta được

Câu 3:
Trong mặt phẳng

cho hai điểm

. Đường tròn nội tiếp tam giác

có bán kính

(nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 4:
Trong mặt phẳng

cho hai điểm

. Đường tròn ngoại tiếp tam giác

có bán kính

(nhập kết quả dưới dạng số thập phân)

Câu 5:
Cho hình thoi

cạnh ,

. Khi đó giá trị của

là
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 6:
Cho tam giác

vuông tại

,

. Gọi

là trung điểm của

ngoại tiếp tam giác
là
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 7:
Số cặp nghiệm của hệ

là

Câu 8:
Bất phương trình
có nghiệm khi và chỉ khi
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 9:
Hàm số

đạt giá trị nhỏ nhất là

Câu 10:
Giá trị lớn nhất của biểu thức
là
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 1:
Giá trị của
bằng
.
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

Câu 2:
Giá trị nhỏ nhất của hàm số

Câu 3:

là

với

. Bán kính đường tròn

Giá trị của biểu thức

là

.

Câu 4:
Giá trị của biểu thức

là

.

Câu 5:
Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng 3. Tích vô hướng
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)

là

.

Câu 6:
Biết
và
Giá trị của biểu thức
dạng số thập phân thu gọn).

là

(nhập kết quả dưới

Câu ...
Cho điểm và đường thẳng . Tọa độ điểm đối xứng với qua (
) (Nhập các tọa độ theo thứ tự x trước y sau, ngăn cách nhau bởi dấu “;”).
Câu 2:
Cho tam giác ABC có đỉnh A , hai đường cao xuất phát từ B và C lần lượt có phương trình
. Tọa độ của điểm B là ( ) (Nhập các tọa độ theo thứ tự x trước y sau, ngăn
cách nhau bởi dấu “;”).
Câu 3:
Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng .
Câu 4:
Giá trị của biểu thức .
Câu 5:
Giá trị của biểu thức (Nhập kết quả dưới dạng số
thập phân thu gọn).
Câu 6:
Cho tam giác có các cạnh , , . Tích vô hướng của
.
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân thu gọn)
Câu 7:
Tam giác có các cạnh , , . Diện tích của tam giác là .
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 8:
Cho elíp (E) đi qua các điểm . Tiêu cự của elíp (E) là .
Câu 9:
Giá trị biểu thức
(Nhập kết quả bằng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 10:
Cho . Giá trị biểu thức .
(Nhập kết quả dưới dạng số thập phân, làm tròn đến hàng phần trăm)
Vòng 2
Câu 1:
Đường tròn đi qua ba điểm có bán kính là
(nhập kết quả dưới dạng số thập phân và làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 2:
Violympic - Trang 2
Violympic - Người đăng: yttranngoc-hv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Violympic 9 10 220