Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý nước thải

Được đăng lên bởi thanhmapdhpt7
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 1736 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Đồ Án Xử Lý Nước Thải

GVHD:T.S.Trần Văn Quang

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
I. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ CÁC SỐ LIỆU CƠ SỞ
II. CÁC TÀI LIỆU THIẾT KẾ
1.Bản đồ địa hình khu vực
2.Điều kiện khí hậu
3.Số liệu về nước thải
4.Tài liệu về địa chất công trình
5.Yêu cầu cơ bản về chất lượng nước
III.XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN
1.Xác định lưu lượng tính toán của nước thải
2.Xác định nồng độ chất bẩn của nước thải theo SS và BOD
3.Xác định dân số tính toán
4.Xác định mức độ cần thiết xử lý nước thải
5.Lựa chọn công nghệ của trạm xử lý
6.Thuyết minh phương án công nghệ
IV.TÍNH TOÁN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1.Ngăn tiếp nhận nước thải
2.Tính toán song chắn rác
3.Tính toán bể lắng cát
4.Thiết bị đo lưu lượng
5.Bể lắng ly tâm đợt 1
6.Bể Aroten
7.Bể lắng ly tâm đợt 2
8.Bể nén bùn
9.Bể mê tan...................................................................................................................
10.Sân phơi bùn.........................................................................................................
11.Khử trùng nước thải...........................................................................................23
V.BỐ TRÍ MẶT BẰNG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

SVTH:Cao Văn Cảnh- Lớp 07MT2

Trang 1

Đồ Án Xử Lý Nước Thải

GVHD:T.S.Trần Văn Quang

LỜI MỞ ĐẦU
Nước là nguồn tài nguyên rất cần thiết cho sự sống. Ngày nay do nhu cầu sử
dụng nước ngày càng tăng, một lượng lớn nước thải xả vào nguồn nước mặt. Nguồn
nước sạch trên hành tinh bị áp lực từ hai hướng: sử dụng cho các hoạt động kinh tế - xã
hội của con người, dùng để pha loãng và làm sạch nước thải trong các thủy vực. Con
người can thiệp ngày một mạnh mẽ vào chu trình thủy văn toàn cầu. Vì vậy cần phải có
chiến lược và biện pháp sử dụng và bảo vệ nguồn nước một cách hợp lý.
Xử lý nước thải cũng là một trong những biện pháp quan trọng trong chiến lược
bảo vệ nguồn nước. Xử lý nước thải là một môn học chuyên ngành không thể thiếu của
ngành Công nghệ Môi trường. Bên cạnh lý thuyết đã học thì đồ án cũng là một phần
quan trọng để củng cố lý thuyết và vận dụng nó vào trong thực tế một cách hiệu quả
nhất. Khi làm đồ án giúp chúng ta học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm trong quá trình học
và tạo cho chúng ta sự tư duy cao. Khi làm đồ án này đòi hỏi chúng ta phải tìm ra
phương án khả thi nhất mà khi áp dụng vào thực tế nó vừa đảm bảo chất lượng nước
sau xử lý, vừa quản lý và vận hành dễ mà cũng vừa kinh tế. Và đó chính là những bước
đi đầu tiên, học hỏi được nhiều kinh nghiệm làm hành trang cho chúng em bước và...
Đồ Án Xử Lý Nước Thải GVHD:T.S.Trần Văn Quang
MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU
I. NHIỆM VỤ THIẾT KẾ VÀ CÁC SỐ LIỆU CƠ SỞ
II. CÁC TÀI LIỆU THIẾT KẾ
1.Bản đồ địa hình khu vực
2.Điều kiện khí hậu
3.Số liệu về nước thải
4.Tài liệu về địa chất công trình
5.Yêu cầu cơ bản về chất lượng nước
III.XÁC ĐỊNH LƯU LƯỢNG TÍNH TOÁN
1.Xác định lưu lượng tính toán của nước thải
2.Xác định nồng độ chất bẩn của nước thải theo SS và BOD
3.Xác định dân số tính toán
4.Xác định mức độ cần thiết xử lý nước thải
5.Lựa chọn công nghệ của trạm xử lý
6.Thuyết minh phương án công nghệ
IV.TÍNH TOÁN DÂY CHUYỀN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI
1.Ngăn tiếp nhận nước thải
2.Tính toán song chắn rác
3.Tính toán bể lắng cát
4.Thiết bị đo lưu lượng
5.Bể lắng ly tâm đợt 1
6.Bể Aroten
7.Bể lắng ly tâm đợt 2
8.Bể nén bùn
9.Bể mê tan...................................................................................................................
10.Sân phơi bùn.........................................................................................................
11.Khử trùng nước thải...........................................................................................23
V.BỐ TRÍ MẶT BẰNG
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
SVTH:Cao Văn Cảnh- Lớp 07MT2 Trang 1
Xử lý nước thải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý nước thải - Người đăng: thanhmapdhpt7
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
Xử lý nước thải 9 10 193