Ktl-icon-tai-lieu

Xử lý ô nhiễm môi trường biển

Được đăng lên bởi dung_phuong88
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 2795 lần   |   Lượt tải: 5 lần
ĐỀ CƯƠNG XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN
Câu 1: Trình bày những đặc điểm của hệ sinh thái Biển và Đại Dương
HST biển có quy mô khác nhau, có ranh gới rõ ràng ( có cấu trúc tự nhiên nhìn
thấy được) như đầm, phá và một số trường hợp thì có ranh giới không rõ ràng
như chu trình sinh địa hóa
+ Ranh giới sự khép kín của các chu trình
+ HST biển có thể là tự nhiên và nhân sinh như các đầm nuôi trồng thủy hải sản
nước lợ) có thể được quản lý hoặc không được quản lý
Trong biển và đại dương có khoảng 20 HST thường gặp với quy mô và giá trị
khác nhau như: RNM, rạn san hô, rong, tảo, thảm cỏ biển, bãi triều, đầm lầy, bãi
cát, cửa sông châu thổ, cửa sông hình phễu..
Các HST đó có đặc trưng cơ bản, có chức năng và giá trị nguồn lợi rất khác
nhau như RNM có chức năng bảo vệ bợ biển khỏi bị xói mòn, bảo vệ các thảm
cỏ biển và rạn san hô ở ngoài biển và ven biển; là nơi sinh nở và cư trú của nhiều
loài thủy sản như cá, tôm, cua..; nơi cung cấp thực phẩm và duy trì đời sống sinh
vật biển; là địa điểm du lịch sinh thái; là bẫy của các chất ô nhiễm từ lục địa
mang ra..
Các HST biển và đại dương là những thực thể tồn tại thực sự rõ ràng và độc
lập trong đại dương thế giới. Chúng có giá trị cực kỳ quan trọng như điều chỉnh
khí hậu,chu tình cacbon và chu trình sinh địa hóa khác, điều hòa dinh dưỡng cho
các vùng biển lân cận như rạn san hô, cung cấp tiềm năng cho du lịch sinh thái,
cho phát triển cảng hàng hải. Chúng là nơi sinh cư của nhiều loài sinh vật biển và
chim di cư, là môi trường sống cho con người trong tương lai..
Nó còn là nơi tiềm chứa DDSH và cung cấp nguồn lợi hải sản to lớn như tôm,
cá, cua, sò..nguồn thức ăn chữa bệnh như hải sâm, cá ngự, sao biển...nguồn năng
lượng biển dồi dào như năng lượng sóng, năng lượng thủy triều...đáp ứng cho sự
phát triển của con người
Nhiều HST ven bờ còn là bức tường bảo vệ bờ biển khỏi tác động phá hủy của
sóng, bão, khỏi bị xói lở; Là cạm bẫy tự nhiên để sàng lọc các chất ô nhiễm chủ
yếu từ lục địa mang ra, cũng như có khả năng hòa loãng và xử lý các chất thải
Các HST ven bờ cũng là bãi đẻ và nơi nuôi ấu trùng của nhiều loài thủy sinh
vật. Không chỉ ngay trong vùng bờ mà còn từ ngoài khơi vào theo mùa trong đó
có nhiều loài thủy hải sản
Các HST biển và đại dương có năng suất sinh học cao thường phân bố tập
trung ở vùng ven bờ và chúng hầu như quyết định toàn bộ năng suất sơ cấp của
đại dương thế giới
Các HST có quan hệ tương hỗ lẫn nhau tạo ra những dây xích sinh thái quan
trọng. Nếu một mắt xích trong số chúng bị tác động sẽ ảnh hưở...
ĐỀ CƯƠNG XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG BIỂN
Câu 1: Trình bày những đặc điểm của hệ sinh thái Biển và Đại Dương
HST biển có quy mô khác nhau, có ranh gới rõ ràng ( có cấu trúc tự nhiên nhìn
thấy được) như đầm, phá và một số trường hợp thì có ranh giới không rõ ràng
như chu trình sinh địa hóa
+ Ranh giới sự khép kín của các chu trình
+ HST biển có thể là tự nhiên và nhân sinh như các đầm nuôi trồng thủy hải sản
nước lợ) có thể được quản lý hoặc không được quản lý
Trong biển và đại dương có khoảng 20 HST thường gặp với quy mô và giá trị
khác nhau như: RNM, rạn san hô, rong, tảo, thảm cỏ biển, bãi triều, đầm lầy, bãi
cát, cửa sông châu thổ, cửa sông hình phễu..
Các HST đó có đặc trưng cơ bản, có chức năng và giá trị nguồn lợi rất khác
nhau như RNM có chức năng bảo vệ bợ biển khỏi bị xói mòn, bảo vệ các thảm
cỏ biển và rạn san hô ở ngoài biển và ven biển; là nơi sinh nở và cư trú của nhiều
loài thủy sản như cá, tôm, cua..; nơi cung cấp thực phẩm và duy trì đời sống sinh
vật biển; là địa điểm du lịch sinh thái; là bẫy của các chất ô nhiễm từ lục địa
mang ra..
Các HST biển và đại dương là những thực thể tồn tại thực sự rõ ràng và độc
lập trong đại dương thế giới. Chúng có giá trị cực kỳ quan trọng như điều chỉnh
khí hậu,chu tình cacbon và chu trình sinh địa hóa khác, điều hòa dinh dưỡng cho
các vùng biển lân cận như rạn san hô, cung cấp tiềm năng cho du lịch sinh thái,
cho phát triển cảng hàng hải. Chúng là nơi sinh cư của nhiều loài sinh vật biển và
chim di cư, là môi trường sống cho con người trong tương lai..
Nó còn là nơi tiềm chứa DDSH và cung cấp nguồn lợi hải sản to lớn như tôm,
cá, cua, sò..nguồn thức ăn chữa bệnh như hải sâm, cá ngự, sao biển...nguồn năng
lượng biển dồi dào như năng lượng sóng, năng lượng thủy triều...đáp ứng cho sự
phát triển của con người
Nhiều HST ven bờ còn là bức tường bảo vệ bờ biển khỏi tác động phá hủy của
sóng, bão, khỏi bị xói lở; Là cạm bẫy tự nhiên để sàng lọc các chất ô nhiễm chủ
yếu từ lục địa mang ra, cũng như có khả năng hòa loãng và xử lý các chất thải
Các HST ven bờ cũng là bãi đẻ và nơi nuôi ấu trùng của nhiều loài thủy sinh
vật. Không chỉ ngay trong vùng bờ mà còn từ ngoài khơi vào theo mùa trong đó
có nhiều loài thủy hải sản
Các HST biển và đại dương có năng suất sinh học cao thường phân bố tập
trung ở vùng ven bờ và chúng hầu như quyết định toàn bộ năng suất sơ cấp của
đại dương thế giới
Các HST có quan hệ tương hỗ lẫn nhau tạo ra những dây xích sinh thái quan
trọng. Nếu một mắt xích trong số chúng bị tác động sẽ ảnh hưởng đến các mắt
Xử lý ô nhiễm môi trường biển - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Xử lý ô nhiễm môi trường biển - Người đăng: dung_phuong88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
Xử lý ô nhiễm môi trường biển 9 10 646