Ktl-icon-tai-lieu

An nam chí lược

Được đăng lên bởi tran-van-thiet
Số trang: 170 trang   |   Lượt xem: 3225 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Viện Đại Học Huế

Ủy Ban Phiên Dịch Sử Liệu Việt Nam
1961

AN NAM CHÍ LƯỢC

Soạn giả: LÊ TẮC

Thế Kỷ 14
(1335)

2

An Nam Chí Lược - Tựa

Năm

Tựa sách:

An Nam Chí Lược

Soạn giả:

Lê Tắc

1335

Dịch giả:

Ủy ban phiên dịch sử liệu Việt Nam

1960

Viện Đại Học Huế

1961

Chuyển sang ấn bản điện tử bởi:

Công Đệ, Doãn Vượng, Lê Bắc

2001

Điều hợp:

Lê Bắc - bacle@hotmail.com

2001

Nhà xuất bản:

3

An Nam Chí Lược - Tựa

Lời Giới Thiệu

Song song với công việc biên mục Châu bản triều Nguyễn, Ủy ban Phiên Dịch Sử Liệu Việt-Nam
đã lập một kế hoạch riêng để hiệu đính và phiên dịch các bộ sử Việt Nam. Theo kế hoạch dự định ấy,
các phiên dịch viên trong Ủy ban đã tham khảo các truyền bản tàng trử tại các thư viện Nhật Bản, Trung
Hoa và Anh Quốc, làm xong một hiệu bản của bộ An Nam Chí Lược và hoàn thành một bản phiên dịch
Việt văn.
Nói về cuốn An Nam Chí Lược, ai ai cũng biết rõ soạn giả Lê Tắc là một tên phản bội với Tổ
quốc. Trong lúc nước nhà đang gặp ngoại xâm, xã tắc nguy cấp, nhân dân đau khổ, Lê Tắc cùng bọn
Trần Kiện và Trần Ích Tắc, không những không chịu gắn sức phấn đấu để cứu nước cứu dân, trái lại
nhẩn tâm và làm tôi địch. Hơn nữa, trong bộ An Nam Chí Lược, Lê Tắc quên mình là người Việt, dựa vào
lập trường và quan điểm người Nguyên để soạn tập. Chẳng hạn, như những lời nịnh nọt a dua của soạn
giả, những đoạn văn kiêu ngạo tự tôn tự đại trình bày trong các chiếu chỉ nhà Nguyên và trong các bài
tựa các danh nhân hồi ấy, đều khiến cho chúng ta vô cùng uất ức và đau đớn.
Sở dĩ Ủy ban lấy bộ An Nam Chí Lược làm công việc phiên dịch đầu tiên, là vì bộ ấy có lẽ là bộ sử
xưa nhất do một cá nhân người Việt soạn ra, và gồm có nhiều sử liệu đáng quý có liên quan đến cổ sử
và trung sử Việt Nam, chứ không phải Ủy ban có chút định nào dung thứ những hành động và quan
niệm sai lầm của soạn giả đối với tổ quốc. Nói khác, chúng tôi coi cuốn sách này là một sử liệu, là một
đối tượng cho cuộc nghiên cứu sử học thuần túy, bởi vậy, thành thực muốn cung cấp một bộ hiệu bản và
bản dịch đáng tin cậy cho học giới mà thôi.
Trong hai nghìn năm quốc sử, chúng ta không thể không công nhận rằng còn nhiều chỗ thiếu
sót, mơ hồ, đang chờ đợi sự cố gắng của sử gia Việt Nam, để bổ túc hoặc xác định lại. Vậy, điều cần
thiết cho nền sử học Việt Nam ngày nay là gây phong trào nghiên cứu theo phương pháp khoa học, nhất
là về phương diện sưu tầm và khảo đính sử liệu, chúng ta nên tìm cách nâng đỡ và xúc tiến. Căn cứ vào
quan điểm ấy, tôi thành thực tin rằng bộ hiệu bản và bản dịch n...
Vi n Đại H c Huế
y Ban Phiên Dch S Liu Vit Nam
1961
AN NAM CHÍ LƯỢC
Son gi: LÊ TC
Thế K 14
(1335)
An nam chí lược - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
An nam chí lược - Người đăng: tran-van-thiet
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
170 Vietnamese
An nam chí lược 9 10 398