Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của già hóa dân số

Được đăng lên bởi Như Nguyệt
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 507 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÀ HÓA DÂN SỐ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
I.Khái niệm:
-Cơ sở cơ cấu dân số
- Cơ cấu dân số già và trẻ
- Già hóa dân số là hiện tượng tỉ lệ người cao tuổi trong tổng số dân có xu hướng
liên tục tăng sau các năm.
- Theo quy ước của Liên Hợp Quốc, một quốc gia có tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên
chiếm từ 10% trở lên hoặc tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% trở lên thì
được gọi là quốc gia “già hóa dân số”
II.Nguyên nhân dẫn đến già hóa dân số
-Tỷ suất sinh giảm
-Sự tiến bộ của các thành tựu khoa học-kỹ thuật
-Các dịch vụ về y tế, giáo dục,… ngày càng được nâng cao
III.Ảnh hưởng của già hóa dân số
1. Ảnh hưởng tiêu cực của già hóa dân số
a. Kinh tế
_ Thay đổi cơ cấu hàng tiêu dùng và các dịch vụ khác
_ Thiếu hụt lực lượng lao động, nguồn nhân lực giảm mạnh
_ Ảnh hưởng đến đầu tư, tiết kiệm của quốc gia
_Tạo áp lực lớn cho chính phủ, gây mất cân bằng nguồn ngân sách( chi tiêu nhiều
hơn cho chăm sức khỏe và lương hưu)
b. Xã hôi
_ Tăng tỉ lệ phụ thuộc
_Gây áp lực cho những người đang ở độ tuổi lao động
_Là thách thức lớn đối với hệ thống an sinh xã hội
_Thay đổi cơ cấu gia đình, sắp xếp cuộc sống, nhà ở và di cư
c. Chính trị
_Ảnh hưởng đến xu hướng bầu cử và tính đại diện
2. Ảnh hưởng tích cực của già hóa dân số
a. Gia đình
_ Người lớn tuổi hỗ trợ cho con cháu trưởng thành
_Vai trò là ông bà của người già
b. Xã hội
_ Duy trì văn hóa truyền thống
_ Tốt hơn cho sự bùng nổ dân số
IV. Tình trạng già hóa dân số hiện nay
a. Ở Việt Nam
b. Các nước trên thế giới:
_ Nước phát triển

_ Nước đang phát triển
_ Nước kém phát triển
V.Một số giải pháp với tình trạng già hóa dân số ở Việt Nam hiện nay
a. Nâng độ tuổi về hưu
b. Đảm bảo thu nhập
c. Già hóa chủ động theo các chính sách
d. Vai trò của các tổ chức phi chính phủ
e. Xây dựng một cơ sở văn hóa mới về già hóa dân số
VI. Thành quả của các chính sách ở Việt Nam hiện nay

...
GIÀ HÓA DÂN SỐ VÀ CÁC CHÍNH SÁCH XÃ HỘI
I.Khái niệm:
-Cơ sở cơ cấu dân số
- Cơ cấu dân số già và trẻ
- Già hóa dân số là hiện tượng tỉ lệ người cao tuổi trong tổng số dân có xu hướng
liên tục tăng sau các năm.
- Theo quy ước của Liên Hợp Quốc, một quốc gia có tỷ lệ người từ 60 tuổi trở lên
chiếm từ 10% trở lên hoặc tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên chiếm từ 7% trở lên thì
được gọi là quốc gia “già hóa dân số”
II.Nguyên nhân dẫn đến già hóa dân số
-Tỷ suất sinh giảm
-Sự tiến bộ của các thành tựu khoa học-kỹ thuật
-Các dịch vụ về y tế, giáo dục,… ngày càng được nâng cao
III.Ảnh hưởng của già hóa dân số
1. Ảnh hưởng tiêu cực của già hóa dân số
a. Kinh tế
_ Thay đổi cơ cấu hàng tiêu dùng và các dịch vụ khác
_ Thiếu hụt lực lượng lao động, nguồn nhân lực giảm mạnh
_ Ảnh hưởng đến đầu tư, tiết kiệm của quốc gia
_Tạo áp lực lớn cho chính phủ, gây mất cân bằng nguồn ngân sách( chi tiêu nhiều
hơn cho chăm sức khỏe và lương hưu)
b. Xã hôi
_ Tăng tỉ lệ phụ thuộc
_Gây áp lực cho những người đang ở độ tuổi lao động
_Là thách thức lớn đối với hệ thống an sinh xã hội
_Thay đổi cơ cấu gia đình, sắp xếp cuộc sống, nhà ở và di cư
c. Chính trị
_Ảnh hưởng đến xu hướng bầu cử và tính đại diện
2. Ảnh hưởng tích cực của già hóa dân số
a. Gia đình
_ Người lớn tuổi hỗ trợ cho con cháu trưởng thành
_Vai trò là ông bà của người già
b. Xã hội
_ Duy trì văn hóa truyền thống
_ Tốt hơn cho sự bùng nổ dân số
IV. Tình trạng già hóa dân số hiện nay
a. Ở Việt Nam
b. Các nước trên thế giới:
_ Nước phát triển
Ảnh hưởng của già hóa dân số - Trang 2
Ảnh hưởng của già hóa dân số - Người đăng: Như Nguyệt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Ảnh hưởng của già hóa dân số 9 10 288