Ktl-icon-tai-lieu

Ảnh hưởng của Phật giáo đến cuộc sống Việt Nam ngày nay

Được đăng lên bởi manhtan-bu
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tư tưởng Phật giáo và ảnh hưởng đến cuộc sống con người Việt Nam ngày nay

Nhân sinh quan của Phật giáo thể hiện ở Tứ diệu đế:
1. Khổ để: Quan niệm về những nỗi khổ của con người.
Sinh ra đã khổ, sống cũng khổ, chết cũng khổ (8 nỗi khổ cơ bản: sinh - lão - bệnh - tử - ái biệt ly
– oán hội - cầu bất đắc - ngủ uẩn)-> Đời là bể khổ -> để nhắc con người đừng quên cái khổ ->
tư tưởng tam thường bất túc: ăn, mặc, ở, cái j cũng nên thiếu 1 chút.

Hạn chế của Phật giáo
Hạn chế thứ nhất của Phật giáo là tiếp cận thế giới,con người với cái nhìn bi quan,
thương cảm. Bản thân Tứ diệu đế là sự minh chứng rõ nhất cho điều này khi tiền đề đầu tiên
của Tứ diệu đế là Khổ để: Con người sinh ra luôn phải chịu khổ.
Thứ hai, hạn chế nữa của Phật giáo là để đưa ra phương thức giải quyết tất cả nỗi khổ
đó đều xuất phát từ ý thức,tâm linh,từ sự rèn tập tính tình, từ sự diệt dục. Tức là, xét từ góc độ
sống tức cực, đã quay lưng lại với hiện thực và để con người tuyệt giao với hiện thực bằng
cách tự triệt tiêu tất cả lòng ham sống của bản thân.
Ảnh hưởng của Phật giáo đến đời sống Việt Nam hiện nay

1. Tư tưởng: luật nhân quả thúc đẩy con người hành nghiệp thiện, tích đức để tự cứu lấy bản
thân -> hướng thiện.
2. Đạo lý: hướng con người đến hiếu ân, từ bi, tinh thần hiếu hòa, hiếu sinh
Đem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay cuờng bạo (Bình Ngô đại cáo – Nguyễn Trãi)

3. Đời sống vật chất và tinh thần của người Việt Nam:
a. ăn chay vào dịp rằm và đầu tháng. Phóng sanh, bố thí: gốc là từ bi, yêu thương mọi
vật.

b. cúng, lễ chùa, cầu xin phước lộc, cầu duyên, cầu siêu: Ngoài việc đi chùa sám hối, ở
nhà vào ngày rằm và mùng một, họ sắm đèn, nhang, hương hoa để dâng cúng Tam
Bảo và tổ tiên Ông Bà, thể hiện lòng tôn kính, thương nhớ những người quá cố và cụ
thể hóa hành vi tu tâm dưỡng tánh của họ
c. Ở những gia đình không theo Đạo Phật nhưng do người quá cố hoặc gia chủ mến
chuộng Đạo Phật nên họ thỉnh chư tăng, ni đến tụng kinh cầu siêu cho hương linh
và tổ chức tang lễ giống như những tín đồ theo Đạo Phật. Nhìn chung, tập tục ma
chay tại Việt Nam chịu ảnh hưởng sâu đậm từ những nghi thức của Phật giáo.

...
Tư tưởng Phật giáo và ảnh hưởng đến cuộc sống con người Việt Nam ngày nay
Nhân sinh quan của Phật giáo thể hiện ở Tứ diệu đế:
1. Khổ để: Quan niệm về những nỗi khổ của con người.
Sinh ra đã khổ, sống cũng khổ, chết cũng khổ (8 nỗi khổ cơ bản: sinh - lão - bệnh - tử - ái biệt ly
– oán hội - cầu bất đắc - ngủ uẩn)-> Đời là bể khổ -> để nhắc con người đừng quên cái khổ ->
tư tưởng tam thường bất túc: ăn, mặc, ở, cái j cũng nên thiếu 1 chút.
Ảnh hưởng của Phật giáo đến cuộc sống Việt Nam ngày nay - Trang 2
Ảnh hưởng của Phật giáo đến cuộc sống Việt Nam ngày nay - Người đăng: manhtan-bu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Ảnh hưởng của Phật giáo đến cuộc sống Việt Nam ngày nay 9 10 779