Ktl-icon-tai-lieu

Bài giản luật so sánh

Được đăng lên bởi nhadaungoc919-gmail-com
Số trang: 171 trang   |   Lượt xem: 37625 lần   |   Lượt tải: 87 lần
Tập bài giảng: Luật học so sánh

ThS. Trần Vân Long

CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT HỌC SO SÁNH
1. KHÁI NIỆM VỀ LUẬT HỌC SO SÁNH

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, môn học luật học so sánh ngày càng phát huy
vai trò đặc biệt của nó. Hiện nay ở Việt Nam, luật học so sánh đang gây hứng thú
rất mạnh cho những người nghiên cứu hay hành nghề luật. Vai trò và tầm quan
trọng của luật học so sánh được thể hiện ở việc môn học này được đưa vào giảng
dạy trong các cơ sở đào tạo luật mà trước kia nó chưa từng được quan tâm tới
trong quá trình ra đời và phát triển của công tác đào tạo pháp lý từ khi thống nhất
đất nước.
Ngày nay hầu hết các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý đều chú ý tới
phương pháp so sánh pháp luật. Và hầu hết các luật và pháp lệnh đều bị đòi hỏi
tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong quá trình soạn thảo và thông qua. Tuy
nhiên, sự thống nhất trong nhận thức về một số vấn đề cơ bản của luật so sánh và
trong việc giảng dạy luật so sánh vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn. Cố nhiên, sự
phong phú về các quan điểm khoa học có thể là rất cần thiết, nhưng chúng phải
được xây dựng trên một nền tảng nhất định.
Về tên gọi môn học, hiện nay có nhiều tên gọi khác nhau như luật so sánh,
phương pháp so sánh luật, các hệ thống pháp luật trên thế giới, hay luật đối
chiếu… Tuy cách gọi khác nhau nhưng cách hiểu thống nhất vẫn là: nó không là
một ngành luật thực định, chẳng phải luật hình thức hay luật nội dung, cũng
không chứa quy phạm điều chỉnh nào. Theo Giáo sư Micheal Bogdan, nhà
nghiên cứu hàng đầu về luật học so sánh, trong tác phẩm của mình, đã chỉ rõ nội
dung của luật so sánh bao gồm 3 vấn đề:
Một là, so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới nhằm tìm hiểu các
điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng.

Trang

1

Tập bài giảng: Luật học so sánh

ThS. Trần Vân Long

Hai là, từ những tương đồng và khác biệt đã tìm ra, đi đến giải thích, đánh giá
các cách giải quyết khác nhau trong các hệ thống pháp luật khác nhau, phân
nhóm các hệ thống pháp luật, tìm ra những cốt lõi, tinh túy của các hệ thống
pháp luật dị biệt.
Ba là, Từ kết quả nghiên cứu của (1) và (2), xử lý các vấn đề phát sinh khi
nghiên cứu pháp luật nước ngoài.
Từ quan điểm trên, có thể đưa ra khái niệm về luật học so sánh như sau: Luật
học so sánh là lý luận, hay là môn khoa học trong các ngành khoa học pháp
lý. Mục đích của nó là nghiên cứu và so sánh các văn bản quy phạm pháp luật
và hệ thống pháp luật khác nhau với nhau và với các quy phạm của luật quốc
tế, làm sáng rõ sự tương...
Tập bài giảng: Luật học so sánh ThS. Trần Vân Long
CHƯƠNG I
LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ LUẬT HỌC SO SÁNH
1. KHÁI NIỆM VỀ LUẬT HỌC SO SÁNH
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, môn học luật học so sánh ngày càng phát huy
vai trò đặc biệt của nó. Hiện nay ở Việt Nam, luật học so sánh đang gây hứng thú
rất mạnh cho những người nghiên cứu hay hành nghề luật. Vai trò và tầm quan
trọng của luật học so sánh được thể hiệnviệc môn học này được đưa vào giảng
dạy trong các sở đào tạo luật trước kia chưa từng được quan tâm tới
trong quá trình ra đời và phát triển của công tác đào tạo pháp lý từ khi thống nhất
đất nước.
Ngày nay hầu hết các công trình nghiên cứu trong lĩnh vực pháp lý đều chú ý tới
phương pháp so sánh pháp luật. Và hầu hết các luật và pháp lệnh đều bị đòi hỏi
tham khảo kinh nghiệm nước ngoài trong q trình soạn thảo và thông qua. Tuy
nhiên, sự thống nhất trong nhận thức về một số vấn đề cơ bản của luật so sánh và
trong việc giảng dạy luật so sánh vẫn đang còn gặp nhiều khó khăn. Cố nhiên, sự
phong phú về các quan điểm khoa học thể rất cần thiết, nhưng chúng phải
được xây dựng trên một nền tảng nhất định.
Về tên gọi môn học, hiện nay nhiều tên gọi khác nhau như luật so sánh,
phương pháp so nh luật, các hệ thống pháp luật trên thế giới, hay luật đối
chiếu… Tuy cách gọi khác nhau nhưng cách hiểu thống nhất vẫn là: nó không
một ngành luật thực định, chẳng phải luật hình thức hay luật nội dung, cũng
không chứa quy phạm điều chỉnh nào. Theo Giáo Micheal Bogdan, nhà
nghiên cứu hàng đầu về luật học so sánh, trong tác phẩm của mình, đã chỉ nội
dung của luật so sánh bao gồm 3 vấn đề:
Một là, so sánh các hệ thống pháp luật khác nhau trên thế giới nhằm tìm hiểu các
điểm tương đồng và khác biệt giữa chúng.
Trang
1
Bài giản luật so sánh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giản luật so sánh - Người đăng: nhadaungoc919-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
171 Vietnamese
Bài giản luật so sánh 9 10 128