Ktl-icon-tai-lieu

Bài giảng Quản trị phòng

Được đăng lên bởi tran-nam
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 11057 lần   |   Lượt tải: 43 lần
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Gv Đặng Thị Kim Thoa

BÀI MỞ ĐẦU
MỤC TIÊU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU MÔN HỌC
1. GIỚI THIỆU MÔN HỌC:
Môn học Quản trị Phòng là môn học chuyên môn trong chương trình đào tạo
Nghiệp vụ quản trị khách sạn.
Đây là môn học thuộc lĩnh vực Xã hội, môn học này có liên quan về mặt kiến thức
đến các môn khác như: Lý thuyết +thực hành buồng, Quản trị học, Kỹ năng giao tiếp,
Tâm lý khách du lịch, Tổng quan du lịch ...
2. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
Môn học trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức lý thuyết về Quản trị bộ phận
buồng trong khách sạn. Trên cơ sở đó, học sinh vận dụng vào quá trình thực tế, thực
tập để rèn luyện tay nghề và hình thành kỹ năng nghề nghiệp.
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
3.1. Đối với giáo viên:
Trong quá trình giảng dạy, giáo viên cần kết hợp nhiều phương pháp một cách linh
hoạt, nhưng cần chú trọng tính trực quan như: mô hình, phim, ảnh... Những phương
pháp có thể áp dụng là thuyết trình kết hợp với nêu vấn đề cho học sinh tự nghiên
cứu, tìm hiểu và thảo luận. Ngoài ra, giáo viên cần sưu tầm các tài liệu để giới thiệu
cho học sinh tham khảo thêm.
3.2. Đối với sinh viên:
Sinh viên phải chủ động trong việc tìm hiểu và lĩnh hội kiến thức bằng cách, đọc và
nghiên cứu bài giảng trước khi lên lớp, tích cực nêu ý kiến trong giờ học, chủ động
nêu các vấn đề còn thắc mắc để trao đổi với giáo viên.
Để nâng cao và mở rộng kiến thức, sinh viên cần đọc thêm và nghiên cứu các tài
liệu liên quan đến chuyên ngành kinh doanh khách sạn.

Bài giảng môn Quản trị Phòng

1

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
 For evaluation only.

Gv Đặng Thị Kim Thoa

Chương 1:

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BỘ PHẬN PHÒNG

* Mục tiêu:
Nhớ, hiểu đặc điểm nghề nghiệp, chức năng của bộ phận phòng và mối quan hệ
công việc giữa bộ phận phòng và các bộ phận khác trong khách sạn.

1.1. KHÁI QUÁT VỀ BỘ PHẬN PHÒNG:
1.1.1 Giới thiệu chung:
Phòng ngủ trong khách sạn là nơi để khách lưu trú trong thời gian nhất định với
mục đích nghỉ ngơi hoặc làm việc.
Bộ phận phòng là một trong những bộ phận nghiệp vụ quan trọng của khách sạn.
Bộ phận này thực hiện những chức năng cơ bản và quan trọng đối với hoạt động kinh
doanh của khách sạn: Đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc nghỉ ngơi của khách
lưu trú trong khách sạn.
Bộ phận phòng là bộ phận duy nhất trong khách sạn trực tiếp phục vụ khách,
nhưng lại không trực tiếp thu tiền của khách. Bộ phận phòng có vai trò quan trọng
tro...
Gv Đặng Thị Kim Thoa
Bài giảng môn Quản trị Phòng 8
1.4.1. Quan h nội bộ bộ phận buồng.
a) Quan hệ giữa nhân viên trực buồng với các nhân viên phục vụ buồng:
- Căn cứ thông tin nhận được từ bộ phận tiếp nhận khách, nhân viên trực buồng
báo cho các nhân viên phục v buồng biết: số buồng của khách trả buồng, số buồng của
khách sẽ tới và các công việc cần làm khi khách trả buồng, khi khách nhận buồng.
- Nhân viên trực buồng phải o cho nhân viên phc v buồng mở cửa buồng cho
khách.
- Nhân viên phc vụ bung lập “phiếu u cầu sửa chữa buồng cho kháchgiao
cho nhân viên trực buồng. Nhân viên trực bung phải thông báo cho nhân viên phục v biết
ngày giờ bộ phận sửa chữa
b) Nhân viên trực buồng với nhóm phụ trách đồ vải:
- Nhân viên trực buồng giúp nhân viên phụ tch đvải tìm và đối chiếu tên số
buồng ca khách bị quên không ghi, ghi sai trên biên lai giặt là quần áo.
- Nhân viên trực buồng phải thông o cho nhân viên phụ trách đồ vải biết theo
nhu cầu của khách về sửa chữa quần áo.
- Nhân viên trực buồng o sổ sách qun áo và các thứ khác khách để quên ở nhân
viên phụ trách đồ vải.
c) Nhân vn phục vụ buồng với nhân viên phụ trách đồ vải:
- Khi khách nhu cầu giặt là quần áo, nhân viên phc vụ kp thời báo o cho
nhóm phụ trách đồ vải, đồng thời lập phiếu giặt là và thu nhận, trao trả quần áo cho khách.
- Khi phát hiện những đồ vải trong phòng hỏng (rèm) phải kịp thi thông o
cho nhân viên phụ trách đồ vải.
- Cùng phối hợp thường k để vệ sinh các đồ vải trong phòng khách.
- Hàng ngày nhân viên phc vụ mang những đồ ng bằng vi đã bẩn đến nhân
viên phụ trách đồ vải để đổi.
d) Nhân viên phục vụ buồng với nhà kho:
- Nhân vn phục vụ thông báo với nhà kho những đồ uống đã quá hạn hoặc biến
chất để làm th tục xin phép hu.
- Cùng phối hợp kiểm kê đồ uống, vật phẩm.
- Cung cấp kịp thời hàng hoá khi nhân viên phc vụ thông báo.
e) Nhân vn phụ trách đồ vải và nhân viên nhà kho:
Thôngo cho nhà kho tình hình các đồ dùng bng vi đ nhà kho bổ sung.
f) Nhân viên trực buồng với nhóm phụ trách các khu vực công cộng.
- Nhân viên trực buồng báo cho bộ phận phtrách các khu vực ng cộngbiết yêu
cầu đt trước ca kch để họ m vệ sinh các khu vực công cộng.
Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.
Bài giảng Quản trị phòng - Trang 9
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài giảng Quản trị phòng - Người đăng: tran-nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Bài giảng Quản trị phòng 9 10 958