Ktl-icon-tai-lieu

bài giảng tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm

Được đăng lên bởi ngôi sao hạnh phúc
Số trang: 71 trang   |   Lượt xem: 13872 lần   |   Lượt tải: 34 lần
Tâm Lí Học Lứa Tuổi Và Tâm Lí
Học Sư phạm

Chương I: Nhập Môn Tâm Lý Học Lứa Tuổi
Khái quát về tâm lý học lứa tuổi và sư phạm

1. Đối tượng, nhiệm vụ của tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm
a. Đối tượng:
- Đối tượng của tâm lí học lứa tuổi là động lực phát triển tâm lí theo lứa tuổi của
con người ; sự phát triển cá thể của các quá trình tâm lí và các phẩm chất tâm lí
trong nhân cách của con người đang được phát triển (quá trình con người trở
thành nhân cách như thế nào?);
Tâm lí học lứa tuổi nghiên cứu đặc điểm của các quá trình và các phẩm chất
tâm lí riêng lẻ của cá nhân ở các lứa tuổi khác nhau và sự khác biệt của chúng
ở mỗi cá nhân trong phạm vi một lứa tuổi, nghiên cứu những khả năng lứa tuổi
của việc lĩnh hội tri thức, phương thức hành động ;
Tâm lí học lứa tuổi nghiên cứu các dạng hoạt động khác nhau của các cá nhân
đang được phát triển (vui chơi, lao động…)

Do yêu cầu của thực tiễn và thành tựu của khoa học, ngày nay tâm lí học lứa
tuổi có nhiều phân ngành : tâm lí học trẻ em trước tuổi học, tâm lí học tuổi nhi
đồng, tâm lí học tuổi thiếu niên, tâm lí học tuổi thanh niên…
- Đối tượng nghiên cứu của tâm lí học sư phạm là những quy luật tâm lí của việc
dạy học và giáo dục.
Tâm lí học sư phạm nghiên cứu những vấn đề tâm lí học của việc điều khiển
quá trình dạy học, nghiên cứu sự hình thành quá trình nhận thức, tìm tòi những
tiêu chuẩn đáng tin cậy của sự phát triển trí tuệ và xác định những điều kiện để
đảm bảo phát triển trí tuệ có hiệu qủa trong quá trình dạy học, xem xét những
vấn đề và mối quan hệ qua lại giữa giáo viên và học sinh cũng như giữa học
sinh với học sinh.
Những phân ngành của tâm lí học sư phạm: tâm lí học dạy học, tâm lí học giáo
dục và tâm lí học về người giáo viên.
b. Nhiệm vụ:
Từ những nghiên cứu trên tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm có nhiệm
vụ : rút ra những quy luật chung của sự phát triển nhân cách theo lứa tuổi,
những nhân tố chỉ đạo sự phát triển nhân cách theo lứa tuổi ; rút ra những quy
luật lĩnh hội tri thức, kỹ năng kỹ xảo trong quá trình giáo dục và dạy học, những
biến đổi tâm lí của học sinh do ảnh hưởng của giáo dục và dạy học…từ đó cung
cấp những kết quả nghiên cứu để tổ chức hợp lí quá trình sư phạm, góp phần
nâng cao hiệu quả của hoạt động giáo dục và dạy học.
c. Ý nghĩa:
Những thành tựu của tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm có ý nghĩa lí
luận và thực tiễn lớn lao.
- Về mặt lí luận, các nghiên cứu của tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm
sử dụng các tài liệu của một số khoa học khác,...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bài giảng tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm - Người đăng: ngôi sao hạnh phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
71 Vietnamese
bài giảng tâm lí học lứa tuổi và tâm lí học sư phạm 9 10 344