Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

Được đăng lên bởi Huu Tien
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 3448 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BÀI TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Bài thảo luận số 3

Bài 1: Hãy cho biết những trường hợp nào dưới đây là giao tiếp?
a- Hai em học sinh đang nói chuyện với nhau.
b- Con khỉ đầu đàn đang hú gọi các con khỉ khác trong đàn của mình.
c- Hai con khỉ đang bắt chấy cho nhau.
d- Một em bé đang đùa giỡn với con mèo.
e- Thầy giáo đang giảng bài cho học sinh.
f- Người chiến sỹ biên phòng đang điều khiển con chó làm nhiệm vụ
tuần tra.
g- Hai vệ tính nhân tạo đang phát và thu tín hiệu của nhau.
h- Một em bé đang bấm nút điều khiển máy vô tuyến truyền hình từ
xa, lựa chọn các chương trình khác nhau.
Bài 2: Hãy giải thích tại sao những trẻ nhỏ, mặc dù được nuôi dưỡng rất đầy
đủ và vệ sinh, nhưng không được giao tiếp đầy đủ về số lượng và
phong phú về nội dung với các trẻ khác, thì sự phát triển thần kinh và
tâm lý thường bị trì trệ, bị mắc chứng gọi là bệnh “do nằm viện”
(hospitalism)?
Bài 3: Có thể rút ra kết luận gì từ câu chuyện dưới đây?
Ở Đức, năm 1825, có đăng tin về Caxpa Haode, ngay từ nhỏ đã bị
nhốt trong hầm kín và anh ta đã sống ở đó rất nhiều năm. Chỉ sống
bằng những thứ người ta ném xuống. Về mặt thể lực, anh ta yếu hơn
hẳn những người phát triển bình thường, thậm chí yếu hơn cả những
đứa trẻ được thú vật nuôi, nhưng về mặt trí tuệ thì hầu như không
khác gì những đứa trẻ được thú vật nuôi, mặc dù được người ta phát
hiện thì anh ta đã khoảng 16 – 17 tuổi.
Bµi 4: Ph©n biÖt Qu¸ tr×nh t©m lý, tr¹ng th¸i t©m lý, thuéc tÝnh t©m lý. Cho 5
vÝ dô t¬ng øng.

Bài 5: 1- Bằng khả năng nhận thức, kinh nghiệm sống, kinh nghiệm hoạt
động lao động, kết hợp các kiến thức tâm lý đã được học. Anh (chị)
đưa ra lời giải thích cho các bức ảnh mô tả dưới đây.
Văn hóa phương Tây và văn hóa phương Đông
Xanh: Phương Tây
Quan điểm

Cách sống

Đỏ : Phương Đông

Đúng giờ

Giao thiệp

Tức giận

Xếp hàng đợi

Phố phường ngày chủ nhật

Tiệc tùng

Khuynh hướng

Du lịch

Giải quyết vấn đề

Ba bữa một ngày

Phương tiện giao thông

Cuộc sống của người già

Tâm trạng và thời tiết

Sếp

Trong nhà hàng

Trẻ em

2- Vì nền văn hóa phương Đông và phương Tây, làm sao để nuôi dạy trẻ em
có những phẩm chất tốt, tư duy của người phương Tây mà vẫn giữ được các
nét văn hóa phương Đông?
Bài 10: Làm thế nào để có trí nhớ tốt?
a- Muốn ghi nhớ tốt, gìn gữi tốt cần phải làm gì?
b- Làm thế nào để hồi tưởng cái đã quên?
c- “Văn hoá là cái còn lại khi ta đã quên đi tất cả, là cái vẫn thiếu khi người ta đã
học tất cả”. (Edouard Herriot - một chính khách, nhà văn và nhà nghiên cứu
văn học sử người Pháp...
BÀI TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG
Bài thảo luận số 3
Bài 1: Hãy cho biết những trường hợp nào dưới đây là giao tiếp?
a- Hai em học sinh đang nói chuyện với nhau.
b- Con khỉ đầu đàn đang hú gọi các con khỉ khác trong đàn của mình.
c- Hai con khỉ đang bắt chấy cho nhau.
d- Một em bé đang đùa giỡn với con mèo.
e- Thầy giáo đang giảng bài cho học sinh.
f- Người chiến sỹ biên phòng đang điều khiển con chó làm nhiệm vụ
tuần tra.
g- Hai vệ tính nhân tạo đang phát và thu tín hiệu của nhau.
h- Một em đang bấm nút điều khiển máy tuyến truyền hình từ
xa, lựa chọn các chương trình khác nhau.
Bài 2: Hãy giải thích tại sao những trẻ nhỏ, mặc dù được nuôi dưỡng rất đầy
đủ v sinh, nhưng không được giao tiếp đầy đủ về số lượng và
phong phú về nội dung với các trẻ khác, thì sự phát triển thần kinh
tâm thường bị trì trệ, bị mắc chứng gọi là bệnh “do nằm viện”
(hospitalism)?
Bài 3: Có thể rút ra kết luận gì từ câu chuyện dưới đây?
Đức, năm 1825, đăng tin về Caxpa Haode, ngay từ nhỏ đã bị
nhốt trong hầm n và anh ta đã sống đó rất nhiều năm. Chỉ sống
bằng những thứ người ta ném xuống. Về mặt thể lực, anh ta yếu hơn
hẳn những người phát triển bình thường, thậm chí yếu hơn cả những
đứa trẻ được thú vật nuôi, nhưng về mặt t tuệ thì hầu như không
khác những đứa trẻ được thú vật nuôi, mặc được người ta phát
hiện thì anh ta đã khoảng 16 – 17 tuổi.
Bµi 4: Ph©n biÖt Qu¸ tr×nh t©m lý, tr¹ng th¸i t©m lý, thuéc tÝnh t©m lý. Cho 5
vÝ dô t¬ng øng.
BÀI TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG - Người đăng: Huu Tien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BÀI TẬP HỌC PHẦN TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG 9 10 120