Ktl-icon-tai-lieu

Bài thuyết trình Các khái niệm và lý thuyết liên quan đến tội phạm học và xã hội học tội phạm

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1059 lần   |   Lượt tải: 0 lần
NHÓM 9
CÁC KHÁI NIỆM VÀ LÝ
THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN
TỘI PHẠM HỌC VÀ XÃ HỘI
HỌC TỘI PHẠM

I. Các khái niệm
1. Tội phạm
Là hành vi nguy hiểm cho xã hội được quy định
trong Bộ luật hình sự, do người có năng lực
trách nhiệm hình sự thực hiện một cách cố ý
hoặc vô ý, xâm phạm độc lập, chủ quyền, thống
nhất, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, xâm phạm chế
độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hoá, quốc
phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, quyền, lợi
ích hợp pháp của tổ chức, xâm phạm tính mạng,
sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tự do, tài sản,
các quyền, lợi ích hợp pháp khác của công dân,
xâm phạm những lĩnh vực khác của trật tự pháp
luật xã hội chủ nghĩa.

2. Hành vi phạm tội
Là hành vi gây nguy hiểm cho xã
hội, người thực hiện hành vi này
là được coi là chủ thể của tội
phạm. ( Kể cả trong trường hợp
họ không bị phát hiện - khởi tố truy tố hay chưa đưa ra xét xử).

3. Người tội phạm
Là người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội
đã bị Toà tuyên án kết tội và đã có hiệu lực pháp
luật.
4. Người có tiền án ( án tích )
Là người đã bị kết án và thi hành phạt mà chưa
được xóa án. Người được xóa án tích thì coi
như chưa bị kết án.
5. Người có tiền sự
Là người đã bị kỉ luật hành chính, xử phạt vi
phạm hành chính về hành vi vi phạm pháp luật
có dấu hiệu tội phạm nhưng chưa đến mức xử lí
hình sự, mà chưa được xóa kỉ luật, chưa được
xóa việc xử phạt.

6. Tiền sự
“Tiền sự là thuật ngữ được dùng để chỉ
những người trước đây đã có lần vi phạm
pháp luật đã bị xử lý về hành chính, hoặc
đã có lần phạm tội hình sự nhưng chưa
đến mức bị truy tố, xét xử hoặc được tha
miễn trách nhiệm hình sự. Tiền sự là một
tình tiết về nhân thân người vi phạm, được
xem xét, cân nhắc khi quyết định hình thức
và mức độ xử lý khi người có tiền sự có
hành vi vi phạm pháp luật mới. Trong luật
hình sự, tiền sự ở dạng đã bị xử lý hành
chính là yếu tố bắt buộc của cấu thành
một số tội phạm”.

7. Phạm pháp
Vi phạm pháp luật của một Nhà nước, quốc
gia hay luật pháp quốc tế.
8. Hình sự
Thuộc về hình sự là những hành vi gây
nguy hiểm cho xã hội, bị coi là phạm tội và
nhà nước phải áp dụng những hình thức
xử phạt đích đáng.

9. Tệ nạn xã hội
Là hiện tượng xã hội tiêu cực có tính lịch
sử cụ thể biểu hiện bằng những hành vi vi
phạm pháp luật và sai lệch các chuẩn
mực xã hội, có tính lây lan, phổ biến gây
nguy hiểm cho xã hội và được quy định
trong pháp luật hình sự, pháp luật hành
chính và các chuẩn mực đạo đức trong xã
hội.

10. Tố tụng hình sự
Là hoạt động khởi tố, điều tra, kiểm sát,
xét xử và thi hành án hình ...
NHÓM 9
CÁC KHÁI NIỆM VÀ LÝ
THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN
TỘI PHẠM HỌC VÀ XÃ HỘI
HỌC TỘI PHẠM
Bài thuyết trình Các khái niệm và lý thuyết liên quan đến tội phạm học và xã hội học tội phạm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài thuyết trình Các khái niệm và lý thuyết liên quan đến tội phạm học và xã hội học tội phạm - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
Bài thuyết trình Các khái niệm và lý thuyết liên quan đến tội phạm học và xã hội học tội phạm 9 10 892