Ktl-icon-tai-lieu

Bài tiểu luận: thất nghiệp ở việt nam nguyên nhân và giải pháp

Được đăng lên bởi Hà Thanh Bình
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 219 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Nguyên nhân
do đâu?

Biểu đồ: Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam
( 2008 – 6/2013)

-Theo Bộ Lao Động Thương
Binh và Xã Hội cùng Tổng cục
thống kê cả nước có 900 nghìn
người thất nghiệp, tăng 48
nghìn người so với năm 2012.
- Tỷ lệ thất nghiệp ở bậc cao
đẳng cao gấp 4 lần, đại học trở
lên cao gấp 3 lần tỷ lệ đối tượng
thất nghiệp khác
Biểu đồ: Tỷ lệ thất nghiệp ở Việt Nam
( 2008 – 6/2013)

Một số loại thất nghiệp:
- Thất nghiệp theo giới tính.
- Thất nghiệp theo lứa tuổi.
- Thất nghiệp theo khu vực (thành thị - nông thôn).
- Thất nghiệp theo ngành nghề.

Thất nghiệp

Nguyên nhân
do
xã hội

Do cách đào tạo

Cá nhân

o Yêu cầu cao.
o Hiện tượng cửa sau.
o Chưa tạo cơ hội cho sinh viên ra trường.

Các chương trình hướng nghiệp chưa được coi trọng.
Coi trọng lý thuyết, xem nhẹ thưc hành.
Chạy theo thành tích đào tạo qua loa ảnh hưởng đến chất lượng
sinh viên ra trường.

 Thụ động trong tìm việc.
 Thiếu kĩ năng thực hành.
 Chưa tự tin khi phỏng vấn.
 Giao tiếp kém, thiếu kĩ
năng làm việc.
 Chưa định hướng được
 mục đích cuộc đời.

a. Tích cực.
- Thất nghiệp ngắn hạng giúp
người lao động tìm được công
việc ưng ý và phù hợp với
nguyện vọng và năng lực.
- Làm cho việc phân bổ các
nguồn lực một cách hiệu quả
hơn.

a. Tích cực.
- Thất nghiệp mang lại thời
gian nghỉ ngơi và sức khỏe.
- Thất nghiệp mang lại thời
gian cho việc học hành và
trau dồi thêm kỹ năng.
- Thất nghiệp tạo sự cạnh
tranh và tăng hiệu quả làm
việc.

a. Tiêu cực
- Hao phí nguồn lực xã hội: con người, máy móc…
- Khủng hoảng gia đình khi không có thu nhập.
- Chính phủ mất thu nhập thuế và phải trả thêm trợ cấp.
- Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thấp.
- Nhu cầu xã hội giảm.
- Giảm tính hiệu quả của sản xuất theo quy mô.
- Làm tăng tệ nạn xã hội, tỷ lệ lạm phát cao, phân hóa giàu nghèo
càng sâu sắc.

 Tạo cơ hội cho sinh viên mới ra trường và Lao động
mất việc.
 Giới thiệu việc làm, tổ chức sàn giao dịch việc làm.
 Kéo dài thời gian học nghề và năng cao khả năng
thực hành.

 Tổ chức đào tạo kĩ năng mền.
 Chủ động trong tìm việc.
 Tự tin trong giao tiếp, làm viêc, thể hiện mình,…
…

6 đòn bẫy cho chính bạn.

GVBM: TRẦN THỊ NGUYÊN
THẢO

SVHT:

1.TRẦN THỊ MỸ CHI
2.LÊ THỊ THÚY DIỄM
3.ĐÀO MINH HẢO
4.VÕ THỊ THANH LÝ
5.VÕ THỊ NAM
6.NGUYỄN THỊ THANH TRÂM
7.NGUYỄN ĐẶNG NGỌC TRINH

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Bài tiểu luận: thất nghiệp ở việt nam nguyên nhân và giải pháp - Người đăng: Hà Thanh Bình
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Bài tiểu luận: thất nghiệp ở việt nam nguyên nhân và giải pháp 9 10 559