Ktl-icon-tai-lieu

BÀI TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM

Được đăng lên bởi ami-hvhc
Số trang: 17 trang   |   Lượt xem: 42041 lần   |   Lượt tải: 222 lần
QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC XH- HVHC

Đề Tài: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC XÃ
HỘI Ở VIỆT NAM

A.

LỜI MỞ ĐẦU

B.

NỘI DUNG

I . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT
NAM.
1.

Một số khái niệm.

2.

Đặc điểm chung về nguồn nhân lực.

II. THỰC TRANG NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM.
1.

Về số lượng.

2.

Về chất lượng.

a.

Thể lực.

b.

Trí lực.

3.

Về phẩm chất tâm lý của nguồn nhân lực.

III. GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY.
C.

KẾT LUẬN.

LƯU THỊ PHƯỢNG- NGUYỄN THỊ HÀ

QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC XH- HVHC
A.

LỜI NÓI MỞ ĐẦU

Con người luôn là yếu tố hàng đầu của sự phát triển kinh tế, đặc biêt
trong điều kiện cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại. Muốn nâng
cao năng suất lao động, tăng trưởng và phát triển kinh tế mà chỉ có các
phương tiện công nghệ thì chưa đủ, mà còn cần phát triển một cách
tương xứng năng lực của con người sử dụng những phương tiện đó. Vậy
con người là yếu tố cơ bản của tăng trưởng và phát triển kinh tế bền
vững. Để có nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu công nghiệp hóa, hiện
đại hóa, tăng trưởng và phát triển kinh tế phải coi việc đầu tư cho giáo
dục, đào tạo là một trong những hướng chính của đầu tư phát triển. Phải
đào tạo ra một cơ cấu nhân lực đồng bộ bao gồm các lĩnh vực khoa học
tự nhiên,khoa học xã hội, khoa học kỹ thuật, cán bộ quản lý nghiệp vụ
kinh tế, cán bộ trong các ngành kinh doanh, công nhân kỹ thuật.
Việt Nam được thế giới đánh giá là có lợi thế về dân số đông, đang
trong thời kỳ “dân số vàng” nên lực lượng trong độ tuổi lao động khá
dồi dào. Đây là nguồn lực vô cùng quan trọng để đất nước ta thực hiện
thành công Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011-2020 đã
được Đại hội Đảng XI thông qua ngày 16/2/2011. Tuy nhiên, chất lượng
nguồn nhân lực của Việt Nam vẫn còn thấp và cần phải được cải thiện
càng sớm càng tốt.
Xu thế toàn cầu hóa tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng kèm theo đó là
những thách thức, nguy cơ rất lớn. Phát triển nguồn nhân lực xã hội –
một yếu tố quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến sự thành bại và vị thế
của Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

LƯU THỊ PHƯỢNG- NGUYỄN THỊ HÀ

QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC XH- HVHC
Trong xã hội hiện đại, nguồn nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất
đối với sự phát triển của bất kì quốc gia, dân tộc nào, bởi phải có những
con người đủ khả năng, trình độ mới khai thác tốt các nguồn lực khác.
B. NỘI DUNG
I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT
NAM
1.

Một số khái niệm:

Nguồn lực là tổng hợp các yếu tố vật chất và phi vật chất tạo nên kinh
tế của 1đất nước và th...
QUẢN LÍ NGUỒN NHÂN LỰC XH- HVHC
Đề Tài: THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC XÃ
HỘI Ở VIỆT NAM
A. LỜI MỞ ĐẦU
B. NỘI DUNG
I . NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT
NAM.
1. Một số khái niệm.
2. Đặc điểm chung về nguồn nhân lực.
II. THỰC TRANG NGUỒN NHÂN LỰC VIỆT NAM.
1. Về số lượng.
2. Về chất lượng.
a. Thể lực.
b. Trí lực.
3. Về phẩm chất tâm lý của nguồn nhân lực.
III. GIẢI PHÁP CHO NGUỒN NHÂN LỰC Ở VIỆT NAM HIỆN
NAY.
C. KẾT LUẬN.
LƯU THỊ PHƯỢNG- NGUYỄN THỊ HÀ
BÀI TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BÀI TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM - Người đăng: ami-hvhc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
17 Vietnamese
BÀI TIỂU LUẬN THỰC TRẠNG NGUỒN NHÂN LỰC XÃ HỘI Ở VIỆT NAM 9 10 393