Ktl-icon-tai-lieu

Bàn về vai trò của truyền thông và truyền thông đại chúng với việc quảng bá thương hiệu các trường Đại học

Được đăng lên bởi solomon
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 758 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trong tiếng Anh, "Communication" có nghĩa là truyền thông - sự truyền đạt,
thông tin, thông báo, giao tiếp, trao đổi, liên lạc. Còn theo tiếng La tinh, nó có nghĩa là
cộng đồng. Nội hàm của nó là nội dung, cách thức, con đường, phương tiện để đạt đến
sự hiểu biết lẫn nhau giữa cá nhân và xã hội. Hay truyền thông là một quá trình liên tục
trao đổi hoặc chia sẻ thông tin, tình cảm, kỹ năng nhằm tạo sự liên kết lẫn nhau để dẫn
tới sự thay đổi trong hành vi và nhận thức.
Còn truyền thông đại chúng được hiểu là những phương pháp truyền thông
chuyển tải thông điệp đến những nhóm đông người. Có nhiều phương tiện truyền thông
đại chúng khác nhau, phổ biến nhất là Phát thanh, Truyền hình, Báo chí và Internet. Thế
nên, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng có có vai trò rất
quan trọng đối với đời sống xã hội.
Nếu biết tận dụng tối đa vai trò của nó, doanh nghiệp có thể vừa “đóng đinh” sản
phẩm của mình trong đầu người tiêu dùng vừa nâng cao uy tín và vị thế của mình trên
thương trường. Còn đối với các trường Đại học, vai trò của truyền thông ngày đại chúng
càng trở nên thiết yếu, bởi nhờ nó mà thương hiệu của trường mới được nhiều người
biết đến, qua đó góp phần vào việc thu hút nhiều thí sinh mỗi khi kỳ thi tuyển đại học
diễn ra; rộng hơn là lôi cuốn cán bộ giỏi đến làm việc và mở rộng hợp tác đào tạo quốc
tế với các trường đại học trên thế giới.
Nắm bắt được tầm quan trọng của truyền thông và truyền thông đại chúng, các
đại học trên toàn cầu, từ những đại học danh tiếng như Havard đến những trường đại
học ít tên tuổi như Loughborough, hay thậm chí cả những trường đại học nhỏ ở các
nước đang phát triển như đại học Birzeit (Palestine), đại học nào cũng có một bộ phận
truyền thông chuyên trách quảng bá thương hiệu và hình ảnh của trường.
Còn tại Ấn Ðộ, Hiệp hội các đại học của nước này đã thành lập hẳn một Hội
đồng truyền thông và quan hệ công chúng chuyên giúp đỡ và tập huấn các cán bộ phụ
trách công việc quảng bá hình ảnh trường tại các đại học của nước này. “Mỗi Đại học
đều có cách làm truyền thông theo cách của riêng họ, nhưng để khai thác hết tiềm năng
của giáo dục đại học tại Ấn Ðộ, cần phải có một chiến lược lâu dài nhằm phát huy hết
ảnh hưởng của truyền thông đại chúng trong lĩnh vực giáo dục”, TS. Vishwanath
Pandey, Trưởng phòng truyền thông, đại học Banaras Hindu, một trong những thành
viên sáng lập ra Hội đồng truyền thông, đưa ra nhận định.
Ở Việt Nam, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị
trường và xu ...
Trong tiếng Anh, "Communication" có nghĩa là truyền thông - sự truyền đạt,
thông tin, thông báo, giao tiếp, trao đổi, liên lạc. Còn theo tiếng La tinh, nó có nghĩa là
cộng đồng. Nội hàm của nó là nội dung, cách thức, con đường, phương tiện để đạt đến
sự hiểu biết lẫn nhau giữa cá nhân và xã hội. Hay truyền thông là một quá trình liên tục
trao đổi hoặc chia sẻ thông tin, tình cảm, kỹ năng nhằm tạo sự liên kết lẫn nhau để dẫn
tới sự thay đổi trong hành vi và nhận thức.
Còn truyền thông đại chúng được hiểu là những phương pháp truyền thông
chuyển tải thông điệp đến những nhóm đông người. Có nhiều phương tiện truyền thông
đại chúng khác nhau, phổ biến nhất là Phát thanh, Truyền hình, Báo chí và Internet. Thế
nên, trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng có có vai trò rất
quan trọng đối với đời sống xã hội.
Nếu biết tận dụng tối đa vai trò của nó, doanh nghiệp có thể vừa “đóng đinh” sản
phẩm của mình trong đầu người tiêu dùng vừa nâng cao uy tín và vị thế của mình trên
thương trường. Còn đối với các trường Đại học, vai trò của truyền thông ngày đại chúng
càng trở nên thiết yếu, bởi nhờ nó mà thương hiệu của trường mới được nhiều người
biết đến, qua đó góp phần vào việc thu hút nhiều thí sinh mỗi khi kỳ thi tuyển đại học
diễn ra; rộng hơn là lôi cuốn cán bộ giỏi đến làm việc và mở rộng hợp tác đào tạo quốc
tế với các trường đại học trên thế giới.
Nắm bắt được tầm quan trọng của truyền thông và truyền thông đại chúng, các
đại học trên toàn cầu, từ những đại học danh tiếng như Havard đến những trường đại
học ít tên tuổi như Loughborough, hay thậm chí cả những trường đại học nhỏ ở các
nước đang phát triển như đại học Birzeit (Palestine), đại học nào cũng có một bộ phận
truyền thông chuyên trách quảng bá thương hiệu và hình ảnh của trường.
Còn tại Ấn Ðộ, Hiệp hội các đại học của nước này đã thành lập hẳn một Hội
đồng truyền thông và quan hệ công chúng chuyên giúp đỡ và tập huấn các cán bộ phụ
trách công việc quảng bá hình ảnh trường tại các đại học của nước này. “Mỗi Đại học
đều có cách làm truyền thông theo cách của riêng họ, nhưng để khai thác hết tiềm năng
của giáo dục đại học tại Ấn Ðộ, cần phải có một chiến lược lâu dài nhằm phát huy hết
ảnh hưởng của truyền thông đại chúng trong lĩnh vực giáo dục”, TS. Vishwanath
Pandey, Trưởng phòng truyền thông, đại học Banaras Hindu, một trong những thành
viên sáng lập ra Hội đồng truyền thông, đưa ra nhận định.
Ở Việt Nam, những năm gần đây, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị
trường và xu thế toàn cầu hóa, các đại học đã bắt đầu quan tâm đến thương hiệu của
mình. Các trường đại học đã tổ chức các cuộc thi làm logo hay in những cuốn lịch được
phát cho sinh viên vào các dịp Tết có hình logo đó. Vào những dịp kỷ niệm, lễ tuyên
dương, giải thi đấu thể thao, hội diễn văn nghệ, nhà trường không chỉ tổ chức nội bộ
nữa mà bắt đầu được thông cáo rộng rãi trên báo chí và truyền hình. Thậm chí, một số
trường còn tạo slogan ấn tượng giống như các doanh nghiệp.
Tuy nhiên, trong thời buổi bùng nổ công nghệ thông tin và sự phát triển mạnh
mẽ của Internet thì từng đấy vẫn là chưa đủ để quảng bá thương hiệu và hình ảnh của
trường đến với đông đảo công chúng. Logo của các trường còn quá đơn giản, chưa tạo
được ấn tượng, còn các sự kiện của trường thì chỉ đơn giản là đưa tin, chưa tạo ra
được một điểm nhấn thực sự rõ nét đối với công chúng. Nói một cách khác, các trường
đại học vẫn chưa xây dựng được một chiến lược truyền thông quảng bá thương hiệu và
hình ảnh của mình một cách rõ ràng.
Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có 450 trường Đại học, cao đẳng. Vì vậy, để
các bậc phụ huynh, thí sinh, công chúng biết đến thương hiệu của nhà trường thì ngoài
chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, công tác nghiên cứu khoa học, công tác truyền
Bàn về vai trò của truyền thông và truyền thông đại chúng với việc quảng bá thương hiệu các trường Đại học - Trang 2
Bàn về vai trò của truyền thông và truyền thông đại chúng với việc quảng bá thương hiệu các trường Đại học - Người đăng: solomon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Bàn về vai trò của truyền thông và truyền thông đại chúng với việc quảng bá thương hiệu các trường Đại học 9 10 681