Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Nghiên cứu truyện cổ Grimm từ lí thuyết hiện đại

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 848 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu truyện cổ Grimm từ lí thuyết hiện đại
(trường hợp Chim ưng thần)
Đào Duy Hiệp
"Truyện cổ tích bay lượn, truyện dân gian thì đi bộ, gõ vào cánh cửa bằng cây gậy đi
đường, truyện cổ tích có thể được sáng tạo ra một cách tự do từ một bài thơ nào đó, còn
truyện dân gian thì ít nhất có một nửa cơ sở là lịch sử"([1]) (J.Grimm)
Bất cứ một dân tộc nào trên thế giới cũng có truyện cổ tích. Truyện cổ tích với "những sợi
chỉ màu sặc sỡ" (Grimm) đã đi vào tâm trí mỗi con người từ tuổi ấu thơ. Cái kí ức dai dẳng
của tuổi thơ "bay lượn" đó sẽ trở lại khi có dịp như một cuộc truy tìm thời gian đã mất
trong ta dù ý thức hay không. Truyện cổ tích là thơ của những mộng ước không thành trong
đời sống, là ẩn ức tự giác / bất tự giác vùi trong đống tro còn ấm nóng vào buổi bình minh
nhân loại khi con người vừa bước ra khỏi những hãi sợ thần linh, khỏi đêm tối lạnh lẽo, u
mê hang động để ra với mặt trời, để "đấu tranh giai cấp". Trở lại với truyện cổ tích lần này,
- "nửa đời nhìn lại" -, người viết không chỉ còn chiêm ngưỡng thụ động theo quán tính
thiện/ác nữa, mà muốn chủ động tìm hiểu sâu hơn vào thế giới bên trong "thần kì" của
chúng, tháo gỡ những sợi chỉ màu long lanh để hiểu thêm chiều sâu tâm linh, kinh nghiệm,
cái nhìn thế giới của nó, ở một mức độ cao hơn, ở "một tầm cao mới".
Căn cứ vào hình ảnh của Grimm mà tôi dẫn làm lời đề từ, có lẽ ông so sánh truyện cổ tích
thần kì ("conte merveilleux") với truyền thuyết ("légence"). Bài viết đi vào nghiên cứu loại
"bay lượn" và đầy chất "thơ" của cổ tích thần kì với một số nội dung chính như sau: điểm
sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của truyện cổ tích phương Tây; nghiên cứu
truyện cổ Grimm từ một số lí thuyết hiện đại (cấu trúc, phân tâm học, kí hiệu học).
1. Chút ít lịch sử vấn đề
1.1. Khoảng trên dưới 20 năm trở lại đây, dù chưa thực sự nở rộ, nhưng đã là những tín
hiệu đáng mừng khi các nhà nghiên cứu Việt Nam lần lượt giới thiệu, tiếp cận và lí giải văn
học dân gian theo hướng lí thuyết hiện đại của phương Tây: các tác giả như Lê Chí Quế ([2]),
Nguyễn Xuân Kính([3]), Nguyễn Thị Huế([4]), Nguyễn Xuân Đức([5]) đã có những bài viết,
những công trình đáng tin cậy. Trần Thị An trong một bài viết khá thuyết phục đã cho thấy
thế mạnh của lí thuyết hiện đại qua việc tìm hiểu và ứng dụng vào nghiên cứu tác phẩm từ
góc độ motif([6]). Trong một bài viết khác, với "Đôi điều nghĩ tiếp" ở cuối bài, chị còn cho
thấy niềm lạc quan tươi sáng vào những lí thuyết đó, chúng là những công cụ hữu ích trong
việc nghiên cứu...
Nghiên cứu truyện cổ Grimm từ lí thuyết hiện đại
(trường hợp Chim ưng thần)
Đào Duy Hiệp
"Truyện cổ tích bay lượn, truyện dân gian thì đi bộ, vào cánh cửa bằng cây gậy đi
đường, truyện cổ tích thể được sáng tạo ra một cách tự do từ một bài thơ nào đó, còn
truyện dân gian thì ít nhất có một nửa cơ sở là lịch sử"
([1])
(J.Grimm)
Bất cứ một dân tộc o trên thế giới cũng truyện cổ tích. Truyện cổ tích với "những sợi
chỉ màu sặc sỡ" (Grimm) đã đi vào tâm trí mỗi con người từ tuổi ấu thơ. Cái kí ức dai dẳng
của tuổi t "bay lượn" đó sẽ trở lại khi có dịp như một cuộc truy tìm thời gian đã mất
trong ta dù ý thức hay không. Truyện cổ tích là thơ của những mộng ước không thành trong
đời sống, n ức tự giác / bất tự giác vùi trong đống tro còn ấm nóng vào buổi bình minh
nhân loại khi con người vừa bước ra khỏi những hãi sợ thần linh, khỏi đêm tối lạnh lẽo, u
mê hang động để ra với mặt trời, để "đấu tranh giai cấp". Trở lại với truyện cổ tích lần này,
- "nửa đời nhìn lại" -, người viết không chỉ còn chiêm ngưỡng thụ động theo quán tính
thiện/ác nữa, muốn chủ động tìm hiểu sâu hơn o thế giới n trong "thần kì" của
chúng, tháo gỡ những sợi chỉ màu long lanh để hiểu thêm chiều sâu tâm linh, kinh nghiệm,
cái nhìn thế giới của nó, ở một mức độ cao hơn, ở "một tầm cao mới".
Căn cứ vào hình ảnh của Grimm mà tôi dẫn làm lời đề từ, lẽ ông so sánh truyện cổ tích
thần ("conte merveilleux") với truyền thuyết ("légence"). Bài viết đi vào nghiên cứu loại
"bay lượn" đầy chất "thơ" của cổ tích thần với một số nội dung chính như sau: điểm
lược về lịch sử hình thành phát triển của truyện cổ tích phương Tây; nghiên cứu
truyện cổ Grimm từ một số lí thuyết hiện đại (cấu trúc, phân tâm học, kí hiệu học).
1. Chút ít lịch sử vấn đề
1.1. Khoảng trên dưới 20 năm trở lại đây, chưa thực sự nở rộ, nhưng đã những tín
hiệu đáng mừng khi các nhà nghiên cứu Việt Nam lần lượt giới thiệu, tiếp cận và lí giải văn
học dân gian theo hướng thuyết hiện đại của phương Tây: các tác giả nhưChí Quế
([2])
,
Nguyễn Xuân Kính
([3])
, Nguyễn Thị Huế
([4])
, Nguyễn Xuân Đức
([5])
đã những bài viết,
những công trình đáng tin cậy. Trần Thị An trong một bài viết khá thuyết phục đã cho thấy
thế mạnh của thuyết hiện đại qua việc tìm hiểu ứng dụng vào nghiên cứu tác phẩm từ
góc độ motif
([6])
. Trong một bài viết khác, với "Đôi điều nghĩ tiếp" cuối bài, chị còn cho
thấy niềm lạc quan tươi sáng vào những lí thuyết đó, chúng là những công cụ hữu ích trong
việc nghiên cứu n học dân gian của dân tộc
([7])
. Mới đây nhất, trên Tạp cNghiên cứu
Văn học, số tháng 10/2009, một tác giả khác, Đặng Thị Thu Hà, (chắc còn trẻ), cũng đã
những tìm tòi khoa học, nghiêm túc, chững chạc, báo hiệu con đường sẽ còn tiến xa của chị
trong tương lai
([8])
.
Trên đây mới chỉ là điểm qua rất lướt nh hình nghiên cứu văn học dân gian của ta theo
hướng ứng dụng lí thuyết hiện đại - điều mà người viết i y tìm hiểu -, chắc còn thiếu
Báo cáo Nghiên cứu truyện cổ Grimm từ lí thuyết hiện đại - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Nghiên cứu truyện cổ Grimm từ lí thuyết hiện đại - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
Báo cáo Nghiên cứu truyện cổ Grimm từ lí thuyết hiện đại 9 10 711