Ktl-icon-tai-lieu

Báo cáo Phong cách phê bình văn học của Hoài Thanh

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 656 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Phong cách phê bình văn h ọc c ủ a Hoài Thanh

PGS.TS. ĐOÀN ĐỨC PHƯƠNG
(Bộ môn Lí luận văn học – Khoa Văn học)

“Mỗi người trong chúng ta, dù là con người tầm thường nhất, cũng tượng trưng cho
một toàn bộ khó quan niệm những cố gắng của tự nhiên và của con người được theo đuổi
không ngừng qua nhiều triệu thế kỉ. Chỉ riêng điều này có lẽ đủ để làm cho chúng ta xem
xét tia lửa mà chúng ta mang trong người như là vô cùng quý giá và cuộc sống như là một
cái gì quan trọng nhất”.
Những dòng nhật ký ấy Hoài Thanh viết ở Huế tháng 11/1934, khi Hoài Thanh còn
rất trẻ và đi “tìm cái đẹp trong nghệ thuật đã trở thành lí tưởng của cuộc đời ông. Trên hành
trình một đời văn, một đời người, với “tia lửa” của riêng mình, Hoài Thanh bao giờ cũng
thể hiện khát vọng yêu cuộc sống và con người với tất cả tấm lòng chân thực nhất, những
rung động tinh tế, sâu sắc, độc đáo nhất. Đấy là cái “tạng” của Hoài Thanh, là phong cách
Hoài Thanh.
Văn học cũng như phê bình văn học rất cần sự đa dạng, độc đáo của những cá tính
sáng tạo; nói cách khác, sự tồn tại và phát triển của văn học, của phê bình văn học không
thể tách rời phong cách. Xét cho cùng, bất cứ nghệ sĩ sáng tạo văn chương nào cũng có đặc
điểm riêng của mình, nhưng phong cách thì không thể ai cũng có. Phong cách - đó là kết
quả sáng tạo không mệt mỏi của mỗi nghệ sĩ và “tương lai chỉ thuộc về những ai nắm được
phong cách” (V.Hugo). Chính Hoài Thanh có lần viết về phong cách trong phê bình văn
học : “Chớ vội đi tìm cái gọi là phong cách. Hãy cứ nghiên cứu thật sâu, thật kỹ, gắng phát
hiện những vấn đề ẩn khuất bằng cả tâm hồn và trí tuệ của mình, kỳ thật chín. Sau đó hãy
cầm bút. Và hãy cố biểu đạt sao cho chính xác nhấtm gọn nhất ý tưởng của mình. Lúc này,
phong cách tự nó sẽ đến. Không phải mất công tìm kiếm gì cả. Bởi vì phong cách chính là
tổng thể quá trình sáng tác đó”. Thật đúng vậy, phong cách Hoài Thanh toát lên từ toàn bộ
cuộc đời và văn nghiệp của ông.

Từ đầu những năm ba mươi của thế kỉ XX, tên tuổi Hoài Thanh bắt đầu được chú ý
với cuộc tranh luận “nghệ thuật vị nghệ thuật hay “nghệ thuật vị nhân sinh”. Khởi nguồn
sâu xa của cuộc bút chiến này là việc phê bình tập truyện ngắn Kép Tư Bền của Nguyễn
Công Hoan. Đầu tháng 8/1935, trên Tiểu thuyết thứ bẩy số 62, Hải Triều có bài khen ý
nghĩa xã hội của tập truyện trên. Ngay sau đó, trên báo Tràng An số ra ngày 15/8/1935,
Hoài Thanh có bài Văn chương là văn chương phủ nhận quan điểm của Hải Triều và đề cao
giá trị nghệ thuật của tác phẩm. Cuộc tranh luận kéo dài đến ...
Phong cách phê bình văn h c c a Hoài Thanh
PGS.TS. ĐOÀN ĐỨC PHƯƠNG
(Bộ môn Lí luận văn học – Khoa Văn học)
“Mỗi người trong chúng ta, con người tầm thường nhất, cũng tượng trưng cho
một toàn bộ khó quan niệm những cố gắng của t nhiên và của con người được theo đuổi
không ngừng qua nhiều triệu thế kỉ. Chỉ riêng điều này lẽ đủ để làm cho chúng ta xem
xét tia lửa chúng ta mang trong người nhưcùng quý giá cuộc sống như là một
cái gì quan trọng nhất”.
Những dòng nhật ấy Hoài Thanh viết Huế tháng 11/1934, khi Hoài Thanh còn
rất trẻ và đi “tìm cái đẹp trong nghệ thuật đã trở thành lí tưởng của cuộc đời ông. Trên hành
trình một đời văn, một đời người, với “tia lửa” của riêng mình, Hoài Thanh bao gi cũng
thể hiện khát vọng yêu cuộc sống con người với tất cả tấm lòng chân thực nhất, những
rung động tinh tế, sâu sắc, độc đáo nhất. Đấy cái “tạng” của Hoài Thanh, phong cách
Hoài Thanh.
Văn học cũng như phê nh văn học rất cần sự đa dạng, độc đáo của những tính
sáng tạo; nói cách khác, s tồn tại phát triển của văn học, của phê bình văn học không
thể tách rời phong cách. t cho cùng, bất cnghệ sĩ sáng tạo văn chương nào cũng có đặc
điểm riêng của nh, nhưng phong cách t không thể ai cũng có. Phong cách - đó kết
quả sáng tạo không mệt mỏi của mỗi nghệ sĩ và “tương lai chỉ thuộc về những ai nắm được
phong cách” (V.Hugo). Chính Hoài Thanh lần viết về phong cách trong phê bình văn
học : “Chớ vội đi m cái gọi là phong cách. Hãy cứ nghiên cứu thật sâu, thật kỹ, gắng phát
hiện những vấn đề ẩn khuất bằng cả tâm hồn trí tuệ của mình, kỳ thật chín. Sau đó hãy
cầm bút. Và hãy cố biểu đạt sao cho chính xác nhấtm gọn nhất ý tưởng của mình. Lúc này,
phong cách tsẽ đến. Không phải mất công tìm kiếmcả. Bởiphong cách chính
tổng thể quá trình sáng tác đó”. Thật đúng vậy, phong cách Hoài Thanh toát lên từ toàn bộ
cuộc đời và văn nghiệp của ông.
Báo cáo Phong cách phê bình văn học của Hoài Thanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Báo cáo Phong cách phê bình văn học của Hoài Thanh - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Báo cáo Phong cách phê bình văn học của Hoài Thanh 9 10 511