Ktl-icon-tai-lieu

bạo lực gia đình

Được đăng lên bởi tran quang tao
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 1308 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Bạo lực gia đình
Khái
niệm
Thực trạng
Nguyên nhân
Hậu quả
Biện pháp
Ý nghĩa

Một số hình ảnh thực tế về
bạo lực:
Hãy cùng nhau suy nghĩ!!!

1. Khái niệm:
Bạo lực gia đình là
hành vi cố ý của thành
viên gia đình gây tổn
hại về thể chất , tinh
thần , kinh tế đối với
thành viên khác trong
gia đình.

2. Thực trạng:

Click to edit Master text styles

– Second level

– Third level
• Fourth level
– Fifth level

14%

2. Thực trạng:
9/2011 có 33.904 vụ BLGĐ.
người già

là 1.739 vụ.

phụ nữ

là 12.699 vụ.

trẻ em

là 2.892 vụ

Mỗi năm có hơn 8.000 vụ ly hôn thì có tới
1/3 số vụ vợ không chịu nổi sự ngược đãi
của chồng.

3.Nguyên nhân:
Khách quan:

Chủ quan:

- Chênh lệch về
- Nhận thức về giới
Trình độ học vấn, năng
lực nghề nghiệp,tài và sự bình đẳng giới
còn hạn chế.
chính
- Quan niệm phong
- Tác động của các
chất kích thích, của kiến “trọng nam khinh
men bia, rượu, ma túy, nữ”,
của thói trăng hoa...

4.Hậu quả:
Hậu quả đối với cộng đồng và xã hội:
gia đình:
 Hậu quả đối với nạn nhân:
Bạo lực gia đình ẽ làm tan vỡ hạnh
Bạo lực gia đình slàm giảm sự đóng góp
l ạn nhân đình.
của Bạonựmgiagia cho xã đến nhiều hậu quả
phúc của c ọi đình đem hội.

nặng nề về cả thể xác và tinh thần đối với con
người.

5.Biện pháp
- Nâng cao nhận thực của cá nhân
và cộng đồng về gia đình và phòng
chống bạo lực gia đình

- Cần lập quĩ
phòng chống bạo
lực gia đình

- Tăng cường
hiệu lực pháp luật
ở địa phương

Hạnh Phúc Và Bất Hạnh ???
Không Bạo lực  Gia đình đầm ấm 
Hạnh phúc!
HÃY SỐNG TỐT VỚI GIA ĐÌNH VÀ MỌI
Bạo lực gia đình là “liều thuốc độc” giết
NGƯỜI !!!
chết hạnh phúc
và mang bất hạnh đến cho mọi thành viên
cho gia đình.

Nhưng
BẠO LỰC

Thanks
….

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
bạo lực gia đình - Người đăng: tran quang tao
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
bạo lực gia đình 9 10 565