Ktl-icon-tai-lieu

Biển đảo

Được đăng lên bởi ngungocyen114
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1357 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI VỀ BIỂN ĐẢO
Câu 1: Cơ sở pháp lý nào để khẳng định chủ quyền các vùng biển
và thềm lục địa Việt Nam ?
a. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)
b. Luật Biển Việt Nam
c. Hiến pháp 1992 (sữa đổi năm 2001).
d. Cả a và b đúng.
Câu 2: Xin cho biết từ viết tắt DOC là gì?
a. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của Tuyên bố về cách ứng xử của
các bên trên Biển Đông năm 2002.
b. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của quyền tài phán trên Biển Đông
c. DOC là tên viết tắt của tiếng Anh của Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển
Đông.
d. Tất cả đều sai.
Câu 3: Việt Nam là một quốc gia ven biển có bờ biển dài bao nhiêu?
a. Dưới 3.200 km
b. Trên 3.260 km
c. Dưới 4.260 km
d. Trên 4.500 km
Câu 4: Việt Nam có khoảng bao nhiều đảo lớn nhỏ?
a. Gần 2.000 đảo
b. Gần 3.000 đảo
c. Gần 4.000 đảo
d. Gần 5.000 đảo
Câu 5: Biển Đông tiếp giáp với những nước nào?
a. Malaysia, Indonesia, Philippines.
b. Brunei, Singapore, Thái Lan.
c. Campuchia, Việt Nam và lục địa Trung Quốc.
d. Tất cả a, b,c đều đúng.
Câu 6: Hiện nay Trường Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính
của tỉnh nào?
a. Đà Nẵng
b. Quảng Nam
c. Khánh Hòa
d. Phú Yên
Câu 7: Hiện nay Hoàng Sa trực thuộc quyền quản lý hành chính
của tỉnh, thành phố nào?
a. Thành phố Đà Nẵng.
b. Bà Rịa – Vũng Tàu
c. Cà Mau
d. Kiên Giang
Câu 8: Quốc gia nào đầu tiên xác lập chủ quyền và là nước duy
nhất quản lý liên tục, hòa bình, phù hợp với các quy định của luật
pháp quốc tế đối với quần đảo Hoàng Sa và trường Sa?

a. Trung Quốc
b. Philippin
c. Việt Nam
d. Thái Lan
Câu 9: Đảo vừa có diện tích lớn nhất và vừa có giá trị về du lịch,
về an ninh – quốc phòng là đảo nào?ở đâu?
a. Đảo Côn Đảo – tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
b. Đảo Phú Quốc – tỉnh Kiên Giang
c. Đảo Lý Sơn – tỉnh Quảng Ngãi
d. Đảo Cồn Cỏ - tỉnh Quảng Bình
Câu 10: Bạn hãy cho biết Luật biển Việt Nam được Quốc hội
nước ta phê chuẩn vào ngày, tháng, năm nào?
a. 21/6/2012
b. 21/7/2012
c. 21/8/2012
d. 21/9/2012
Câu 11: Bạn hãy cho biết Luật biển Việt Nam được Quốc hội
nước ta phê chuẩn có hiệu lực vào ngày, tháng, năm nào?
a. 01/12/2012
b. 01/01/2013
c. 01/5/2013
d. 01/7/2013
Câu 12: Bạn hãy cho biết Luật biển Việt Nam có bao nhiều
chương, điều luật?
a. 5 chương, 50 điều.
b. 7 chương, 55 điều
c. 9 chương 58 điều
d. 11 chương 60 điều
Câu 13: Theo Luật Biển Việt Nam, khi tiến hành bắt, tạm giữ, tạm
giam người có hành vi vi phạm pháp luật, hoặc tạm giữ tàu thuyền
nước ngoài, lực lượng tuần tra, kiểm soát trên biển hoặc cơ quan nhà
nước có thẩm quyền có trách nhiệm thông báo ngay cho Bộ nào?
a. Bộ Công an...
CÂU HỎI VỀ BIỂN ĐẢO
Câu 1: sở pháp nào để khẳng định chủ quyền các vùng biển
và thềm lục địa Việt Nam ?
a. Công ước Liên Hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS)
b. Luật Biển Việt Nam
c. Hiến pháp 1992 (sữa đổi năm 2001).
d. Cả a và b đúng.
Câu 2: Xin cho biết từ viết tắt DOC là gì?
a. DOC tên viết tắt tiếng Anh của Tuyên bố về cách ứng xử của
các bên trên Biển Đông năm 2002.
b. DOC là tên viết tắt tiếng Anh của quyền tài phán trên Biển Đông
c. DOC tên viết tắt của tiếng Anh của Bộ Quy tắc ứng xử Biển
Đông.
d. Tất cả đều sai.
Câu 3: Việt Nam là một quốc gia ven biển có bờ biển dài bao nhiêu?
a. Dưới 3.200 km
b. Trên 3.260 km
c. Dưới 4.260 km
d. Trên 4.500 km
Câu 4: Việt Nam có khoảng bao nhiều đảo lớn nhỏ?
a. Gần 2.000 đảo
b. Gần 3.000 đảo
c. Gần 4.000 đảo
d. Gần 5.000 đảo
Câu 5: Biển Đông tiếp giáp với những nước nào?
a. Malaysia, Indonesia, Philippines.
b. Brunei, Singapore, Thái Lan.
c. Campuchia, Việt Nam và lục địa Trung Quốc.
d. Tất cả a, b,c đều đúng.
Câu 6: Hiện nay Trường Sa trực thuộc quyền quản hành chính
của tỉnh nào?
a. Đà Nẵng
b. Quảng Nam
c. Khánh Hòa
d. Phú Yên
Câu 7: Hiện nay Hoàng Sa trực thuộc quyền quản hành chính
của tỉnh, thành phố nào?
a. Thành phố Đà Nẵng.
b. Bà Rịa – Vũng Tàu
c. Cà Mau
d. Kiên Giang
Câu 8: Quốc gia nào đầu tiên xác lập chủ quyền nước duy
nhất quản liên tục, hòa bình, phù hợp với các quy định của luật
pháp quốc tế đối với quần đảo Hoàng Sa và trường Sa?
Biển đảo - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Biển đảo - Người đăng: ngungocyen114
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
Biển đảo 9 10 427