Ktl-icon-tai-lieu

BỘ NGOẠI GIAO VN

Được đăng lên bởi Trâm Anh Lê
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 475 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
VÀ
BỘ NGOẠI GIAO CÁC NƯỚC

Nhóm: CT41E

MỤC LỤC





1.Tổngquát
2.Cơcấutổchức
3.Vaitrò
4.BộngoạigiaoViệtNamvàBộngoạigiaocácnướckhác

TỔNG QUÁT

Bộ Ngoại giao Việt Nam là cơ quan thuộc ChínhphủViệtNam thực hiện chứcnăng quản lý nhà nước về đối ngoại gồm: công tác ngoại giao, biên giới lãnh thổ quốc gia, 
cộng đồng người  Việt Ncủa pháp luậtam ở nước ngoài, ký kết và thực hiện điều ước quốc tế, quản lý Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; quản lý nhà nước các dịch vụ công và thực hiện 
đại diện chủ sở hữu phần vốn của nhà nước tại doanh nghiệp có vốn nhà nước trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ theo quy định.

CƠ CẤU TỔ CHỨC
Lãnhđạobộ

HọcviệnNgoạigiaoViệtNam
VụChínhsáchđốingoại
BáoViệtNamvàThếgiới
VụTổnghợpkinhtế

25tổchứcthựchiệncácchứcnăngquảnlýnhànước
Trungtâmhướngdẫnbáochívànướcngoài

Vụhợptáckinhtếđaphương
Trungtâmthôngtin
6tổchứcsựnghiệp

…
Nhàkháchchínhphủ

CụcphụcvụNgoạigiaoĐoàn

VAI TRÒ
Dựatrên4trụcộtchính:NgoạigiaoChínhtrị,NgoạigiaoKinhtế,NgoạigiaoVănhóavàCôngướcvềchếđộngườiViệtNam 
ởnướcngoài,BộNgoạigiaoxácđịnhrõnhữngvaitròcơbansauđây:

Bảovệchủquyền,toànvẹnlãnhthổvàlơiíchquốcgiatrêntrườngquốctế

Mởđường,tạotiềnđềvàlàmsâusắchơncácmốiquanhệđốingoại

MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM

SO SÁNH BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM VỚI BỘ NGOẠI GIAO MỘT SỐ
NƯỚC

-côngtácngoạigiao
-biêngiớilãnhthổquốcgia
-cộngđồngngườiVN ởnướcngoài
BộngoạigiaoViệtNam(Ministry
OfForeinAffair)

-kýkết,thựchiệnđiềuướcquốctế
-quảnlýCơquanđạidiệnVN ởnướcngoài
-quảnlýnhànướccácdịchvụcông
thựchiệnđạidiệnchủsởhữuphầnvốncủanhànướctạidoanhnghiệpcóvốnnhànướctrongcáclĩn
hvựcquảnlýnhànướccủaBộtheoquyđịnhcủaphápluật

-còngọilàBộQuốcvụHoaKỳ,làbộcấpnộicác của chínhphủliênbangHoaKỳ
-trôngcoiviệcngoạigiaovớicácquốcgiakhác
BộngoạigiaoHoaKỳ(United States Of
Department State)

-mộtsốcáctráchnhiệmcóliênquanđếnđốinội

-còngọilàBộNgoạigiaovàpháttriểnquốctế

-xửlíquanhệngoạigiaocủaPháp
BộngoạigiaoPháp(Ministredes

-dưới quyền của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Phát triển quốc tế và 

Affairesétrangèreset
duDéveloppementInternational)

hai bộ trưởng khác phụ trách Hợp tác và Các vấn đề châu Âu là nhiều 
ban, văn phòng

-chịutráchnhiệmvềquanhệđốingoạivớicácnướckháctrênthếgiới
-đạidiệncholợiíchcủaTrungQuốctạihộinghịcủaLiênHợpQuốc,họpliênch
ínhphủ,hoạtđộngcủacáctổchứcquốctế

Bộ Ngoại giao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa( 中

华人民共和国外交部 )

-cốvấnchochínhphủtrungươngxâydựngchiếnlượcngoạigiao,chủtrương,
chínhsách

Trântrọngcảmơncôvàcác
bạnđãlắngnghe!

...
Nhóm: CT41E
Nhóm: CT41E
BỘ NGOẠI GIAO VIỆT NAM
VÀ
BỘ NGOẠI GIAO CÁC NƯỚC
BỘ NGOẠI GIAO VN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
BỘ NGOẠI GIAO VN - Người đăng: Trâm Anh Lê
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
BỘ NGOẠI GIAO VN 9 10 665