Ktl-icon-tai-lieu

Các bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh nhân loại chu kỳ trước

Được đăng lên bởi kid_a2pbc
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 8848 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Chân – Thiện – Nhẫn

Các bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh nhân loại
chu kỳ trước
Ghi chú của tác giả: tập sách nhỏ này chỉ đưa ra một số ví dụ minh họa thực tế về những nền văn
minh cổ đã bị diệt vong trước thời đại của nền văn minh nhân loại đương thời, được đề cập đến trong sách
Chuyển Pháp Luân của Thầy Lý Hồng Chí. Các bằng chứng còn rất nhiều, các bạn hữu có tâm có thể tự
tìm kiếm các tài liệu có liên quan. Ở đây chỉ nêu ra một vài sự việc tiêu biểu, tác giả cố gắng chọn lọc và
tổng hợp từ các nguồn dữ liệu Anh ngữ đáng tin cậy nhất. Lượng sức hạn hẹp, trong quá trình biên tập
chắc chắn có nhiều thiếu sót, mong nhận được ý kiến phê bình của độc giả.
Nguyễn Lê Duy Thắng
Học viên Pháp Luân Công Việt Nam

Có nhiều khám phá rải rác trên phạm vi toàn thế giới chứng tỏ từ thời xa xưa, trên hành tinh
Trái Đất nhỏ bé của chúng ta đã từng tồn tại ít nhất một nền văn minh toàn cầu có trình độ kỹ
thuật cao không kém gì so với nền khoa học kỹ thuật hiện đại của chúng ta ngày nay, thậm chí về
một số mặt còn vượt trội hơn.

Một đoạn phim hay

Mục lục
Bằng chứng đầu tiên: Điện đã từng được biết đến và sử dụng trong nhiều nền văn minh tiền sử .. 2
Pin điện tiền sử. .................................................................................................................................... 2
Đèn điện thời tiền sử ............................................................................................................................ 3
Bằng chứng thứ 2: Kiến thức Toán học và Thiên văn siêu đẳng......................................................... 5
Lịch pháp Maya ................................................................................................................................... 5
Toán học và thiên văn học trình độ cao của người Maya ................................................................ 8
Bằng chứng thứ 3: Trình độ kiến trúc và xây dựng siêu đẳng .......................................................... 10
Từ những công trình cổ xưa mà hiện nay vẫn còn nằm trên mặt đất …...................................... 10
Đến những công trình tiền sử hiện nay đang nằm dưới đáy biển sâu ........................................... 23
Cấu trúc Kim tự tháp Yogaguni đang nằm dưới đáy biển Nhật Bản ....................................... 23
Bằng chứng về một thành phố cổ đại tìm thấy tại Cuba ............................................................ 24
Thành phố 9500 năm tuổi được tìm thấy dưới đáy biển Ấn Độ ............................
Chuyển Pháp Luân www.chinhphap.com www.phapluan.org www.minhhue.net 1
Chân Thiện – Nhẫn
Các bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh nhân loại
chu kỳ trước
Ghi chú của tác giả: tập sách nhỏ y chỉ đưa ra một số dụ minh họa thực tế về những nền văn
minh cổ đã bị diệt vong trước thời đại của nền văn minh nhân loại đương thời, được đề cập đến trong sách
Chuyển Pháp Luân của Thầy Lý Hồng Chí. Các bằng chứng còn rất nhiều, các bạn hữu có tâm có thể tự
tìm kiếm các tài liệu liên quan. đây chỉ nêu ra một vài sự việc tiêu biểu, tác giả cố gắng chọn lọc
tổng hợp từ các nguồn dữ liệu Anh ngữ đáng tin cậy nhất. Lượng sức hạn hẹp, trong quá trình biên tập
chắc chắn có nhiều thiếu sót, mong nhận được ý kiến phê bình của độc giả.
Nguyễn Lê Duy Thắng
Học viên Pháp Luân Công Việt Nam
nhiều khám phá rải rác trên phạm vi toàn thế giới chứng tỏ từ thời xa a, trên hành tinh
Trái Đất nhỏ của chúng ta đã từng tồn tại ít nhất một nền văn minh toàn cầu trình độ kỹ
thuật cao không kém gì so với nền khoa học kỹ thuật hiện đại của chúng ta ngày nay, thậm chí về
một số mặt còn vượt trội hơn.
Một đoạn phim hay
Mục lục
Bằng chứng đầu tiên: Điện đã từng được biết đến và sử dụng trong nhiều nền văn minh tiền sử .. 2
Pin điện tiền sử. .................................................................................................................................... 2
Đèn điện thời tiền sử ............................................................................................................................ 3
Bằng chứng thứ 2: Kiến thức Toán học và Thiên văn siêu đẳng ......................................................... 5
Lịch pháp Maya ................................................................................................................................... 5
Toán học và thiên văn học trình độ cao của người Maya ................................................................ 8
Bằng chứng thứ 3: Trình độ kiến trúc và xây dựng siêu đẳng .......................................................... 10
Từ những công trình cổ xưa mà hiện nay vẫn còn nằm trên mặt đất … ...................................... 10
Đến những công trình tiền sử hiện nay đang nằm dưới đáy biển sâu ........................................... 23
Cấu trúc Kim tự tháp Yogaguni đang nằm dưới đáy biển Nhật Bản ....................................... 23
Bằng chứng về một thành phố cổ đại tìm thấy tại Cuba ............................................................ 24
Thành phố 9500 năm tuổi được tìm thấy dưới đáy biển Ấn Độ ................................................ 27
Các khám phá tại Bimini, Bahamas ............................................................................................. 29
Bằng chứng thứ 4: Kỹ thuật hàng không vũ trụ thời tiền sử ............................................................. 32
Từ những tấm bản đồ cổ đại … ........................................................................................................ 32
Bản đồ Piri Re‟is ............................................................................................................................ 32
Đến những mô hình máy bay phi công và tàu vũ trụ ..................................................................... 38
Những hình chạm khắc tại Ai Cập 3000 năm trước ................................................................... 38
Những chiếc máy bay bằng vàng cổ đại ....................................................................................... 40
Tham chiếu về các Vimana trong Mahabharata và các cổ văn khác ........................................ 52
Bằng chứng thứ 5: Chiến tranh trên không và chiến tranh hạt nhân thời tiền sử .......................... 64
Chiến tranh thời tiền sử dùng vimana như các máy bay chiến đấu .............................................. 64
Bằng chứng tại Rajasthan, Ấn Độ .................................................................................................... 66
Bằng chứng tại Harappa và Mohenjo-Daro, Pakistan ................................................................... 67
Lonar, hố sâu kỳ lạ gần Bombay, Ấn Độ ......................................................................................... 69
A Nuclear Catastrophe in Paleoindian Times? ............................................................................... 69
Mysterious Glass in the Egyptian Sahara ........................................................................................ 70
Các bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh nhân loại chu kỳ trước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh nhân loại chu kỳ trước - Người đăng: kid_a2pbc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Các bằng chứng về sự tồn tại của nền văn minh nhân loại chu kỳ trước 9 10 949