Ktl-icon-tai-lieu

Các giới sinh vật

Được đăng lên bởi Lê Bá Tùng
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1240 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thöïc hieän: Nhoùm 2

 GROUP 2 

Trất đất chúng ta có một thế
giới sinh vật vô cùng đa
dạng và phong phú. Những
sinh vật có đặc điểm tương
tự nhau được sắp xếp chung
vào một nhóm và được phân
chia thành các đơn vị theo
trình tự tăng dần: Loài, chi,
họ, bộ, lớp, ngành, giới, vực
và sự sống.

SỰ RA ĐỜI CỦA 5 GIỚI SINH VẬT:
Thế kỉ thứ XX, Robert Whittaker (Oai-tây-cơ) và Margulis
(Magulis) đã đề nghị chia giới sinh vật ra làm 5 giới.
Đó là: Giới Khởi sinh (Monera); giới Nguyên sinh
(Protista); giới Nấm (Fungi), giới Thực vật (Plantae) và giới
Động vật (Animalia).

Sơ đồ hệ thống 5 giới sinh vật

A/ GIỚI KHỞI SINH
(Monera):

 Là những loài sinh vật
nhân sơ rất bé nhỏ có
kích thước khoảng từ 13μm. Chúng xuất hiện
cách đây khoảng 3.5 tỉ
năm trước đây.
 Sống khắp được khắp
nơi, trong mọi môi
trường: trong đất, nước,
không khí, hoặc trên cơ thể sinh vật khác.
 Sinh vật giới Khởi sinh có phương thức sinh sống đa
dạng. Gồm các loài: vi khuẩn và vi khuẩn cổ.

I/ Vi khuẩn có hại:

Vi khuẩn Escherichia coli:

(E. Coli) – Gây bệnh tiêu chảy

Vi khuẩn Clostridium:

Clotridium Botulinum

Clotridium Perfringens

Gây bệnh độc thịt

Gây ngộ độc thức ăn

II/ Vi khuẩn có lợi:

Vi khuẩn Lactobacillus:

Lactobacillus – Điều trị tiêu chảy không biến chứng

Vi khuẩn Bifidus:

Bifidus – Có lợi cho hệ tiêu hóa

B/ GIỚI NGUYÊN SINH
(Protista):

 Là một nhóm vi sinh
vật nhân chuẩn. Cấu tạo
chỉ có một tế bào. Có
kích thước hiển vi.
 Kích thước nhỏ nhất
khoảng 2-4 μm, có loài
có kích thước từ 50-150
μm. Tuy nhiên cũng có
một số loài có kích
thước đến vài mm, cm.
 Đại diện: Tảo, Nấm
nhầy, Động vật nguyên
sinh

I/ Tảo:

Sinh vật nhân thực, đơn hoặc đa bào. Là sinh vật quang tự dưỡng,
sống trong nước

Tảo lục

Tảo xoắn
(Tảo nước ngọt)

Tảo đỏ

Rong mơ
(Tảo nước mặn)

II/ Nấm nhày:
Sinh vật nhân thực, tồn tại ở hai pha. Là sinh vật quang dị dưỡng,
sống hoại sinh

Physarum

Hemitrichia

Tubifera

Stemonitis

III/ Động vật nguyên sinh:
Rất đa dạng, cơ thể gồm một tế bào nhân thực. Là sinh vật dị
dưỡng hoặc tự dưỡng.

Trùng dày

Trùng biến hình

Trùng roi xanh

C/ GIỚI NẤM (Fungi):
 Là những sinh vật
nhân thực, cơ thể
đơn bào hoặc đa
bào, cấu trúc dạng
sợi, phần lớn tế bào
chứa chất kitin,
không chứa lục lạp.
 Sinh sản vô tính
và hữu tính nhờ bào
tử. Là sinh vật dị
dưỡng.
 Đại diện: Nấm men, nấm sợi, nấm lớn, địa y,…

I/ Nấm men:
Là loại nấm đơn bào, dùng lên men thức ăn.

(1): Men bia.

(2): Men bánh mì.

Sacchorommyces Cerevisiae

II/ Nấm sợi:
Là loại nấm cơ thể đa bào...
Thöïc hieän: Nhoùm 2
Các giới sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Các giới sinh vật - Người đăng: Lê Bá Tùng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Các giới sinh vật 9 10 22