Ktl-icon-tai-lieu

cải cách của Hồ Quý Ly

Được đăng lên bởi Lê Xuân
Số trang: 41 trang   |   Lượt xem: 1458 lần   |   Lượt tải: 0 lần
LịchsửhànhchínhnhànướcViệtNam

Nhóm4:
Chuyênđề:VaitròcủaHồQuýLytrongquátrìnhxáclậpnênnhàHồ.TìmhiểucảicáchcủaHồQuýLyxácđịnhmụctiêu,nộidung,
phươngpháptiếnhànhcảicách.Đánhgiá,rútrabàihọckinhnghiệm

Cấutrúcchuyênđề

•
•
•
•

I.TiểusửcủaHồQuýLy
II.SựsụpđổcủanhàHồvàvaitròcủaHQLtrongxáclậplênnhàHồ
III.CảicáchcủaHồQuýLy
IV.Đánhgiá, sosánh,bàihọckinhnghiệm

I.TiểusửHồQuýLy

•
•

HồQuýLy (1336 1407)làmộthàokiệtởThanhHóa,quêgốcởQ
uỳnhLưu,NghệAn.
ÔngxuấtthântrênchínhtrườngtriềuTrầntừn
ăm1371khiđượcvuaTrầnNghệTôngbancho
chứcKhumậtsứ

1336-1407

*HồQuýLylàngườiđónggóplớnchocơnghiệpnhàTrần

•
•
•

ÔngthamdựvàochínhsựnhàTrầnkhoảng28năm
SaukhibứcvuaTrần,HồQuýLyrờiđôtừThăngLongvàoThanhHóa
Năm1400,ÔngtruấtngôivuacủaTrầnThiếuĐế,tựxưngvua,lấyquốchiệulàĐạiNgu

II.SựsụpđổcủanhàTrầnvàvaitròcủaHQLtrongxáclậpnênnhàHồ
1.SựsụpđổcủanhàTrần
1.1.Cuộckhủnghoảngtoàndiện
a,Sựsuythoáicủatầnglớpcầmquyền

•
-

Nhữngôngvuabấtxứng
VuaDụTông
VuaDươngNhậtLễ
VuaNghệTông,vuaDuệTông,vuaĐếHiện
VuaThuậnTông,vuaThiếuĐế

*Triềuđìnhphânhóa,suythoáinghiêmtrọng

•
•
•

Bọnquyềnthầnlợidụngsựtốităm,sađọacủavuađểthinhaurượuchèbebét,làmmưalàmg
iótrongtriều,ứchiếpdân
DướitriềuThượnghoàngNghệTôngvàcácvuatrẻtuổi,triềuđìnhcàngchiabè,kếtcánhm
ộtcáchnghiêmtrọnghơn
NhữngnămcuốinhàTrầnbộclộsựmâuthuẫngaygắt,đấutranhquyếtliệtgiữacáckhuynh
hướngchínhtrị

B, Đời sống nhân dân khó khăn

•
•

Đờisốngdânchúngcàngtrởnênkhókhăn,đóikhổthiêntai,lũlụt,hạnhánliêntiếpxảyra
Địchhọa,thuếmánặng;giặcgiãnổilênkhắpnơi

C,Xãhộiphânhóatrầmtrọng: 2tầnglớp

-

Tầnglớpthốngtrị:quýtộc,hàohữu,địachủ
Tầnglớpbịthốngtrị:nôngdân,nôtì

* 1.2.Đốingoại

•

PhươngNam:đốiphóvớicuộcchiếntranhChiêmThành.Nhữngcuộcchiếntranhliênmi
ênởphươngNamgâytổnthấtnhiềubinhlựcvàcủacảinhàTrần

•

PhươngBắc::nguycơxâmlượccủanhàMinhthườngxuyênlàmốiđedọanặngnề

* Vai trò của Hồ Quý Ly trong xác lập nên nhà Hồ
1.MốiquanhệgiữaHồQuýLyvàcácvuaTrần

-

HồQuýLylàcháubốnđờicủaHồLiêm,dòngdõiHồHưngDật,ngườiChiếtGiang,làmTh
áithúDiễnChâuvàođầuthếkỉX
HồLiêmdicưraĐạiLại–
ThanhHóarồixinlàmconnuôicủatuyênúyLêHuấn,từđómanghọLê
QuýLycóhaingườiCôđềulàvợcủaTrầnMinhTôngvàlàmẹcủabavuaTrầnHiếnTông,T
rầnNghệTôngvàTrầnDuệTông,nhờđórấtđượcTrầnNghệTôngtinyêu

2,QuýLyxáclậpnêntriềuđạinhàHồ

•
•
•

LêQuýLybắtđầucómặtởtriềuTrầntừnăm1370

•

Năm1375,QuýLyđượcgiữchứcThammưuquânsự.

Năm1370,QuýLyxuấtthântừvaitròChihậutứcụcChánhtrưởng
Năm1371,LêQuýLyđượclênchứcKhumậtsứmộtchứcvụquantrọngtrongtriều,trôngcoicấmquân

*Năm1379đượcthăngTiểutưkhông,kiêmkhumậtsứ.

•
•

Năm1380giữchứcNguyênNhungHảiTâyĐ...
Lịch sửhànhchính nhànướcViệtNam
Nhóm4:
Chuyênđề:VaitròcủaHồQuýLytrongquátrìnhxáclậpnênnhàHồ.TìmhiểucảicáchcủaHồQuýLyxácđịnhmụctiêu,nộidung,
phươngpháptiếnhànhcảicách.Đánhgiá,rútrabàihọckinhnghiệm
cải cách của Hồ Quý Ly - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
cải cách của Hồ Quý Ly - Người đăng: Lê Xuân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
41 Vietnamese
cải cách của Hồ Quý Ly 9 10 442