Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi ôn tập cơ sở văn hóa việt nam

Được đăng lên bởi Phụng Nguyễn
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 2184 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Câu hỏi:
Câu 1: Định nghĩa văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1942?
Câu 2: Định nghĩa văn hóa của UNESCO?
Câu 3: Mối quan hệ giữa văn hóa, văn minh, văn vật, văn hiến?
Câu 4: Cấu trúc của hệ thống văn hóa?
Câu 5: Các chức năng của văn hóa?
Câu 6: Mối quan hệ của tự nhiên và văn hóa?
Câu 7: Đặc điểm môi trường tự nhiên Việt Nam?
Câu 8: Những nội dung, đặc điểm cơ bản của điều kiện tự nhiên, tộc
người, lịch sử, văn hóa của vùng châu thổ Bắc bộ?
Câu 9: Những nội dung, đặc điểm cơ bản của điều kiện tự nhiên, tộc
người, lịch sử, văn hóa của vùng Tây Bắc?
Câu 10: Nội dung cơ bản của tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam?
Câu 11: Cấu trúc và mối quan hệ gia đình, xóm làng, qu ốc gia Vi ệt Nam?
Câu 12: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa giữa các tộc người Việt Nam?
Câu 13: Tiếp xúc và giao lưu văn hóa trong giai đo ạn m ới?
Câu 14: Các thành tố cơ bản của văn hóa: ngôn ngữ, tín ngưỡng dân gian,
tôn giáo, phong tục tập quán, lễ hội?
Đề cương ôn tập Cơ sở Văn Hóa Việt Nam
Câu 1: Trình bày văn hóa ăn của người Việt?

- Ng Việt rất q/trọng việc ăn “Có thực mới vực được đạo – Trời
đánh tránh miếng ăn”, “Ăn” quan trọng đến mức xuất hiện trong
nhiều câu nói, đứng trc nh` hành động thường ngày: ăn uống, ăn
ở, ăn mặc, ăn nói, ăn chơi, ăn học, ăn ngủ, ăn nằm, ăn cắp, ăn
trộm…
Văn hóa ẩm thực của người Việt phản ánh rõ khả năng tận dụng
của người Việt từ những yếu tố thuộc môi trường tự nhiên, thức
ăn, thức uống đều được chế biến từ tự nhiên.

die
Senior Member

Tham gia: Apr 2012
Tổng số bài gởi: 8,890

Tổng hợp đề thi môn đại cương văn hóa Việt Nam
Thời gian làm bài 75"
1. Hãy chỉ ra sự chi phối của lối sống nông nghiệp và tư tưởng nho giáo trong văn hóa gia đình Việt
Nam truyền thống (4đ)
2. Trình bày những hiểu biết của anh/chị về Phật giáo ở Việt nam và lý giải nguyên nhân vì sao Phật
giáo lại có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt xưa và nay (6đ).
ĐỀ THI MÔN ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM
LỚP TM33B
THỜI GIAN: 75 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng tài liệu
câu 1: nêu khái quát ý nghĩa chung của các câu thành ngữ sau đây và lý giải cơ sở hình thành chúng: "
xấu đều hơn tốt lỏi"; "hòa cả làng"; " nước nổi thì bèo nổi'; " khôn độc không bằng ngốc đàn".(3d)
câu 2: Hãy trình bày ngắn gọn những hiểu biết của anh/ chị về Phật giáo và đặc điểm của Phật giáo
Việt Nam. Chỉ ra và phân tích vai trò của Phật giáo đối với đời sống của văn hóa tinh thần của người
Việt xưa và nay.
ĐỀ THI MÔN ĐẠI CƯƠNG VĂN HÓA VIỆT NAM
THỜI GIAN: 75 PHÚT
Sinh viên không được sử dụng...
Câu h i :
Câu 1: Đ nh nghĩa văn hóa c a Ch t ch H Chí Minh năm 1942?
Câu 2: Đ nh nghĩa văn hóa c a UNESCO?
Câu 3: M i quan h gi a văn hóa, văn minh, văn v t, văn hi n? ế
Câu 4: C u trúc c a h th ng văn hóa?
Câu 5: Các ch c năng c a văn hóa?
Câu 6: M i quan h c a t nhiên và văn hóa?
Câu 7: Đ c đi m môi tr ng t nhiên Vi t Nam? ườ
Câu 8: Nh ng n i dung, đ c đi m c b n c a đi u ki n t nhiên, t c ơ
ng i, l ch s , văn hóa c a vùng châu th B c b ?ườ
Câu 9: Nh ng n i dung, đ c đi m c b n c a đi u ki n t nhiên, t c ơ
ng i, l ch s , văn hóa c a vùng Tây B c?ườ
Câu 10: N i dung c b n c a ti n trình l ch s văn hóa Vi t Nam? ơ ế
Câu 11: C u trúc và m i quan h gia đình, xóm làng, qu c gia Vi t Nam?
Câu 12: Ti p xúc và giao l u văn hóa gi a các t c ng i Vi t Nam?ế ư ườ
Câu 13: Ti p xúc và giao l u văn hóa trong giai đo n m i?ế ư
Câu 14: Các thành t c b n c a văn hóa: ngôn ng , tín ng ng dân gian, ơ ưỡ
tôn giáo, phong t c t p quán, l h i?
Đề cương ôn tập Cơ sở Văn Hóa Việt Nam
Câu 1: Trình bày văn hóa ăn của người Việt?
- Ng Việt rất q/trọng việc ăn “Có thực mới vực được đạo – Trời
đánh tránh miếng ăn”, “Ăn quan trọng đến mức xuất hiện trong
nhiều câu nói, đứng trc nh` hành động thường ngày: ăn uống, ăn
ở, ăn mặc, ăn nói, ăn chơi, ăn học, ăn ngủ, ăn nằm, ăn cắp, ăn
trộm…
Văn hóa ẩm thực của người Việt phản ánh rõ khả năng tận dụng
của người Việt từ những yếu tố thuộc môi trường tự nhiên, thức
ăn, thức uống đều được chế biến từ tự nhiên.
câu hỏi ôn tập cơ sở văn hóa việt nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi ôn tập cơ sở văn hóa việt nam - Người đăng: Phụng Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
câu hỏi ôn tập cơ sở văn hóa việt nam 9 10 212