Ktl-icon-tai-lieu

câu hỏi tư tưởng hồ chí minh

Được đăng lên bởi binhdhv nguyen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 1389 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CÂU HỎI TƯ TƯỞNG HCM
Câu1: Nguyễn Sinh Sắc đậu phó bảng khi nào.
ĐA: 1901
Câu2: Bút danh của Nguyễn ái Quốc ở Trung Quốc

ĐA: Nguyễn ái Quốc - Lý Thuỵ - HồQuang
Câu3:Thường thức chính trị HCM viết vào năm nào

ĐA: 1953
Câu4: Đạo đức Cách Mạng viết với bút danh “Trần Lực” được viết năm nào

ĐA: 1958
Câu5: Đạo đức Cách Mạng viết với bút danh “CP” được viết năm nào

ĐA: 1955
Câu6: “Cần, kiệm, liêm, chính” được viết năm nào

ĐA: 6/1949

Câu 7: Nước ta là nhà nước dân chủ nghĩa là nhà nước do ..........làm chủ
ĐA: nhân dân
Câu 8: Chủ trương “tư sản dân quyền CM và thổ địa CM tiếnlên XHCN” trong
ĐA: Cương lĩnh chính trị đầu tiên
- Chính cương vắn tắt.
Câu9: Đánh cho mỹ cút đánh cho nguỵ nhào được viết năm nào

ĐA: Thơ chúc tết kỷ dậu năm 1969
Câu10: Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết thành công thành công đại thành công đượcnói
năm nào

ĐA: Lớp bồi dưỡng cán bộ ..... Năm1962
Câu11: Nền tảng của khối đại đoàn kết dân tộc là

ĐA: Liên minh công - nông - trí thức
Câu12: Nhà nước ta là nhà nươc dân chủ được nói năm nào.

ĐA: Không rõ nữa các bạn tự tìm hiểunha

Câu13: HCM thay mặt Đảng tuyên
bố 8 chữ . “............. Phụng sự tổ quốc”

ĐA: Đoàn kết toàn dân
Câu14: Di chúc của Bác viết năm nào

ĐA: 1965- 1968 – 1969
Câu15. Theo TTHCM đạo đức có vai trò.

ĐA: Là cái gốc – nền tảng của ngườicách mạng.
Câu16. Vì
lợi ích dân tộc vì lợi ích nướcnhà ……..

ĐA: Mà tôi phải nói.
Câu17. Mặt trận Việt Minh thành lập năm nào

ĐA: 1941
Câu18. Mặt trận Liên Việt thành lập năm nào?

ĐA: 1951

Câu19. Mâu thuẫn chủ yếu trong thời kỳ quá độ lên CNXH ở nước ta theo HCM là.

ĐA. Mâu thuẫn giữa yêu cầu phát triểncao của đất nước và thực trạng
nghèo đóicủa nước ta.
Câu20. ở Anh Nguyễn ái Quốc làm nghề gì.

ĐA: Nặn bánh mì ( Bonton) – Cào tuyết– Phụ bếp khách sạn
Câu21: Đảng CSVN là đảng của:

ĐA: của GCCN nhân dân lao động và toànthể dân tộc Việt Nam.
Câu22: Cách mệnh An Nam cũng là một bộ phận trong cáchmệnh thế giới. Ai làm cỏch
mệnh trong thế giới đều là ………………..

ĐA: Đồng chí của dânAn Nam cả
Câu 23: Luận điểm “Đảng của GCCN đồng thời là Đảng của dân tộc VN” nhằm.

ĐA: Xác đinh bản chất giai cấp củaĐảng.
Câu24: Theo HCM CMGPDT muốn thắng lợi phải đi.

ĐA: Đi theo con đường CMVS

Câu 25: “ Chiến tranh về mặt …………. So với các kháccũng không kém quan trọng”

ĐA: Văn hoá tư tưởng
Câu26: Lực lượng của khối đại đoàn kết dân tộc là.

ĐA: Khối đại đoàn kết dân tộc.
Câu27: Cuộc kháng chiến của ta là cuộc …………phải vận động toàn dân.

ĐA: Kháng chiến toàn dân.
Câu 28: “Chúng ta phải nâng cao
…...
CÂU HỎI TƯ TƯỞNG HCM
Câu1: Nguyễn Sinh Sắc đậu phó bảng khi nào.
ĐA: 1901
Câu2: Bút danh của Nguyễn ái Quốc ở Trung Quốc
ĐA: Nguyễn ái Quốc - Lý Thuỵ - HồQuang
Câu3:Thường thức chính trị HCM viết vào năm nào
ĐA: 1953
Câu4: Đạo đức Cách Mạng viết với bút danh “Trần Lực” được viết năm nào
ĐA: 1958
Câu5: Đạo đức Cách Mạng viết với bút danh “CP” được viết năm nào
ĐA: 1955
Câu6: “Cần, kiệm, liêm, chính” được viết năm nào
ĐA: 6/1949
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh - Người đăng: binhdhv nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
câu hỏi tư tưởng hồ chí minh 9 10 180