Ktl-icon-tai-lieu

Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh

Được đăng lên bởi Han Pham
Số trang: 25 trang   |   Lượt xem: 5359 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh1323 169 913 546
1323 177 550 946
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh
Một phần của Chiến tranh Việt Nam

Pháo của Quân đội Nhân dân Việt Nam bắn phá gần đường băng

.
Thời gian Theo Hoa Kỳ: 21 tháng 1 năm 1968 – 8 tháng
4năm 1968
Theo Việt Nam: 21 tháng 1 năm 1968 – 25 tháng
7năm 1968
Địa điểm Khe Sanh, Quảng Trị - UTM Grid XD 852-418[1]
Kết quả QĐNDVN giành thắng lợi chiến lược:

•

Quân Mỹ rút khỏi Khe Sanh, QĐNDVN

chiếm Khe Sanh từ giữa tháng 7.

•

Trung tâm chỉ huy Hàng rào điện tử

McNamarabị phá hủy. Chiến lược cắt Đường
mòn Hồ Chí Minh của Hoa Kỳ thất bại

•

Hoa Kỳ thất bại trong mục tiêu "giữ Khe

Sanh bằng mọi giá" mà Tổng thống Johnson từng
tuyên bố[2]
Tham chiến
Hoa Kỳ
Việt Nam Cộng hòa

Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa
Chỉ huy

Đại tướng William C.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp(toàn

Westmoreland (toàn chiến

chiến trường)

trường)

Thiếu tướng Trần Quý Hai (tại

Đại tá David E. Lownds (tại chỗ) chỗ)
Thiếu tướng Lê Quang Đạo(tại
chỗ)
Đại tá Cao Văn Khánh

Lực lượng
~45.000 (sau tăng lên 69.000)

~40.000 trên toàn tuyến, trong đó

trên toàn tuyến, trong đó 6.680

17.000 quân bao vây Khe Sanh

đóng tại Khe Sanh[3]

(Sư đoàn 304 và sư đoàn 325),

Chiến dịch Pegasus:~20.000
(Sư đoàn 1 Không Kỵ, 2 trung
đoàn TQLC Mĩ và 1 trung đoàn

17.000 quân phòng ngự Đường 9
(Sư đoàn 320và sư đoàn 324)[5]
Pháo binh bắn chi viện 10.900
viên đạn pháo.

biệt kích Dù VNCH)
Chiến dịch Niagara và Chiến
dịch Arc Light:Không quân
chiến thuật và chiến lược Hoa
Kỳ (khoảng 2.000 máy bay và
3.300 trực thăng), ném hơn
114.810 tấnbom.
Pháo binh bắn chi viện 159.000
viên đạn pháo[4]
Tổn thất
Tại Khe Sanh:
Mỹ: 274 chết, 2.541 bị

Theo QĐNDVN: Nguồn
1:3.966 chết, 450 mất tích, 6.868

thương (chưa kể thương vong

bị thương trên khu vực Đường 9

của Biệt động quân VNCH, Sở

tính chung trong cả năm 1968

chỉ huy tiền phương FOB-3 của (80% là thương vong trong chiến
Lục quân Mỹ và Quân đội

dịch này)[12]

Hoàng gia Lào)[6]

Nguồn 2: 2.469 tử trận (tính từ

Chiến dịch Scotland I và

20 tháng 1 đến 20 tháng 7 năm

Pegasus:

1968).[13]

Mỹ: 703 chết, 2.642 bị
thương, 7 mất tích, 3 bị bắt
VNCH:
229 chết, 436 bị thương

Theo Hoa Kỳ: Phát hiện 1.600
thi thể[14], tổng số thương vong
được Mỹ ước tính khoảng
10.000 đến 15.000

Dân vệ (CIDG): 309 chết, 64 bị
thương, 250 bị bắt [7]
Tổng từ 20 tháng 1 đến 14
tháng 4:
Trên 7.485 thương vong (1,542
chết, 5.675 bị thương, 7 mất tích,
253 bị bắt)[6][8][9]
Từ 15 tháng 4 đến 15 tháng 7
(Chiến dịch Sco...
Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh1323 169 913 546
1323 177 550 946
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh
Một phần của Chiến tranh Việt Nam
Pháo của Quân đội Nhân dân Việt Nam bắn phá gần đường băng
.
Thời gian Theo Hoa Kỳ: 21 tháng 1 năm 19688 tháng
4năm 1968
Theo Việt Nam: 21 tháng 1 năm 196825 tháng
7năm 1968
Địa điểm Khe Sanh, Quảng Trị - UTM Grid XD 852-418
[1]
Kết quả QĐNDVN giành thắng lợi chiến lược:
Quân Mỹ rút khỏi Khe Sanh, QĐNDVN
chiếm Khe Sanh từ giữa tháng 7.
Trung tâm chỉ huy Hàng rào điện tử
McNamarabị phá hủy. Chiến lược cắt Đường
mòn Hồ Chí Minh của Hoa Kỳ thất bại
Hoa Kỳ thất bại trong mục tiêu "giữ Khe
Sanh bằng mọi giá" mà Tổng thống Johnson từng
tuyên bố
[2]
Tham chiến
Hoa Kỳ
Việt Nam Cộng hòa
Việt Nam Dân chủ Cộng
hòa
Chỉ huy
Đại tướng William C. Đại tướng Võ Nguyên Giáp(toàn
Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh - Người đăng: Han Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
25 Vietnamese
Chiến dịch Đường 9 - Khe Sanh 9 10 542