Ktl-icon-tai-lieu

CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HÀN QUỐC

Được đăng lên bởi hòa đen
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 807 lần   |   Lượt tải: 0 lần
o

1. Thể chế

o

2. Chính quyền Trung ương và địa phương

o

3. Đào tạo công chức

o

4. Đặc điểm và xu hướng cải cách

o
o

o

o

o

2. Về tổ chức Chính quyền địa phương của Hàn Quốc
Hàn Quốc nằm trên bán đảo Triều Tiên với diện tích tự nhiên là
99.400 km2, dân số 48,3 triệu người. Bộ máy nhà nước của Hàn Quốc
được xây dựng theo mô hình tam quyền phân lập, quyền lực tập trung
vào tổng thống.
Đứng đầu chính quyền trung ương là: Tổng thống, người lãnh đạo đất nước,
chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định tất cả các chính sách quan
trọng của quốc gia, đứng đầu hệ thống hành pháp và tổng chỉ huy các lực
lượng vũ trang.
Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm và được Quốc hội thông qua, là người
trợ lý điều hành chính của Tổng thống, quản lý theo dõi các bộ và điều hành
“Văn phòng phối hợp chính sách Chính phủ”. Ngoài ra có một số Uỷ ban
độc lập do Tổng thống thành lập nhằm mục đích tư vấn, cố vấn, cung cấp
thông tin hỗ trợ Tổng thống và Thủ tướng trong một số trường hợp khẩn
cấp, công việc mang tính chất quốc gia và sự vụ.
Cơ cấu hành chính của chính quyền địa phương thường gồm ba cấp: 1.
Thành phố thủ phủ Seoul, tỉnh thành thủ phủ; 2. Thành phố, hạt, quận tự trị;
3. Eup, Myon và Dong. Bên cạnh những cấp này thì các đơn vị hành chính
với dân số hơn nửa triệu dân thường sẽ có 4 cấp. Trong phạm vi bài viết này
sẽ tìm hiểu về tổ chức chính quyền địa phương của Hàn Quốc.

o
o
o

1.Về cơ cấu hành chính của chính quyền địa phương
- Thành phố thủ phủ và các tỉnh trực thuộc chính quyền trung ương.

o

o

o
o

o

o

o

Thành phố thủ phủ (Kwang –yeok-si) là thành phố trực thuộc sự quản lý trực
tiếp của chính quyền trung ương, có địa vị pháp lý ngang cấp với tỉnh. Hiện
nay, Hàn Quốc có 6 thành phố thủ phủ và 1 thành phố là thủ đô Seoul. Tiêu
chuẩn của thành phố thủ phủ là số dân phải đạt từ 1 triệu trở lên, có nền
công nghiệp, dịch vụ phát triển mạnh. Riêng đối với thủ đô Seoul là thành
phố thủ phủ đặc biệt, là thủ đô của Hàn Quốc, đặt trực tiếp dưới quyền chỉ
đạo của Thủ tướng. Thành phố này có quyền lực chính trị tương đương với
các cơ quan của chính phủ trung ương trong việc thực hiện các nhiệm vụ
hành chính của mình.
Các tỉnh (Do) là đơn vị hành chính trung gian giữa chính quyền trung ương
và các chính quyền địa phương. Tỉnh là đơn vị hành chính có lịch sử từ rất
lâu đời và hiện nay Hàn Quốc có 9 tỉnh trực thuộc chính quyền trung ương.
- Các quận tự trị; các hạt và các thành phố.
Quận tự trị (Jachi-Gu) là đơn vị nằm dưới thủ phủ Seoul và các thành
phố thủ phủ khác. ...
o 1. Thể chế
o 2. Chính quyền Trung ương và địa phương
o 3. Đào tạo công chức
o 4. Đặc điểm và xu hướng cải cách
o 2. Về tổ chức Chính quyền địa phương của Hàn Quốc
o Hàn Quốc nằm trên bán đảo Triều Tiên với diện tích tự nhiên
99.400 km2, dân số 48,3 triệu người. Bộ máy nhà nước của Hàn Quốc
được xây dựng theo mô hình tam quyền phân lập, quyền lực tập trung
vào tổng thống.
o Đứng đầu chính quyền trung ương là: Tổng thống, người lãnh đạo đất nước,
chịu trách nhiệm chính trong việc quyết định tất cả các chính sách quan
trọng của quốc gia, đứng đầu hệ thống hành pháp tổng chỉ huy các lực
lượng vũ trang.
o Thủ tướng do Tổng thống bổ nhiệm được Quốc hội thông qua, người
trợ lý điều hành chính của Tổng thống, quản lý theo dõi các bộ và điều hành
“Văn phòng phối hợp chính sách Cnh phủ”. Ngoài ra một số Uỷ ban
độc lập do Tổng thống thành lập nhằm mục đích vấn, cố vấn, cung cấp
thông tin hỗ trợ Tổng thống Thủ tướng trong một số trường hợp khẩn
cấp, công việc mang tính chất quốc gia và sự vụ.
o cấu hành chính của chính quyền địa phương thường gồm ba cấp: 1.
Thành phố thủ phủ Seoul, tỉnh thành thủ phủ; 2. Thành phố, hạt, quận tự tr;
3. Eup, Myon Dong. Bên cạnh những cấp này thìc đơn vị hành chính
với dân shơn nửa triệu dân thường sẽ có 4 cấp. Trong phạm vi bài viết này
sẽ tìm hiểu về tổ chức chính quyền địa phương của Hàn Quốc.
o
o 1.Về cơ cấu hành chính của chính quyền địa phương
o - Thành phố thủ phủ và các tỉnh trực thuộc chính quyền trung ương.
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HÀN QUỐC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HÀN QUỐC - Người đăng: hòa đen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG HÀN QUỐC 9 10 59