Ktl-icon-tai-lieu

CHÍNH SÁCH DI CƯ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

Được đăng lên bởi Phan Xuân Qúy
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 140 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHÍNH SÁCH DI CƯ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU: BẢO VỆ NGƯỜI DI CƯ
HỢP PHÁP
Posted on 12/08/2009 by Civillawinfor
HOÀNG THƯ
Vài thập niên trở lại đây, cùng với sự dịch chuyển của các dòng tư bản, đầu tư nước
ngoài và sự phát triển không ngừng của khoa học – công nghệ, chúng ta chứng kiến
những làn sóng di cư, hay là sự dịch chuyển nguồn nhân lực mạnh mẽ trên khắp thế
giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó và Liên minh châu Âu chính là
một điểm đến tiềm năng của người di cư Việt Nam. Tuy nhiên, lao động Việt Nam
hiện chỉ chiếm một số lượng ít ỏi trên thị trường lao động các nước EU.
Một chính sách di cư toàn diện
Năm 1999, Hội nghị nguyên thủ quốc gia và chính phủ các nước EU tại Tampere (Phần
Lan) đã thống nhất yêu cầu phải thiết lập Chính sách di cư chung và Cơ chế cư trú chính
trị chung châu Âu. Từ đó, vấn đề di cư và cư trú chính trị được đặt dưới sự quản lý của
EU. Trong Chương trình Hague 2004-2009, Cộng đồng chung châu Âu kêu gọi phát triển
sâu rộng hơn nữa Chính sách di cư và cư trú chính trị của EU. Tiếp đến, tháng 10/2008,
Hiệp ước châu Âu về di cư và cư trú chính trị được Ủy ban châu Âu thông qua. Bằng
Hiệp ước này, quan điểm của EU là hướng tới một nhận thức chung cho chính sách quản
lý di cư hiệu quả của các nước thành viên EU. Đồng thời khẳng định vị thế và vai trò của
người di cư với tư cách là nhân tố phát triển và đối tác.
Hiệp ước khuyến nghị, công dân các nước thứ 3 cần được trang bị những thông tin cần
thiết để nắm được yêu cầu, thủ tục về nhập cảnh và cư trú hợp pháp tại các nước EU.
Đáng lưu ý, mặc dù cho phép các nước thành viên có thẩm quyền quyết định về phương
thức lựa chọn quốc tịch, quyết định số lượng người được phép di cư… nhưng Hiệp ước
nhấn mạnh, công dân các nước thứ 3 cư trú hợp pháp trên lãnh thổ các nước thành viên sẽ
được đảm bảo đối xử công bằng, có tư cách pháp nhân tương tự như công dân quốc tịch
EU.

Trong khuôn khổ pháp lý hiện có, chính sách di cư của EU hướng dẫn 4 điểm quan trọng.
Đó là hướng dẫn liên quan đến tư cách pháp nhân của công dân quốc tịch nước thứ 3 là
thường trú dài hạn; hướng dẫn đến đoàn tụ gia đình; hướng dẫn về những điều kiện cho
phép công dân nước thứ 3 được nhập cảnh với mục đích học tập, trao đổi học sinh, đào
tạo không lương hoặc tình nguyện; hướng dẫn về thủ tục cụ thể cho phép công dân nước
thứ 3 nhập cảnh với mục đích khoa học.
Ngoài ra, tháng 5 vừa qua, Hội đồng châu Âu đã thông qua Chỉ thị “Thẻ xanh EU”. Chỉ
thị ưu tiên cấp giấy phép cư trú và làm việc đặc biệt theo thủ tục nhanh gọn ...
CHÍNH SÁCH DI CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU: BẢO VỆ NGƯỜI DI
HỢP PHÁP
Posted on 12/08/2009 by Civillawinfor
HOÀNG THƯ
Vài thập niên trở lại đây, cùng với sự dịch chuyển của các dòng tư bản, đầu tư nước
ngoài sự phát triển không ngừng của khoa học công nghệ, chúng ta chứng kiến
những làn sóng di cư, hay là sự dịch chuyển nguồn nhân lực mạnh mẽ trên khắp thế
giới. Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng đó Liên minh châu Âu chính
một điểm đến tiềm năng của người di Việt Nam. Tuy nhiên, lao động Việt Nam
hiện chỉ chiếm một số lượng ít ỏi trên thị trường lao động các nước EU.
Một chính sách di cư toàn diện
Năm 1999, Hội nghị nguyên thủ quốc gia chính phủ các nước EU tại Tampere (Phần
Lan) đã thống nhất yêu cầu phải thiết lập Chính sách di chung chế trú chính
trị chung châu Âu. Từ đó, vấn đề di trú chính trị được đặt dưới sự quản của
EU. Trong Chương trình Hague 2004-2009, Cộng đồng chung châu Âu kêu gọi phát triển
sâu rộng hơn nữa Chính sách di trú chính trị của EU. Tiếp đến, tháng 10/2008,
Hiệp ước châu Âu về di trú chính trị được y ban châu Âu thông qua. Bằng
Hiệp ước này, quan điểm của EU hướng tới một nhận thức chung cho chính sách quản
lý di hiệu quả củac nước thành viên EU. Đồng thời khẳng định vị thế và vai trò của
người di cư với tư cách là nhân tố phát triển và đối tác.
Hiệp ước khuyến nghị, công dân c nước thứ 3 cần được trang bị những thông tin cần
thiết để nắm được u cầu, thủ tục về nhập cảnh trú hợp pháp tại các nước EU.
Đáng lưu ý, mặc cho phép các nước thành viên thẩm quyền quyết định về phương
thức lựa chọn quốc tịch, quyết định số lượng người được phép di cư… nhưng Hiệp ước
nhấn mạnh, công dân các nước thứ 3 cư trú hợp pháp trên lãnh thổ các nước thành viên sẽ
được đảm bảo đối xử công bằng, cách pháp nhân ơng tự như công dân quốc tịch
EU.
CHÍNH SÁCH DI CƯ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU - Trang 2
CHÍNH SÁCH DI CƯ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU - Người đăng: Phan Xuân Qúy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
CHÍNH SÁCH DI CƯ CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU 9 10 477