Ktl-icon-tai-lieu

Chính sách kinh tế mới và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam

Được đăng lên bởi banglang130294
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA LỊCH SỬ

MÔN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA

Đề tài:

CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ SỰ
VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI
Ở VIỆT NAM

GVHD: TS. Lê Phụng Hoàng
SVTH: Trương Thị Phương Loan
MSSV: K38.602.061

MỤC LỤC
I.Hoàn cảnh ra đời và nội dung của chính sách Kinh tế mới
1. Hoàn cảnh ra đời của NEP
1.1.

Tình hình kinh tế

1.2.

Tình hình chính trị-xã hội

2. Nội dung của NEP
2.1.

Thay thế Chính sách trưng thu lương thực thừa bằng Chính sách thuế
lương thực.

2.2.

Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần.

2.3.

Mở rộng thị trường, phát triển thương nghiệp

2.4.

Sử dụng các hình thức chủ nghĩa tư bản Nhà nước.

II.

Vận dụng NEP vào Việt Nam

1.

Đặc điểm nền kinh tế thời kỳ quá độ ở Việt Nam

2.
3.

Quá trình vận dụng NEP vào Việt Nam
Những giải pháp trong việc vận dụng NEP vào Việt Nam

III.

Nhận xét

Danh mục tài liệu tham khảo

I.

Hoàn cảnh ra đời và nội dung của Chính sách kinh tế mới (NEP)
1. Hoàn cảnh ra đời của NEP
Sau khi chiến thắng thù trong giặc ngoài năm 1921, nước Nga Xô Viết bước cào

thời kì hòa bình, xây dựng đất nước trong hoàn cảnh hết sức khó khăn. Tình trạng
này đã được Lênin diễn tả rất hình tượng: “Nước Nga ra khỏi chiến tranh trong tình
cảnh giống hệt như một người bị đánh gần chết. Trong 7 năm trời, nó bị đánh khắp
mình mẩy, may mà vẫn có thể chống nạng và đi được”. Quả đúng vậy, hậu quả
nặng nề của 7 năm chiến tranh đế quốc và nội chiến đã làm cho tình hình kinh tế-xã
hội nước Nga hết sức trầm trọng.
1.1.

Tình hình kinh tế

Nền kinh tế quốc dân bị tàn phá nghiêm trọng với tổng thiệt hại lên tới 39 tỉ rup,
bằng ¼ toàn bộ tài sản quốc gia năm 1913.
Năm 1920, sản xuất công nghiệp giảm 7 lần so với năm 1913, tất cả các ngành
đều sa sút. Việc khia thác than đá trong năm 1920 so với năm 1918 đã giảm từ 731
triệu put đến 467 triệu put, đúc gang giảm từ 31,5 triệu đến 7,0 triệu, sản xuất mactanh giảm từ 24,5 triệu đến 10 triệu, thép dát giảm từ 21,8 triệu đến 12,2 triệu, sản
xuất đường từ 20,3 triệu đến 5,5 triệu put. Dự trữ nguyên liệu và vật liệu đến năm
1920 về cơ bản đã dùng hết. Do thiếu nguyên liệu, phần lớn các nhà máy phải đóng
cửa, công nhân thất nghiệp.
Nông nghiệp cũng bị tàn phá nặng nề. Sản lượng nông nghiệp chỉ còn bằng
khoảng ½ so với thời kì trước chiến tranh. Nông nghiệp càng mang tính chất tiêu
thụ nhiều hơn. Nạn đói hoành hành trong cả nước.
Giao thông vận tải không còn đủ sức duy trì mối liên hệ bình thường giữa các
vùng trong cả nước, với 7 vạn kilomet đường sắt và hơn ½ số đầu máy xe lửa ...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TP.HCM
KHOA LỊCH SỬ
MÔN CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA
Đề tài:
CHÍNH SÁCH KINH TẾ MỚI VÀ SỰ
VẬN DỤNG VÀO CÔNG CUỘC ĐỔI MỚI
Ở VIỆT NAM
GVHD: TS. Lê Phụng Hoàng
SVTH: Trương Thị Phương Loan
MSSV: K38.602.061
Chính sách kinh tế mới và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chính sách kinh tế mới và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam - Người đăng: banglang130294
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
Chính sách kinh tế mới và sự vận dụng trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam 9 10 945