Ktl-icon-tai-lieu

Chủ nghĩa yêu nước của các thầy giáo tiêu biểu chống thực dân Pháp xâm lược trên quê hương Cần Thơ

Được đăng lên bởi Đặng Hoàng Sang
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1682 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CỦA CÁC THẦY GIÁO TIÊU BIỂU
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC TRÊN QUÊ HƯƠNG CẦN THƠ
ĐẶNG HOÀNG SANG
Trường THCS & THPT Trường Xuân, TP. Cần Thơ

Trong lịch sử chống thực dân Pháp xâm lược (1858 – 1945), chúng ta thấy
có một điểm nổi bật : các thầy giáo luôn là những chiến sĩ tiền phong trong phong
trào giải phóng dân tộc với nhiều nội dung và hình thức khác nhau. Vùng đất Trấn
Giang xưa (nay là TP. Cần Thơ) cũng sản sinh ra những thầy giáo tiến bộ giàu lòng
yêu nước góp vào trang sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc thêm phần vẻ
vang và tự hào. Để làm sáng tỏ phẩm chất đạo đức cao quý, tốt đẹp này, chúng tôi
xin được trình bày những suy nghĩ về chủ nghĩa yêu nước của các thầy giáo trên
quê hương Cần Thơ trong giai đoạn lịch sử chống thực dân Pháp xâm lược (1858 –
1945).
1. Chủ nghĩa yêu nước của các thầy giáo Cần Thơ cuối thế kỷ XIX
Giữa thế kỷ XIX, nước ta còn chìm đắm trong chế độ phong kiến dưới triều
Nguyễn, nên đạo lý của người thầy giáo vẫn là đạo lý phong kiến:
“Trai thời trung hiếu làm đầu,
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình”.
(Nguyễn Đình Chiểu - Lục Vân Tiên)
Nhưng tiếng súng xâm lược của thực dân Pháp bắt đầu nổ ngày 01/09/1858
ở Đà Nẵng cùng những sự kiện tiếp sau đã làm cho cái đạo lý của nhà Nho nói
chung, của các thầy giáo nói riêng đã thay đổi, đặc biệt là rất sâu sắc về nội dung.
Các thầy giáo đã phát huy được mặt tích cực của đạo lý phong kiến. Quan niệm về
trung, hiếu, nghĩa,… đã không còn như xưa mà bây giờ phải là đấu tranh chống
ngoại xâm, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Các thầy giáo tiến bộ của Việt Nam nói
chung và Cần Thơ nói riêng đã đứng lên phất cao ngọn cờ kháng Pháp, người thì
cầm gươm, cầm súng trực tiếp chiến đấu chống quân xâm lược ; người thì dùng
văn thơ để cổ vũ lòng yêu nước, căm thù giặc của nhân dân ; người thì lánh mình
không chịu hợp tác với giặc.

ᄃ
9

1.1. Trên mảnh đất Long Tuyền (Bình Thủy) giàu truyền thống yêu nước
và cách mạng đã từng sinh ra một người thầy giáo tiêu biểu. Đó là Thủ khoa Bùi
Hữu Nghĩa. Ông hiệu là Nghi Chi sinh năm Đinh Mão 1807. Thân sinh Bùi Hữu
Nghĩa là Bùi Hữu Vi, làm nghề chài lưới. Tháng hai năm Ất Mùi (1835), triều đình
mở khoa thi Hương tại Gia Định. Bùi Hữu Nghĩa dự thi và đỗ thủ khoa nên còn gọi
là Thủ khoa Nghĩa, được bổ làm tri huyện Trà Vang (tức Trà Vinh) thuộc Long Hồ
(Vĩnh Long).
Thanh liêm, cương trực và không thích xu nịnh nên Bùi Hữu Nghĩa rất được
lòng dân, trái lại bọn quan lại trên ghen ghét hãm hại, nên bị giáng chức rồi bị bắt
giam. Sau khi được th...
CHỦ NGHĨA YÊU NƯỚC CỦA CÁC THẦY GIÁO TIÊU BIỂU
CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC TRÊN QUÊ HƯƠNG CẦN THƠ
ĐẶNG HOÀNG SANG
Trường THCS & THPT Trường Xuân, TP. Cần Thơ
Trong lịch sử chống thực dân Pháp m lược (1858 1945), chúng ta thấy
một điểm nổi bật : các thầy giáo luôn những chiến tiền phong trong phong
trào giải phóng dân tộc với nhiều nội dung hình thức khác nhau. Vùng đất Trấn
Giang xưa (nay là TP. Cần Thơ) cũng sản sinh ra những thầy giáo tiến bộ giàu lòng
yêu nước góp vào trang sử đấu tranh chống ngoại m của dân tộc thêm phần vẻ
vang tự hào. Để làm sáng tphẩm chất đạo đức cao quý, tốt đẹp này, chúng tôi
xin được trình bày những suy nghĩ về chủ nghĩa yêu nước của c thầy giáo trên
quê hương Cần Thơ trong giai đoạn lịch sử chống thực dân Pháp xâm lược (1858 –
1945).
1. Chủ nghĩa yêu nước của các thầy giáo Cần Thơ cuối thế kỷ XIX
Giữa thế kỷ XIX, nước ta còn chìm đắm trong chế độ phong kiến dưới triều
Nguyễn, nên đạo lý của người thầy giáo vẫn là đạo lý phong kiến:
“Trai thời trung hiếu làm đầu,
Gái thời tiết hạnh là câu trau mình”.
(Nguyễn Đình Chiểu - Lục Vân Tiên)
Nhưng tiếng súngm lược của thực dân Pháp bắt đầu nổ ngày 01/09/1858
Đà Nẵng cùng những sự kiện tiếp sau đã làm cho i đạo của nhà Nho nói
chung, của các thầy giáo nói riêng đã thay đổi, đặc biệt rất sâu sắc về nội dung.
Các thầy giáo đã phát huy được mặt tích cực của đạophong kiến. Quan niệm về
trung, hiếu, nghĩa,… đã không còn như xưa bây giờ phải đấu tranh chống
ngoại xâm, bảo vệ quyền lợi của nhân dân. Các thầy giáo tiến bộ của Việt Nam nói
chung Cần Thơ nói riêng đã đứng lên phất cao ngọn cờ kháng Pháp, người thì
cầm gươm, cầm súng trực tiếp chiến đấu chống quân xâm lược ; người thì dùng
văn thơ để cổ lòng yêu nước, căm thù giặc của nhân dân ; người tlánh mình
không chịu hợp tác với giặc.
9
Chủ nghĩa yêu nước của các thầy giáo tiêu biểu chống thực dân Pháp xâm lược trên quê hương Cần Thơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Chủ nghĩa yêu nước của các thầy giáo tiêu biểu chống thực dân Pháp xâm lược trên quê hương Cần Thơ - Người đăng: Đặng Hoàng Sang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
Chủ nghĩa yêu nước của các thầy giáo tiêu biểu chống thực dân Pháp xâm lược trên quê hương Cần Thơ 9 10 107