Ktl-icon-tai-lieu

chuyên đề bồi dưỡng HSG

Được đăng lên bởi Cong Hoa Pham
Số trang: 108 trang   |   Lượt xem: 8174 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Ngày soạn: 7/9/2012

/

Ngày dạy: 7A( 10/9/2012)
Buổi 1: BÀI TẬP RÈN KĨ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN.
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS:

- Rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản thông qua các tiết học về liên kết, mạch lạc và bố
cục trong văn bản.
B.TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Vở bài tập HS.
- Nâng cao N. văn 7.
- Kiểm tra, đánh giá N. văn 7...
C.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
 GV kiểm tra vở học thêm và y thức làm bài tập của HS.
 Nội dung ôn tập:

Bài tập 1: Cho 1 tập hợp câu như sau:
(1) Chiếc xe lao mỗi lúc một nhanh.(2)”Không được”! Tôi phải đuổi theo nó vì tôi là
tài xế mà!.(3) Một chiếc xe ô tô buýt chở đầy khách đang lao xuống dốc.( 4)Thấy
vậy, một bà thò đầu ra cửa kêu lớn: (5)Một người đàn ông mập mạp, mồ hôi nhễ
nhại đang gắng sức chạy theo chiếc xe.(6)” ông ơi! không kịp được đâu, đừng
đuổi theo vô ích.(7) người đàn ông vội gào lên.
a) hãy sắp xếp lại tập hợp câu trên theo một thứ tự hợp lí để có một VB hoàn chỉnh
mang tính LK chặt chẽ?
b) Theo em, có thể đặt đầu đề cho VB trêb được không?
c) Phương thức biểu đạt chính của VB trên là gì?
* Gợi y:
a) 3-5-1-4-6-7-2.
b) “Không kịp đâu”

Hoặc” Một tài xế mất xe.”

c) Tự sự.
Bài tập 2:Dưới đây là một đoạn văn tường thuật buổi khai giảng năm học. Theo em,
ĐV có tính LK không? hãy bổ sung cac y để ĐV có tính LK.
“ Trong tiếng vỗ tay vang dội, cô hiệu trưởng với dáng điệu vui vẻ, hiền hoà tiến lên
lễ đài.( 1)Lời văn sôi nổi truyền cho thày trò niềm tự hào và tinh thần quyết tâm( 2)
Âm thanh rộn ràng phấp phới trên đỉnh cột cờ thúc giục chúng em bước vào năm
học mới.”
 Gợi ý:
 - ĐV thiếu LK vì còn thiếu một số y:

+ Cô hiệu trưởng bước lên lễ đài làm gì?

+Lời văn nói trong câu 2 liên quan đến y gì ở câu 1?
+Âm thanh và hình ảnh phấp phới trên đỉnh cột cờ ở câu 3 là tả cái gì?
 GV HD HS viết lại ĐV.

Bài tập 3: Để chuẩn bị viết bài TLV theo đề bài: “ Sau khi thu hoạch lúa, cánh đồng
làng em lại tấp nập cảnh trồng màu”, một bạn đã phác ra bố cục như sau:
MB: Giới thiệu chung về cánh đồng làng em.
TB: + Cảnh mọi người tấp nập gieo ngô, đậu.
+Những thửa ruộng khô, trơ gốc rạ.
+ người ta lại khẩn trương cày bừa, đập dất.
+ Quang cảnh chung của cánh đồng sau khi gặt lúa.
KB: Cảm nghĩ của em khi đứng trước cánh đồng.
Câu hỏi:
a) Bố cục trên đây đã hoàn toàn hợp lí chưa?
b) Nên sửa như thế nào?
 Gợi y:
 a) Phần TB bố cục chưa hợp lí, các chi tiết của cảnh xếp lộn xộn.
 b) Sắp xếp lại theo bố cục trình tự không gian và thời gian

VD: Theo (t):
+Những thửa ruộng....ra xếp đầu tiên.
+ Người ta lại......
( HS tự sắp xếp)
Bài tập 4: Hãy kể l...
/ Ngày soạn: 7/9/2012
Ngày dạy: 7A( 10/9/2012)
Buổi 1: BÀI TẬP RÈN KĨ NĂNG TẠO LẬP VĂN BẢN.
A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: Giúp HS:
- Rèn luyện kĩ năng tạo lập văn bản thông qua các tiết học về liên kết, mạch lạc và b
cục trong văn bản.
B.TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Vở bài tập HS.
- Nâng cao N. văn 7.
- Kiểm tra, đánh giá N. văn 7...
C.CÁC BƯỚC LÊN LỚP:
GV kiểm tra vở học thêm và y thức làm bài tập của HS.
Nội dung ôn tập:
Bài tập 1: Cho 1 tập hợp câu như sau:
(1) Chiếc xe lao mỗi lúc một nhanh.(2)”Không được”! Tôi phải đuổi theo nó vì tôi là
tài xế mà!.(3) Một chiếc xe ô tô buýt chở đầy khách đang lao xuống dốc.( 4)Thấy
vậy, một bà thò đầu ra cửa kêu lớn: (5)Một người đàn ông mập mạp, mồ hôi nhễ
nhại đang gắng sức chạy theo chiếc xe.(6)” ông ơi! không kịp được đâu, đừng
đuổi theo vô ích.(7) người đàn ông vội gào lên.
a) hãy sắp xếp lại tập hợp câu trên theo một thứ tự hợp lí để có một VB hoàn chỉnh
mang tính LK chặt chẽ?
b) Theo em, có thể đặt đầu đề cho VB trêb được không?
c) Phương thức biểu đạt chính của VB trên là gì?
* Gợi y:
a) 3-5-1-4-6-7-2.
b) “Không kịp đâu” Hoặc” Một tài xế mất xe.”
c) Tự sự.
Bài tập 2:Dưới đây là một đoạn văn tường thuật buổi khai giảng năm học. Theo em,
ĐV có tính LK không? hãy bổ sung cac y để ĐV có tính LK.
“ Trong tiếng vỗ tay vang dội, cô hiệu trưởng với dáng điệu vui vẻ, hiền hoà tiến lên
lễ đài.( 1)Lời văn sôi nổi truyền cho thày trò niềm tự hào và tinh thần quyết tâm( 2)
Âm thanh rộn ràng phấp phới trên đỉnh cột cờ thúc giục chúng em bước vào năm
học mới.”
Gợi ý:
- ĐV thiếu LK vì còn thiếu một số y:
+ Cô hiệu trưởng bước lên lễ đài làm gì?
chuyên đề bồi dưỡng HSG - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
chuyên đề bồi dưỡng HSG - Người đăng: Cong Hoa Pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
108 Vietnamese
chuyên đề bồi dưỡng HSG 9 10 178