Ktl-icon-tai-lieu

Cộng đồng ASEAN 2015

Được đăng lên bởi linh090194-gmail-com
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 1264 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Cộng đồng ASEAN 2015:
Quản lý hội nhập hướng tới thịnh vượng chung và việc làm tốt hơn

Tổ chức Lao động Quốc tế & Ngân hàng Phát triển Châu Á

Bản quyền © thuộc về Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á 2014

Xuất bản năm 2014.
In tại Việt Nam.

ISBN 978-92-2-828869-8 (bản in), 978-92-2-828870-4 (web PDF)
Số Lưu Xuất bản.

Dữ liệu Mục lục-Xuất bản

Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Châu Á
Cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hội nhập hướng tới thịnh vượng chung và việc làm tốt hơn
Hà Nội, Việt Nam: ILO và ADB, 2014.

1. Thị trường lao động. 2. Việc làm. 3. Việc làm tốt. 4. Năng suất lao động. 5. Tiền lương. 6. Di cư lao động. 7. An sinh
xã hội. 8. Hội nhập kinh tế. 9. Hội nhập khu vực. 10. Các nước ASEAN.
I. Tổ chức Lao động Quốc tế. II. Ngân hàng Phát triển Châu Á.

Đây là ấn bản chung của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB).

Những quan điểm được trình bày trong ấn phẩm này là của các tác giả và không nhất thiết phản ánh các quan điểm
cũng như chính sách của Ngân hàng Phát triển Châu Á hoặc Ban Quản trị của ADB hoặc Ban thư ký Liên Hiệp Quốc
hoặc Tổ chức Lao động Quốc tế hoặc các chính phủ mà họ làm đại diện.

ILO và ADB không đảm bảo tính chính xác của các dữ liệu cung cấp trong ấn bản này và không nhận trách nhiệm đối
với bất kỳ hậu quả nào đến từ việc sử dụng ấn bản này.

Ấn bản này áp dụng thông lệ của Tổ chức Lao động Quốc tế khi đưa ra thông tin về tên và bản đồ của các thành viên.
Trong một số trường hợp, tên của một số quốc gia được viết tắt, ví dụ như Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được gọi là
Trung Quốc, Việc chỉ định hay gọi tên một lãnh thổ cụ thể hoặc một khu vực địa lý, hay việc sử dụng từ “quốc gia” trong
tài liệu này không ám chỉ việc thể hiện quan điểm nào từ phía Ban Thư ký Liên Hiệp Quốc, ILO, ADB, hay Ban Quản
trị của ADB, hay các chính phủ mà họ đại diện liên quan đến tình trạng pháp lý của bất kỳ quốc gia, lãnh thổ, thành
phố, hay khu vực nào, hay chính quyền của các khu vực đó, hay liên quan đến sự phân định biên giới hoặc giới hạn
của các khu vực đó.

Mọi thắc mắc hay yêu cầu để được quyền sử dụng tài liệu này có thể được gửi đến đơn vị phụ trách bản quyền của ấn
bản này theo địa chỉ sau: Bản quyền và Cấp phép, Các ấn bản của ILO, 1211 Geneva 22, Thụy Sỹ, pubdroit@ilo.org

Các trích dẫn ngắn có thể được sao chép lại mà không cần xin phép, với điều kiện có ghi rõ nguồn gốc. Đối với quyền
tái bản hoặc dịch thuật, đề nghị đăng ký với Bộ phận Xuất bản của ILO (Quyền và Cho phép ...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Cộng đồng ASEAN 2015 - Người đăng: linh090194-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Cộng đồng ASEAN 2015 9 10 597