Ktl-icon-tai-lieu

Công pháp quốc tế

Được đăng lên bởi Richard Nguyễn
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 610 lần   |   Lượt tải: 0 lần
cơ sở lí luận và thực tiễn hoạt động chống khủng bố quốc tế hiện nay!
Đăng ngày: 22:08 29-11-2010
Thư mục: Tổng hợp
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong những năm qua, các hoạt động khủng bố có xu hướng gia tăng nhanh với
thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, phạm vi ảnh hưởng trên nhiều quốc gia gây thiệt
hại rất lớn về người và tài sản, đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế chính vì vậy
vấn đề hợp tác đấu tranh chống khủng bố đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của
toàn nhân loại. Trong bài viết dưới đây, nhóm chúng tôi xin trình bày về những
vấn đề pháp lí và thực tiễn hoạt động chống khủng bố quốc tế hiện nay:
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1. CẤU THÀNH TỘI PHẠM TỘI KHỦNG BỐ QUỐC TẾ:
Trên thế giới hiện nay chưa có một định nghĩa chính xác về khủng bố. Tuy hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật quốc tế về chống khủng bố quốc tế tương đối
lớn nhưng chưa văn bản nào đưa ra được định nghĩa rõ ràng, toàn diện về khủng
bố, hoặc có chăng cũng chỉ nêu được định nghĩa về một hành vi khủng bố cụ thể
chính vì vậy để hiểu rõ hơn về tội khủng bố quốc tế chúng ta đi tìm hiểu cấu thành
tội phạm của tội này:
1.1 Về hành vi của tội khủng bố quốc tế:
Hành vi khủng bố rất đa dạng, bao gồm các loại hành vi như xâm hại tính mạng,
thân thể con người, tài sản hay tổng hợp các loại hành vi đó. Phần lớn hành vi
khủng bố là các hành vi sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuy nhiên hiện
nay với sự phát triển của khoa học công nghệ, hành vi khủng bố đã lan sang cả các
hình thức không mang tính vũ lực như chống phá bằng công nghệ thông tin, làm ô
nhiễm nguồn nước, phát tán mầm bệnh..vv.
Hiện nay theo quy định của các công ước về chống khủng bố, hành vi khủng bố
bao gồm: các hành vi chống lại an toàn hàng không dân dụng; chống lại an toàn
hành trình hàng hải và những công trình cố định trên thềm lục địa; tài trợ khủng
bố; xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, tài sản bằng các thiết bị gây nổ;

chống lại những người được hưởng bảo hộ quốc tế bao gồm viên chức ngoại giao,
bắt cóc cn tin, xâm phạm an toàn sức khỏe, tính mạng con người và tài sản bằng
thiết bị hạt nhân.
1.2 Mục đích của hành vi khủng bố:
Mục đích là dấu hiệu bắt buộc cấu thành tội khủng bố vì nếu không có dấu hiệu
mục đích thì tội khủng bố sẽ có cấu thành giống các tội phạm khác như tội giết
người, cướp biển hay hủy hoại tài sản ... Hành vi khủng bố tuy xâm phạm tính
mạng, tự do thân thể con người hoặc xâm phạm tài sản nhưng đó không phải là
mục đích phạm tội. Người phạm tội muốn thông qua các hành vi đó gây hoảng
loạn, khiếp đảm trong công ...
cơ sở lí luận và thực tiễn hoạt động chống khủng bố quốc tế hiện nay!
Đăng ngày: 22:08 29-11-2010
Thư mục: Tổng hợp
I. ĐẶT VẤN ĐỀ:
Trong những năm qua, các hoạt động khủng bố xu hướng gia tăng nhanh với
thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, phạm vi ảnh hưởng trên nhiều quốc gia gây thiệt
hại rất lớn về người và tài sản, đe dọa đến hòa bình và an ninh quốc tế chính vì vậy
vấn đề hợp tác đấu tranh chống khủng b đã tr thành mối quan tâm hàng đầu của
toàn nhân loại. Trong bài viết dưới đây, nhóm chúng tôi xin trình y về những
vấn đề pháp lí và thực tiễn hoạt động chống khủng bố quốc tế hiện nay:
II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ:
1. CẤU THÀNH TỘI PHẠM TỘI KHỦNG BỐ QUỐC TẾ:
Trên thế giới hiện nay chưa một đnh nghĩa chính xác về khủng bố. Tuy hệ
thống văn bản quy phạm pháp luật quốc tế về chống khủng b quốc tế tương đối
lớn nhưng chưa văn bản nào đưa ra được định nghĩa rõ ràng, toàn diện v khủng
bố, hoặc chăng cũng chỉ nêu được định nghĩa về một hành vi khủng b cụ thể
chính vì vậy để hiểu rõ hơn về ti khủng bố quốc tế chúng ta đi tìm hiểu cu thành
tội phạm của tội này:
1.1 Về hành vi của tội khủng bố quốc tế:
Hành vi khủng bố rất đa dạng, bao gồm các loại hành vi như xâm hi tính mạng,
thân thể con người, i sản hay tổng hợp các loại hành vi đó. Phần lớn hành vi
khủng bố là c hành vi s dụng lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, tuy nhiên hiện
nay với s phát triển của khoa học công nghệ, hành vi khủng bố đã lan sang c các
hình thức không mang tính vũ lực như chống phá bằng công nghệ thông tin, làm ô
nhiễm nguồn nước, phát tán mầm bệnh..vv.
Hiện nay theo quy định của các công ước về chống khủng bố, hành vi khủng bố
bao gồm: các hành vi chống lại an toàn hàng không dân dụng; chống lại an toàn
hành trình hàng hải những công trình cố định trên thềm lục địa; tài trợ khủng
bố; xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người, tài sản bằng các thiết bị gây nổ;
Công pháp quốc tế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Công pháp quốc tế - Người đăng: Richard Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Công pháp quốc tế 9 10 430