Ktl-icon-tai-lieu

CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Được đăng lên bởi anhquang18101992-gmail-com
Số trang: 49 trang   |   Lượt xem: 1414 lần   |   Lượt tải: 19 lần
Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân

BÁO CÁO
THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
Chuyên đề : CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN

Họ tên sinh viên : Nguyễn Thị Trang

Khóa : 2011 - 2014. Lớp : C15CT1
Địa điểm thực hành : Hợp Bình - xã Hương Minh- Vũ
Quang- Hà Tĩnh.
Thời gian thực hành : từ 28/10 – 29/11/2013

Nguyễn Thị Trang

1

Nhóm Hà Tĩnh. Lớp C15CT1.

Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân

A. GIỚI THIỆU VỀ ĐỊA BÀN
Địa bàn mà nhóm sinh viên được về thực hành là thôn Hợp Bình- xã
Hương Minh- Huyện Vũ Quang- Hà Tĩnh
Hợp Bình là thôn vùng núi của xã Hương Minh, tiềm năng đất đai tương
đối phong phú, là điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất. Tuy vậy, hiện
nay thôn Hợp Bình kinh tế còn nhiều khó khăn, thu nhập bình quân đầu
người còn thấp, cơ sở vật chất còn thiếu thốn, hệ thống thủy lợi trên địa bàn
xuống cấp nên chưa khai thác, sử dụng hết tiềm năng đất đai, chưa có vùng
quy hoạch sản xuất, chăn nuôi tập trung để phát triển theo định hướng thị
trường, kết cấu hạ tầng kỹ thuật chưa đáp ứng nhu cầu địa phương. Trong khi
đó hàng năm địa phương luôn chịu ảnh hưởng các yếu tố ngoại cảnh như
mưa lũ, sạt lở đất, dịch bệnh,... đã gây thiệt hại lớn về kinh tế cho người dân.
Thông qua quá trình thâm nhập và tìm hiểu cộng đồng, thu thập thông tin
từ nhiều nguồn khác nhau, nhóm sinh viên chúng em đã nắm rõ hơn về điều kiện
tự nhiên cũng như điều kiện kinh tế xã hội của thôn Hợp Bình.
I. Điều kiện tự nhiên:
1. Vị trí địa lý
 Tên cộng đồng: thôn Hợp Bình – xã Hương Minh – huyện Vũ
Quang – Tỉnh Hà Tĩnh.
 Thôn Hợp Bình là một trong 8 thôn của xã Hương Minh.
+ Phía Đông của thôn giáp với thôn Hợp Thắng
+ Phía Tây của thôn giáp với tổ 5 Thị Trấn
+ Phía Nam của thôn giáp với rừng keo
+Phía Bắc của thôn giáp với con sông ngàn trươi
2. Về đất đai

Nguyễn Thị Trang

2

Nhóm Hà Tĩnh. Lớp C15CT1.

Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân
 Thôn Hợp Bình có tổng diện tích đất tự nhiên: 837,9 ha cả rừng và
vườn quốc gia. Diện tích đất thổ cư 279,9ha
II. Điều kiện kinh tế- xã hội.
1. Về mặt dân cư- lao động:
 Về dân số
Trong thôn có 107 hộ dân tương đương với 403 nhân khẩu. Trong đó
có 13 hộ nghèo, 9 hộ cận nghèo, 20 hộ chính sách.
Trong thôn 100% là dân tộc kinh
 Về kinh tế
 Hoạt động kinh tế của thôn là nông nghiệp và lâm nghiêp:
+ Trong đó hoạt động nông nghiệp đóng vai trò chủ yếu. Người dân ở
đây chủ yếu trồng lúa, lạc, ngô, sắn… Do ở đây thời tiết không được
thuận lợi thường xảy ra thiên tai hạn hán, lũ lụt.. nên việc canh tá...
Báo cáo thực hành công tác xã hội cá nhân
BÁO CÁO
THỰC HÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
Chuyên đề : CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN
VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN
Họ tên sinh viên : Nguyễn Thị Trang
Khóa : 2011 - 2014. Lớp : C15CT1
Địa điểm thực hành : Hợp Bình - Hương Minh- Vũ
Quang- Hà Tĩnh.
Thời gian thực hành : từ 28/10 – 29/11/2013
Nguyễn Thị Trang 1 Nhóm Hà Tĩnh. Lớp C15CT1.
CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN - Người đăng: anhquang18101992-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
49 Vietnamese
CÔNG TÁC XÃ HỘI CÁ NHÂN VỚI TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 9 10 936