Ktl-icon-tai-lieu

Đắc nhân tâm

Được đăng lên bởi pttuantct
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 3659 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Muốn Lấy Mật Đừng Phá Tổ Ong
Ngày 7 tháng 5 năm 1931, mười ngàn người ở châu thành Nữu Ước
được mục kích một cuộc săn người sôi nổi chưa từng thấy. Một trăm năm
mươi lính công an bao vây một căn phố để bắt tên tướng cướp Crowley, biệt
danh là "Hai Súng" vì lúc nào y cũng mang hai cây súng ở trong mình. Họ
leo Lên mái nhà bắn xuống, đặt súng liên thanh trên nóc những nhà chung
Quanh, dùng hơi cay và trong hơn một tiếng đồng hồ cả một khu mỹ lệ nhất
của Nữu Ước vang lên tiếng súng và tiếng "lạch tạch" của liên thanh.
Crowley núp sau chiếc ghế bành đệm bông, bắn lại lính không ngừng.
Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố: "Nó vào hạng tội
nhân nguy hiểm nhất. Nó muốn giết người là giết, không vì một lý do gì
hết".
Nhưng còn chính tội nhân, Crowley, y tự xét y ra sao? Muốn biết, bạn
hãy đọc hàng sau này mà y vừa chống cự với lính vừa viết để lại cho đời:
"Dưới lớp áo này, trái tim ta đập, chán ngán nhưng thương người không
dám làm hại một ai hết".
Không muốn làm hại ai hết! Vậy mà trước đó mấy ngày, khi một người
lính công an lại gần y để hỏi giấy phép lái xe hơi, thì y xả ngay một loạt
súng, giết người đó tức thì. Một kẻ sát nhân không gớm máu như vậy mà
còn tự khoe: "Trái tim thương người, không muốn làm hại ai hết!".
Trước khi ngồi lên ghế điện để chịu tử hình tại khám Sing Sing, y còn
than: "Tôi chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như vậy đó".
Nghĩa là trong thâm tâm, y nhất định không chịu nhận y có tội.
Bạn sẽ nói: "Thì chỉ có nó nghĩ thế, chứ còn ai lạ đời như vậy nữa".
Không đâu, thưa bạn: kẻ thù số một của nước Mỹ, Al Capone, tên đầu
đảng ăn cướp đã làm cho châu thành Chicago kinh khủng, cũng nói: "Ta đã
dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời để mua vui cho thiên hạ, vậy mà
phần thưởng chỉ là bị chửi, và bị săn bắt như một con thú dữ".
Mà cả Dutch Schultz, một trong những tên cướp lợi hại nhất ở Nữu Ước
Cũng tuyên bố với một ký giả rằng y là ân nhân của thiên hạ.
Viên giám đốc khám Sing Sing, ông Lawes, viết: "Ở Sing Sing, những tội
nhân đều tự cho họ cũng có tâm trạng thông thường không khác đời chi
hết. Cũng lý luận giảng giải tại sao chúng bắt buộc phải cạy tủ sắt hoặc bóp
cò... và tuyên bố rằng bỏ tù chúng thật là bất công".

Nếu ba tên cướp đó và cả bọn khốn nạn đương nằm trong khám, tự cho
mình vô tội như vậy thì những người mà chúng ta gặp mỗi ngày ở ngoài
đường, cả các bạn nữa, cả tôi nữa, chúng ta ra sao?
Cho nên ông John Wanamaker, một thương gia lớn có lần đã tự thú:
"Từ ba mươi năm nay, tôi đã hiểu rằng: sự chỉ trích chẳng ích lợi g...
Muốn Lấy Mật Đừng Phá Tổ Ong
Ngày 7 tháng 5 năm 1931, mười ngàn người ở châu thành Nữu Ước
được mục kích một cuộc săn người sôi nổi chưa từng thấy. Một trăm năm
mươi lính công an bao vây một căn phố để bắt tên tướng cướp Crowley, biệt
danh là "Hai Súng" vì lúc nào y cũng mang hai cây súng ở trong mình. Họ
leo Lên mái nhà bắn xuống, đặt súng liên thanh trên nóc những nhà chung
Quanh, dùng hơi cay và trong hơn một tiếng đồng hồ cả một khu mỹ lệ nhất
của Nữu Ước vang lên tiếng súng và tiếng "lạch tạch" của liên thanh.
Crowley núp sau chiếc ghế bành đệm bông, bắn lại lính không ngừng.
Khi bắt được y rồi, viên giám đốc công an tuyên bố: "Nó vào hạng tội
nhân nguy hiểm nhất. Nó muốn giết người là giết, không vì một lý do gì
hết".
Nhưng còn chính tội nhân, Crowley, y tự xét y ra sao? Muốn biết, bạn
hãy đọc hàng sau này mà y vừa chống cự với lính vừa viết để lại cho đời:
"Dưới lớp áo này, trái tim ta đập, chán ngán nhưng thương người không
dám làm hại một ai hết".
Không muốn làm hại ai hết! Vậy mà trước đó mấy ngày, khi một người
lính công an lại gần y để hỏi giấy phép lái xe hơi, thì y xả ngay một loạt
súng, giết người đó tức thì. Một kẻ sát nhân không gớm máu như vậy mà
còn tự khoe: "Trái tim thương người, không muốn làm hại ai hết!".
Trước khi ngồi lên ghế điện để chịu tử hình tại khám Sing Sing, y còn
than: "Tôi chỉ tự vệ mà người ta xử tôi như vậy đó".
Nghĩa là trong thâm tâm, y nhất định không chịu nhận y có tội.
Bạn sẽ nói: "Thì chỉ có nó nghĩ thế, chứ còn ai lạ đời như vậy nữa".
Không đâu, thưa bạn: kẻ thù số một của nước Mỹ, Al Capone, tên đầu
đảng ăn cướp đã làm cho châu thành Chicago kinh khủng, cũng nói: "Ta đã
dùng những năm tươi đẹp nhất trong đời để mua vui cho thiên hạ, vậy mà
phần thưởng chỉ là bị chửi, và bị săn bắt như một con thú dữ".
Mà cả Dutch Schultz, một trong những tên cướp lợi hại nhất ở Nữu Ước
Cũng tuyên bố với một ký giả rằng y là ân nhân của thiên hạ.
Viên giám đốc khám Sing Sing, ông Lawes, viết: "Ở Sing Sing, những tội
nhân đều tự cho họ cũng có tâm trạng thông thường không khác đời chi
hết. Cũng lý luận giảng giải tại sao chúng bắt buộc phải cạy tủ sắt hoặc bóp
cò... và tuyên bố rằng bỏ tù chúng thật là bất công".
Đắc nhân tâm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Đắc nhân tâm - Người đăng: pttuantct
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
Đắc nhân tâm 9 10 255