Ktl-icon-tai-lieu

DANH SÁCH LIÊN LẠC CỰU SV

Được đăng lên bởi vuhoainam200593
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 713 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KHOA TOÁN
ĐHSP HUẾ

DANH SÁCH LIÊN LẠC CỰU SV

Danh sách này đã được cập nhật
nhân dịp kỷ niệm 50 năm Khoa
Toán (10/04/2007). Khoa rất cám
ơn nếu nhận được danh sách bổ
sung và điều chỉnh từ các cựu
sinh viên để chuẩn bị cho dịp kỷ
niệm 55 năm thành lập (04/2012).
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp
với Văn Phòng Khoa Toán, ĐHSP
Huế ĐT: 054.3823393 hoặc gửi
qua
địa
chỉ
email:
trantradhsphue@gmail.com
Năm
TN

Họ và tên Đại diện cựu SV

Địa chỉ liên lạc bằng thư

Email-Tel

1960
1.

Nguyễn Văn

Hạo

2.

Võ Đăng

Nam

3.

Bùi Đình

Nhuận

4.

Nguyễn Quang

Phong

5.

Dương Đình

Tri

Quốc Học,Nghỉ hưu

6.

Châu Khắc

Túy

Mất năm 1968

1.

Bửu

Biền

2.

Ngô Viết

Diễn

3.

Hồ Viết

Đốc

4.

Phạm

Hòa

5.

Lưu Chí

Kiên

6.

Nguyễn Phú

Liễm

7.

Nguyễn Duy

Luật

8.

Nguyễn Ngọc

Thanh

Nguyễn Huệ, Nghỉ hưu

Đầu Ban

1961

Ngày 3/02/07

Trước nhà thờ Phủ Cam

Cựu GV NTP, Nguyễn Huệ

1

9.

Võ Văn

Thơ

10. Lê Mậu

Thống

11. Trần

Túy

Canada

Thủ Khoa

1962
1.

Lê Nguyễn Bá

Diên

Houston, Texas, USA

2.

Lê Thanh

Hà

ĐHSP Huế, Nghỉ hưu

3.

Nguyễn Đình

Nhàn

Paris, Pháp

4.

Phan Văn

Phùng

HCM

5.

Phan Huy

Tô

HCM

1.

Cao Huy

Hóa

GVụ Phú Xuân, Huế

2.

Nguyễn Văn

Hòa

3.

Phan Văn

Ngọc

4.

Lê Đình

Ninh

5.

Lê Đức

Phúc

1.

Phan Thanh

Kế

2.

Lê Tự

Hỷ

3.

Trương Thị Kim

Sa

4.

Dương Hiễn

Tấn

1.

Lê Phước

Cương

2.

Lê Đình

Dũng

Đầu Ban

1963
Đầu Ban

Phan Đăng Lưu Huế

1964
Nguyên PHT Phan Chu
Trinh, Đà Nẵng,32 Lê
Lai,Đà Nẵng

0511-895953

Đầu Ban

5.
1965

Ngày 3/02/07

2

3.

Đinh Thị Quý

Hương

4.

Nguyễn Trường

Liêm

5.

Ngô

Liệp

6.

Đoàn

Lư

7.

Võ Quang

Nghĩa

8.

Ngô Hữu

Phước

9.

Cao

Thân

10. Đặng

Thiết

11. Lê Phước

Thọ

12. Nguyễn Huy

Trinh

13. Đào Hữu

Tư

14. Đoàn Văn

Út

1966
15. Võ

Đống

16. Bùi Minh

Giao

17. Phạm Lương

Hào

18. Văn Đức

Kim

19. Võ Đăng

Lộc

20. Nguyễn Văn

Minh

21. Mai Thanh

Phong

22. Trần Thân

Phô

23. Nguyễn Phú

Tài

24. Trần Kim

Trương

25. Dư Tế

Xuân

Ngày 3/02/07

Thủ Khoa

3

1967
1.
2.
3.

Lê Ngọc

Ánh

4.

Phạm Phước

Bách

5.

Nguyễn Xuân

Báu

6.

Hoàng Công

Bình

7.

Phạm Văn

Chất

8.

Lương Mậu

Dũng

9.

Đỗ

Khế

10. Nguyễn Hữu

Ngọc

11. Đào Hữu

Suyền

12. Tôn Thất

Trai

13. Lê Bá

Tròn

GV Hương Trà (Đặng Huy
Trứ)

Đầu Ban

234/6 Nguyễn Văn Đậu, P.
11, Q. Bình Thạnh, TP HCM
(Số mới: 36/22 Tăng Bạt
Hổ)

0913620805

1968
1.

Lê Đức

Bê

2.

Hoàng Văn

Bính

3.

Hoàng Xuân

Diên

4.

Dương Bá

Đồng

5.

Tôn Nữ Ngọc

Hoa

6.

Nguyễn Phụng

Lãnh

7.

Lê Quý
...
KHOA TOÁN
ĐHSP HUẾ DANH SÁCH LIÊN LẠC CỰU SV
Danh sách này đã đưc cập nhật
nhân dịp kỷ niệm 50 năm Khoa
Toán (10/04/2007). Khoa rất cám
ơn nếu nhận được danh sách bổ
sung điều chỉnh từ các cựu
sinh viên để chuẩn bị cho dịp kỷ
niệm 55 năm thành lập (04/2012).
Mọi chi tiết xin liên hệ trực tiếp
với Văn Phòng Khoa Toán, ĐHSP
Huế ĐT: 054.3823393 hoặc gửi
qua địa chỉ email:
trantradhsphue@gmail.com
Năm
TN
Họ và tên Đại diện cựu SV Địa chỉ liên lạc bằng thư Email-Tel
1960
1. Nguyễn Văn Hạo
2. Võ Đăng Nam Nguyễn Huệ, Nghỉ hưu
3. Bùi Đình Nhuận
4. Nguyễn Quang Phong Đầu Ban
5. Dương Đình Tri Quốc Học,Nghỉ hưu
6. Châu Khắc Túy Mất năm 1968
1961
1. Bửu Biền
2. Ngô Viết Diễn Trước nhà thờ Phủ Cam
3. Hồ Viết Đốc
4. Phạm Hòa
5. Lưu Chí Kiên
6. Nguyễn Phú Liễm
7. Nguyễn Duy Luật Cựu GV NTP, Nguyễn Huệ
8. Nguyễn Ngọc Thanh
Ngày 3/02/07
1
DANH SÁCH LIÊN LẠC CỰU SV - Trang 2
DANH SÁCH LIÊN LẠC CỰU SV - Người đăng: vuhoainam200593
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
DANH SÁCH LIÊN LẠC CỰU SV 9 10 334